Политика за поверителност

With the following data protection declaration, we would like to inform you about the types of your personal data (hereinafter also referred to as “data” for short) that we process, for what purposes and to what extent. The data protection declaration applies to all processing of personal data carried out by us, both as part of the provision of our services and, in particular, on our websites, in mobile applications and within external online presences, such as our social media profiles (hereinafter collectively referred to as the “Online Offer”). We process your personal data on the basis of Article 5 of the Law of Georgia on Personal Data Protection and Article 6 of the EU GDPR.

Отговорно

SilkRoot LLC
Autonomous Republic of Adjara
Georgia [flag=ge]

Имейл адрес
SECURE@ silkroot.io

International Calls
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Law of Georgia on Personal Data Protection

The legal basis for the processing of the data, if the user has given his consent, is Art. 5 of the Georgian Personal Data Protection Act

You have the right to request confirmation as to whether data concerning you is being processed and to obtain information about such data, as well as further information and copy of the data in accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act.

You have the right, in accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act, to request that the data concerning you be completed or that inaccurate data concerning you be corrected.

In accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act, you have the right to request that data concerning you be deleted without undue delay to request restriction of the processing of the data.

You have the right to object to the processing in accordance with Art. 25 of the Georgian Personal Data Protection Act.

You also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority pursuant to Art. 26 of the Georgian Personal Data Protection Act.

 

EU GDPR

Преглед на операциите по обработка

Следващият преглед обобщава видовете данни, които се обработват, и целите на тяхното обработване, и се отнася до субектите на данни.

Видове обработвани данни

 • Данни от инвентаризацията
 • Данни за плащане
 • Данни за контакт
 • Данни за съдържанието
 • Данни за договора
 • Данни за използване
 • Мета/комуникационни данни

Категории субекти на данни

 • Клиенти
 • Заинтересовани страни
 • Комуникационни партньори
 • Потребители
 • Бизнес и договорни партньори
 • Ученици/ студенти/ участници

Цели на обработката

 • Предоставяне на договорни услуги и обслужване на клиенти.
 • Заявки за контакт и комуникация.
 • Мерки за сигурност.
 • Измерване на обхвата.
 • Офис и организационни процедури.
 • Ремаркетинг.
 • Преобразуване на измерванията.
 • Проследяване на филиали.
 • Управление и отговаряне на запитвания.
 • Обратна връзка.
 • Маркетинг.
 • Профили с информация, свързана с потребителя.
 • Изграждане на аудитория.
 • Предоставяне на нашата онлайн оферта и удобство за потребителя.

Съответни правни основания

По-долу ще намерите преглед на правните основания на DSGVO, въз основа на които обработваме лични данни. Моля, имайте предвид, че в допълнение към разпоредбите на ОРЗД, във вашата или нашата страна на пребиваване или местоживеене може да се прилагат национални разпоредби за защита на данните. Освен това, ако в отделни случаи са приложими по-специфични правни основания, ще ви информираме за тях в декларацията за защита на данните.

 • Consent (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO) – The data subject has given his/her consent to the processing of personal data relating to him/her for a specific purpose or purposes.
 • Performance of a contract and pre-contractual requests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO) – Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party or for the performance of pre-contractual measures carried out at the data subject’s request.
 • Legal obligation (Art. 6 (1) p. 1 lit. c. DSGVO) – Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject.
 • Legitimate interests (Art. 6 (1) p. 1 lit. f. DSGVO) – Processing is necessary to protect the legitimate interests of the controller or a third party, unless such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require the protection of personal data.

Мерки за сигурност

Предприемаме подходящи технически и организационни мерки в съответствие със закона, като вземаме предвид съвременните постижения, разходите за изпълнение и естеството, обхвата, обстоятелствата и целите на обработването, както и различните вероятности за възникване и степента на заплаха за правата и свободите на физическите лица, за да осигурим ниво на защита, съответстващо на риска.

The measures include, in particular, safeguarding the confidentiality, integrity and availability of data by controlling physical and electronic access to the data as well as access to, input of, disclosure of, assurance of availability of and segregation of the data. Furthermore, we have established procedures to ensure the exercise of data subjects’ rights, the deletion of data, and responses to data compromise. Furthermore, we already take the protection of personal data into account during the development or selection of hardware, software as well as procedures in accordance with the principle of data protection, through technology design and through data protection-friendly default settings.

SSL криптиране (https): За да защитим вашите данни, предавани чрез нашата онлайн оферта, използваме SSL криптиране. Можете да разпознаете такива криптирани връзки по префикса https:// в адресната лента на вашия браузър.

Предаване на лични данни

В хода на обработката на лични данни от наша страна може да се случи данните да бъдат предадени или разкрити на други органи, дружества, юридически независими организационни единици или лица. Получателите на тези данни могат да включват например доставчици на услуги, на които са възложени ИТ задачи, или доставчици на услуги и съдържание, които са интегрирани в даден уебсайт. В такива случаи спазваме законовите изисквания и по-специално сключваме подходящи договори или споразумения, които служат за защита на вашите данни, с получателите на вашите данни.

Прехвърляне на данни в рамките на организацията: Можем да предаваме лични данни на други структури в рамките на нашата организация или да им предоставяме достъп до такива данни. Когато това прехвърляне е за административни цели, прехвърлянето на данни се основава на нашите законни бизнес и оперативни интереси или се извършва, когато е необходимо да изпълним задълженията си, свързани с договор, или когато имаме съгласието на субектите на данни или законово разрешение.

Обработка на данни в трети държави

Ако обработваме данни в трета държава (т.е. извън Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП)) или обработката се извършва в контекста на използването на услуги на трети страни или разкриването или предаването на данни на други лица, образувания или дружества, това ще се извършва само в съответствие със законовите изисквания.

При наличие на изрично съгласие или договорно или законово изискване за прехвърляне, ние обработваме или възлагаме обработката на данни само в трети държави с признато ниво на защита на данните, договорно задължение чрез т.нар. стандартни клаузи за защита на Комисията на ЕС, при наличие на сертификати или задължителни вътрешни разпоредби за защита на данните (чл. 44 до 49 DSGVO, информационна страница на Комисията на ЕС: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Изтриване на данни

Обработените от нас данни ще бъдат изтрити в съответствие със законовите изисквания веднага след като техните съгласия, разрешени за обработване, бъдат оттеглени или други разрешения престанат да се прилагат (напр. ако целта на обработването на тези данни е престанала да съществува или те не са необходими за целта).

Ако данните не бъдат изтрити, защото са необходими за други и законово допустими цели, обработката им ще бъде ограничена до тези цели. Т.е. данните се блокират и не се обработват за други цели. Това се отнася например за данни, които трябва да бъдат запазени по причини, свързани с търговското или данъчното право, или чието съхранение е необходимо за предявяване, упражняване или защита на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице.

Нашите известия за защита на данните могат да съдържат и допълнителна информация относно съхраняването и изтриването на данни, която ще има предимство за съответните операции по обработка.

Използване на бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове или други бележки в паметта, които съхраняват информация на крайните устройства и четат информация от крайните устройства. Например за съхраняване на статуса на влизане в потребителски профил, съдържанието на количката за пазаруване в електронен магазин, достъпното съдържание или използваните функции на онлайн оферта. Бисквитките могат да се използват допълнително за различни цели, например за целите на функционалността, сигурността и комфорта на онлайн предложенията, както и за създаване на анализи на потоците от посетители.

Бележки относно съгласието: Използваме "бисквитки" в съответствие със законовите изисквания. Поради това получаваме предварително съгласие от потребителите, освен в случаите, когато това не се изисква по закон. По-специално, съгласието не се изисква, ако съхраняването и четенето на информация, включително бисквитки, е абсолютно необходимо, за да се предостави на потребителя телемедийна услуга (т.е. нашето онлайн предлагане), която той изрично е поискал. Оттегляемото съгласие се съобщава ясно на потребителите и съдържа информация за съответното използване на бисквитките.

Бележки относно правните основания съгласно законодателството за защита на данните: the legal basis under data protection law on which we process users’ personal data using cookies depends on whether we ask users for consent. If users consent, the legal basis for processing their data is their declared consent. Otherwise, the data processed with the help of cookies is processed on the basis of our legitimate interests (e.g. in a business operation of our online offer and improvement of its usability) or, if this is done in the context of the fulfillment of our contractual obligations, if the use of cookies is necessary to fulfill our contractual obligations. For what purposes the cookies are processed by us, we clarify in the course of this privacy policy or in the context of our consent and processing procedures.

Продължителност на съхранение: По отношение на продължителността на съхранение се различават следните видове бисквитки:

 • Временни "бисквитки" (също: сесийни "бисквитки"): временните "бисквитки" се изтриват най-късно след като потребителят е напуснал онлайн офертата и е затворил крайното си устройство (напр. браузър или мобилно приложение).
 • Постоянни бисквитки: Постоянните "бисквитки" остават съхранени дори след затваряне на крайното устройство. Например, състоянието на влизане може да бъде запазено или предпочитаното съдържание може да бъде показано директно, когато потребителят отново посети уебсайта. По същия начин данните за потребителя, събрани с помощта на бисквитките, могат да се използват за измерване на обхвата. Освен ако не предоставим на потребителите изрична информация за вида и продължителността на съхранение на "бисквитките" (напр. като част от получаването на съгласие), потребителите трябва да приемат, че "бисквитките" са постоянни и че периодът на съхранение може да бъде до две години.

General information on revocation and objection (opt-out): Потребителите могат да оттеглят даденото от тях съгласие по всяко време, както и да подадат възражение срещу обработката в съответствие с правните изисквания на чл. 21 от DSGVO (допълнителна информация за възражението е предоставена като част от настоящата политика за поверителност). Потребителите могат да заявят възражението си и чрез настройките на своя браузър.

Бизнес услуги

We process data of our contractual and business partners, e.g. customers and interested parties (collectively referred to as “contractual partners”) in the context of contractual and comparable legal relationships as well as related measures and in the context of communication with contractual partners (or pre-contractual), e.g. to answer inquiries.

Обработваме тези данни, за да изпълним договорните си задължения. Това включва по-специално задълженията за предоставяне на договорените услуги, всякакви задължения за актуализация и средства за защита в случай на гаранционни и други нарушения на услугите. Освен това обработваме данните, за да защитим правата си и за целите на административни задачи, свързани с тези задължения и организацията на компанията. Освен това обработваме данните въз основа на легитимните си интереси за правилно и ефикасно управление на бизнеса, както и за мерки за сигурност, за да защитим нашите договорни партньори и нашите бизнес операции от злоупотреба, застрашаване на техните данни, тайни, информация и права (напр. за участие на телекомуникационни, транспортни и други спомагателни услуги, както и подизпълнители, банки, данъчни и правни консултанти, доставчици на платежни услуги или данъчни органи). В рамките на приложимото законодателство ние разкриваме данните на договорните партньори на трети страни само доколкото това е необходимо за горепосочените цели или за изпълнение на законови задължения. Договорните партньори ще бъдат информирани за допълнителни форми на обработка, например за маркетингови цели, в рамките на настоящата декларация за защита на данните.

Информираме договорните партньори кои данни са необходими за гореспоменатите цели преди или в хода на събирането на данни, например в онлайн формуляри, чрез специални обозначения (напр. цветове) или символи (напр. звездички или други подобни), или лично.

Ние изтриваме данните след изтичане на законовите гаранционни и сходни задължения, т.е. обикновено след 4 години, освен ако данните не се съхраняват в клиентски акаунт, напр. докато трябва да се съхраняват по законови причини за архивиране (напр. за данъчни цели обикновено 10 години). Ние изтриваме данни, разкрити ни от договорния партньор като част от поръчка в съответствие със спецификациите на поръчката, обикновено след края на поръчката.

Доколкото използваме доставчици или платформи на трети страни за предоставяне на нашите услуги, в отношенията между потребителите и доставчиците се прилагат общите условия и уведомленията за защита на данните на съответните доставчици или платформи на трети страни.

Икономически анализи и пазарни проучвания

По бизнес причини и за да можем да идентифицираме пазарните тенденции, желанията на договорните партньори и потребителите, анализираме данните, с които разполагаме, за бизнес сделки, договори, запитвания и т.н., като групата на субектите на данни може да включва договорни партньори, заинтересовани страни, клиенти, посетители и потребители на нашето онлайн предлагане.
Анализите се извършват за целите на бизнес оценките, маркетинга и пазарните проучвания (напр. за определяне на групи клиенти с различни характеристики). При това, ако е възможно, можем да вземем предвид профилите на регистрираните потребители заедно с техните данни, напр. за използваните услуги. Анализите служат само на нас и не се оповестяват външно, освен ако не са анонимни анализи с обобщени, т.е. анонимизирани стойности. Освен това ние вземаме предвид неприкосновеността на личния живот на потребителите и обработваме данните за целите на анализа възможно най-псевдонимно и, ако е възможно, анонимно (напр. като обобщени данни).

Магазин и електронна търговия

Обработваме данните на нашите клиенти, за да им дадем възможност да изберат, закупят или поръчат избраните продукти, стоки и свързаните с тях услуги, както и да ги платят и доставят или изпълнят. Ако е необходимо за изпълнението на дадена поръчка, ние използваме доставчици на услуги, по-специално пощенски, спедиторски и транспортни компании, за да извършим доставката или изпълнението на нашите клиенти. За обработката на платежни транзакции използваме услугите на банки и доставчици на платежни услуги. Необходимата информация се идентифицира като такава в контекста на процеса на поръчката или сравнимото придобиване и включва информацията, необходима за доставката или предоставянето и фактурирането, както и информация за контакт, за да може да се проведе евентуална консултация.

Услуги на агенцията

We process our customers’ data as part of our contractual services, which may include, for example, conceptual and strategic consulting, campaign planning, software and design development/consulting or maintenance, implementation of campaigns and processes, handling, server administration, data analysis/consulting services and training services.

Услуги в областта на образованието и обучението

We process the data of participants in our education and training services (uniformly referred to as “trainees”) in order to provide our training services to them. The data processed in this context, the nature, scope, purpose and necessity of their processing are determined by the underlying contractual and training relationship. The forms of processing also include the performance assessment and evaluation of our services and those of the teachers.

В хода на нашите дейности може да обработваме и специални категории данни, по-специално информация за здравословното състояние на стажантите и студентите, както и данни, разкриващи етнически произход, политически възгледи, религиозни или идеологически убеждения. За тази цел получаваме изричното съгласие на обучаемите, ако е необходимо, а в противен случай обработваме специалните категории данни само ако това е необходимо за предоставянето на услугите по обучение, за целите на здравеопазването, социалната защита или защитата на жизнените интереси на обучаемите.

Ако това е необходимо за изпълнението на нашия договор, за защита на жизненоважни интереси или се изисква от закона, или ако имаме съгласието на обучаемите, ние разкриваме или предаваме данните на обучаемите на трети страни или агенти, като например органи или в областта на ИТ, офис или подобни услуги, в съответствие с изискванията на професионалното право.

 • Видове обработвани данни: инвентарни данни (напр. имена, адреси); данни за плащания (напр. банкови данни, фактури, история на плащанията); данни за контакт (напр. електронна поща, телефонни номера); данни за договори (напр. предмет на договора, срок, категория на клиента); данни за използване (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп); мета/комуникационни данни (напр. информация за устройства, IP адреси).
 • Субекти на данни: Клиенти; потенциални клиенти; бизнес и договорни партньори; ученици/студенти/ участници.
 • Цели на обработката: предоставяне на договорни услуги и обслужване на клиенти; мерки за сигурност; заявки за контакт и комуникация; офис и организационни процедури; управление и отговор на заявки; измерване на конверсията (измерване на ефективността на маркетинговите дейности); профили с информация, свързана с потребителя (създаване на потребителски профили).
 • Правни основания: изпълнение на договора и преддоговорни запитвания (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "б" от DSGVO); легитимни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO); правно задължение (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "в" от DSGVO).

Използване на онлайн платформи за целите на предлагането и продажбите

Предлагаме услугите си на онлайн платформи, управлявани от други доставчици на услуги. В този контекст, освен нашите уведомления за защита на данните, се прилагат и уведомленията за защита на данните на съответните платформи. Това важи по-специално по отношение на изпълнението на процеса на плащане и процедурите, използвани в платформите за измерване на обхвата и маркетинг, основан на интереси.

 • Видове обработвани данни: инвентарни данни (напр. имена, адреси); данни за плащания (напр. банкови данни, фактури, история на плащанията); данни за контакт (напр. електронна поща, телефонни номера); данни за договори (напр. предмет на договора, срок, категория на клиента); данни за използване (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп); мета/комуникационни данни (напр. информация за устройства, IP адреси).
 • Субекти на данни: Клиенти.
 • Цели на обработката: предоставяне на договорни услуги и обслужване на клиенти.
 • Правни основания: Изпълнение на договора и преддоговорни запитвания (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "б" от DSGVO); легитимни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).

Допълнителни бележки относно операциите, процедурите и услугите по обработване:

 • Amazon: Online marketplace for e-commerce; Service provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. and Amazon Media EU S.à.r.l., all four located at 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Munich, Germany (collectively “Amazon Europe”), parent company: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de/; privacy policy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Онлайн пазар за електронна търговия; доставчик на услуги: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Берн, Швейцария; уебсайт: https://www.ebay.de/; политика за поверителност: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Ракутен: Онлайн пазар за електронна търговия; Доставчик на услуги: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Germany ; уебсайт: https://www.rakuten.de/; политика за поверителност: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Осигуряване на онлайн оферта и уеб хостинг

За да предоставим нашата онлайн оферта по сигурен и ефективен начин, използваме услугите на един или повече доставчици на уеб хостинг, от чиито сървъри (или сървъри, управлявани от тях) може да се получи достъп до онлайн офертата. За тези цели можем да използваме инфраструктурни и платформени услуги, изчислителен капацитет, пространство за съхранение и услуги за бази данни, както и услуги за сигурност и техническа поддръжка.

Данните, обработвани като част от предоставянето на хостинг офертата, могат да включват цялата информация, свързана с потребителите на нашата онлайн оферта, която се генерира като част от използването и комуникацията. Това редовно включва IP адреса, който е необходим за предоставяне на съдържанието на онлайн офертите на браузърите, както и всички вписвания, направени в рамките на нашата онлайн оферта или от уебсайтове.

 • Видове обработвани данни: Данни за съдържанието (напр. вписвания в онлайн формуляри); Данни за използването (напр. посетени уеб страници, интерес към съдържанието, време на достъп); Мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси).
 • Субекти на данни: Потребители (напр. посетители на уебсайта, потребители на онлайн услуги).
 • Цели на обработката: предоставяне на нашата онлайн оферта и удобство за потребителя; предоставяне на договорни услуги и обслужване на клиенти.
 • Правно основание: Законни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).

Допълнителни бележки относно процесите, процедурите и услугите за обработка:

 • Събиране на данни за достъп и регистрационни файлове: we ourselves (or our web hosting provider) collect data on each access to the server (so-called server log files). The server log files may include the address and name of the web pages and files accessed, the date and time of access, the volume of data transferred, notification of successful access, browser type and version, the user’s operating system, referrer URL (the previously visited page) and, as a rule, IP addresses and the requesting provider. The server log files may be used, on the one hand, for security purposes, e.g., to prevent server overload (especially in the event of abusive attacks, so-called DDoS attacks) and, on the other hand, to ensure the utilization of the servers and their stability; deletion of data: Log file information is stored for a maximum period of 30 days and then deleted or anonymized. Data whose further retention is required for evidentiary purposes is exempt from deletion until final clarification of the respective incident.
 • Мрежа за доставка на съдържание: We use a “content delivery network” (CDN). A CDN is a service with the help of which the content of an online offer, in particular large media files such as graphics or program scripts, can be delivered faster and more securely with the help of regionally distributed servers connected via the Internet.
 • WordPress.com: Платформа за хостинг на блогове / уебсайтове; Доставчик на услуги: Automattic Inc, 60 29th Street #343, Сан Франциско, Калифорния 94110, САЩ; Уебсайт: https://wordpress.com; Политика за поверителност: https://automattic.com/de/privacy/; Споразумение за обработка на поръчки: сключен с доставчика: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Блогове и медийни публикации

We use blogs or comparable means of online communication and publication (hereinafter “publication medium”). Readers’ data are processed for the purposes of the publication medium only to the extent necessary for its presentation and communication between authors and readers or for security reasons. For the rest, we refer to the information on the processing of visitors to our publication medium within the scope of this data protection notice.

 • Видове обработвани данни: инвентарни данни (напр. имена, адреси); данни за контакт (напр. електронна поща, телефонни номера); данни за съдържанието (напр. вписвания в онлайн формуляри); данни за използването (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп); мета/комуникационни данни (напр. информация за устройства, IP адреси); данни за договора (напр. предмет на договора, срок, категория на клиента).
 • Субекти на данни: Потребители (напр. посетители на уебсайта, потребители на онлайн услуги).
 • Цели на обработката: предоставяне на договорни услуги и обслужване на клиенти; обратна връзка (напр. събиране на обратна връзка чрез онлайн формуляр); предоставяне на нашата онлайн оферта и удобство за потребителя; мерки за сигурност; администриране и отговор на запитвания.
 • Правни основания: изпълнение на договора и преддоговорни запитвания (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "б" от DSGVO); легитимни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).

Допълнителни бележки относно операциите, процедурите и услугите по обработване:

 • Коментари и принос: When users leave comments or other contributions, their IP addresses may be stored based on our legitimate interests. This is done for our security in case someone leaves unlawful content in comments and posts (insults, prohibited political propaganda, etc.). In this case, we ourselves can be prosecuted for the comment or post and are therefore interested in the identity of the author. Furthermore, we reserve the right, on the basis of our legitimate interests, to process users’ details for the purpose of spam detection. On the same legal basis, we reserve the right, in the case of surveys, to store the IP addresses of users for their duration and to use cookies to avoid multiple votes. The personal information provided in the context of comments and contributions, any contact and website information as well as the content-related information will be stored permanently by us until the user objects.
 • Извличане на емотикони и усмивки от WordPress: Retrieval of WordPress emojis and smilies – Within our WordPress blog, graphical emojis (or smilies), i.e., small graphic files expressing emotions, are used for purposes of efficient integration of content elements, obtained from external servers. The providers of the servers collect the IP addresses of the users. This is necessary so that the emoji files can be transmitted to the users’ browsers; service provider: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; website: https://automattic.com; privacy policy: https://automattic.com/privacy.
 • Профилни снимки от Gravatar: Profile pictures – We use the service Gravatar within our online offer and especially in the blog. Gravatar is a service where users can register and store profile pictures and their e-mail addresses. If users leave posts or comments on other online presences (especially blogs) with the respective e-mail address, their profile pictures can be displayed next to the posts or comments. For this purpose, the e-mail address provided by users is transmitted to Gravatar in encrypted form for the purpose of checking whether a profile is stored for it. This is the sole purpose of the transmission of the email address. It is not used for other purposes, but is deleted afterwards. The use of Gravatar is based on our legitimate interests, as we use Gravatar to offer post and comment authors the opportunity to personalize their posts with a profile picture. By displaying the images, Gravatar obtains the IP address of users, as this is necessary for a communication between a browser and an online service. If users do not want a user image associated with their email address on Gravatar to appear in the comments, they should use an email address that is not on file with Gravatar to comment. We also point out that it is also possible to use an anonymous email address or no email address at all if users do not want their email address to be sent to Gravatar. Users can completely prevent the transmission of data by not using our commenting system; доставчик на услуги: Automattic Inc, 60 29th Street #343, Сан Франциско, Калифорния 94110, САЩ; уебсайт: https://automattic.com; политика за поверителност: https://automattic.com/privacy.

Управление на контакти и запитвания

Когато се свързвате с нас (напр. чрез формуляр за контакт, имейл, телефон или социални медии), както и в контекста на съществуващи потребителски и бизнес отношения, информацията за запитващите се лица се обработва до степента, необходима за отговор на заявките за контакт и всички поискани мерки.

Отговорът на запитванията за контакт, както и управлението на данните за контакт и запитванията в контекста на договорни или преддоговорни отношения се извършва с цел изпълнение на нашите договорни задължения или за отговор на (пред)договорни запитвания и по друг начин въз основа на легитимните интереси за отговор на запитванията и поддържане на потребителски или бизнес отношения.

 • Видове обработвани данни: инвентарни данни (напр. имена, адреси); данни за контакт (напр. електронна поща, телефонни номера); данни за съдържанието (напр. вписвания в онлайн формуляри).
 • Субекти на данни: Комуникационни партньори.
 • Цели на обработката: заявки за контакт и комуникация; предоставяне на договорни услуги и обслужване на клиенти.
 • Правно основание: Изпълнение на договора и преддоговорни запитвания (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "б" от DSGVO); законни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO); правно задължение (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "в" от DSGVO).

Допълнителни бележки относно операциите, процедурите и услугите по обработване:

Форма за контакт: Ако потребителите се свържат с нас чрез нашия формуляр за контакт, електронна поща или други канали за комуникация, ние обработваме данните, съобщени ни в този контекст, с цел обработка на съобщеното искане. За тази цел обработваме лични данни в контекста на преддоговорни и договорни бизнес отношения, доколкото това е необходимо за тяхното изпълнение, а в останалите случаи - въз основа на нашите законни интереси, както и на интересите на комуникационните партньори да отговорят на исканията и на нашите законови задължения за запазване.

Уеб анализ, мониторинг и оптимизация

Web analytics (also referred to as “reach measurement”) is used to evaluate the flow of visitors to our online offering and may include behavior, interests or demographic information about visitors, such as age or gender, as pseudonymous values. With the help of reach analysis, we can recognize, for example, at what time our online offer or its functions or content are most frequently used or invite re-use. Likewise, we can understand which areas need optimization.

В допълнение към уеб анализите можем да използваме и процедури за тестване, например за тестване и оптимизиране на различни версии на нашето онлайн предложение или на неговите компоненти.

Освен ако по-долу не е посочено друго, за тези цели могат да бъдат създадени профили, т.е. данни, обобщени за процеса на използване, и информацията може да се съхранява в браузъра или в крайното устройство и да се чете от него. Събраната информация включва по-специално посетените уебсайтове и използваните в тях елементи, както и техническа информация като използвания браузър, използваната компютърна система и информация за времето на използване. Ако потребителите са се съгласили със събирането на данни за местоположението им от нас или от доставчиците на услугите, които използваме, данните за местоположението също могат да бъдат обработвани.

Съхраняват се и IP адресите на потребителите. Използваме обаче процедура за маскиране на IP адресите (т.е. псевдонимизация чрез съкращаване на IP адреса), за да защитим потребителите. По принцип в контекста на уеб анализа, A/B тестването и оптимизацията не се съхраняват ясни данни за потребителите (като например имейл адреси или имена), а псевдоними. Това означава, че ние, както и доставчиците на използвания софтуер, не знаем действителната самоличност на потребителите, а само информацията, съхранявана в техните профили за целите на съответните процедури.

Бележки относно правните основания: If we ask users for their consent to use the third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Видове обработвани данни: Данни за използването (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп); мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси).
 • Субекти на данни: Потребители (напр. посетители на уебсайта, потребители на онлайн услуги).
 • Цели на обработката: измерване на обхвата (напр. статистика за достъпа, разпознаване на завръщащи се посетители); профили с информация, свързана с потребителя (създаване на потребителски профили).
 • Мерки за сигурност: IP маскиране (псевдонимизиране на IP адреса).
 • Правно основание: Съгласие (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO); Законни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).

Допълнителни бележки относно процесите, процедурите и услугите за обработка:

 • Google Анализ: уеб анализ, измерване на обхвата, както и измерване на потребителските потоци; Доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; Уебсайт: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy; Допълнителна информация: Видове обработване, както и обработвани данни: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Условия за обработване на данни за рекламни продукти на Google и стандартни договорни клаузи за предаване на данни от трети държави: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Онлайн маркетинг

We process personal data for online marketing purposes, which may include, in particular, marketing advertising space or displaying promotional and other content (collectively, “content”) based on potential user interests and measuring its effectiveness.

For these purposes, so-called user profiles are created and stored in a file (so-called “cookie”) or similar procedures are used, by means of which the information about the user relevant to the presentation of the aforementioned content is stored. This information may include, for example, content viewed, websites visited, online networks used, but also communication partners and technical information, such as the browser used, the computer system used and information on usage times and functions used. If users have consented to the collection of their location data, this may also be processed.

Съхраняват се и IP адресите на потребителите. Въпреки това използваме налични процедури за маскиране на IP адресите (т.е. псевдонимизация чрез съкращаване на IP адреса), за да защитим потребителите. По принцип в рамките на процеса на онлайн маркетинг не се съхраняват ясни данни за потребителите (като например имейл адреси или имена), а псевдоними. Това означава, че ние, както и доставчиците на процедури за онлайн маркетинг, не знаем действителната самоличност на потребителите, а само информацията, съхранена в техните профили.

Информацията в профилите обикновено се съхранява в "бисквитките" или чрез подобни процедури. Тези "бисквитки" по-късно обикновено могат да бъдат прочетени на други уебсайтове, които използват същата процедура за онлайн маркетинг, и анализирани с цел показване на съдържание, както и допълнени с допълнителни данни и съхранени на сървъра на доставчика на процедурата за онлайн маркетинг.

По изключение към профилите могат да се задават ясни данни. Такъв е случаят, ако например потребителите са членове на социална мрежа, чиято процедура за онлайн маркетинг използваме, и мрежата свърже профилите на потребителите с горепосочените данни. Молим да отбележим, че потребителите могат да направят допълнителни уговорки с доставчиците, например като дадат съгласието си в рамките на процеса на регистрация.

По принцип получаваме достъп само до обобщена информация за успеха на нашите реклами. В контекста на т.нар. измервания на конверсиите обаче можем да проверим кои от нашите онлайн маркетингови процеси са довели до т.нар. конверсия, т.е. например до сключване на договор с нас. Измерването на конверсиите се използва единствено за анализ на успеха на нашите маркетингови мерки.

Освен ако не е посочено друго, ви молим да приемете, че използваните "бисквитки" ще се съхраняват за период от две години.

Бележки относно правните основания: if we ask users for their consent to use third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Видове обработвани данни: Данни за използването (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп); мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси).
 • Субекти на данни: Потребители (напр. посетители на уебсайта, потребители на онлайн услуги).
 • Цели на обработката: ремаркетинг; таргетиране (определяне на целеви групи, подходящи за маркетингови цели, или извеждане на съдържание по друг начин); маркетинг; профилиране с информация, свързана с потребителя (създаване на потребителски профили); измерване на конверсията (измерване на ефективността на маркетинговите мерки).
 • Мерки за сигурност: IP маскиране (псевдонимизиране на IP адреса).
 • Правно основание: Съгласие (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO); Законни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).
 • Възможност за възражение (opt-out): We refer to the data protection notices of the respective providers and the objection options given to the providers (so-called “opt-out”). If no explicit opt-out option has been specified, you have the option of disabling cookies in your browser settings. However, this may restrict functions of our online offer. We therefore recommend the following additional opt-out options, which are offered in summary for the respective areas: a) Europe: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Cross-territory: https://optout.aboutads.info.

Допълнителна информация за обработката, процедурите и услугите:

 • Google Ad Manager: we use the “Google Marketing Platform” (and services such as “Google Ad Manager”) to place ads on the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on web pages, etc.). The Google Marketing Platform is characterized by the fact that ads are displayed in real time based on presumed user interests. This allows us to display ads for and within our online offering in a more targeted manner to present users only with ads that potentially match their interests. If, for example, a user is shown ads for products in which he or she was interested on other online offers, this is referred to as “remarketing”; Доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; Уебсайт: https://marketingplatform.google.com; Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy; Допълнителна информация: Видове обработване, както и обработвани данни: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Условия за обработване на данни в рекламните продукти на Google: Информация за услугите Условия за обработка на данни между администратори на данни и стандартни договорни клаузи за предаване на данни на трети държави: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Когато Google действа като обработващ лични данни, условия за обработка на данни за рекламните продукти на Google и стандартни договорни клаузи за предаване на данни на трети държави: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Реклами в Google и измерване на реализациите: we use the online marketing method “Google Ads” to place ads in the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on web pages, etc.) so that they are displayed to users who have a presumed interest in the ads (so-called “conversion”). Furthermore, we measure the conversion of the ads. However, we only learn the anonymous total number of users who clicked on our ad and were redirected to a page marked with a so-called “conversion tracking tag”. However, we ourselves do not receive any information with which users can be identified; Доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; Уебсайт: https://marketingplatform.google.com; Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy; Допълнителна информация: Видове обработване, както и обработвани данни: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Условия за обработване на данни на рекламните продукти на Google: Информация за услуги Условия за обработка на данни между администратори на данни и стандартни договорни клаузи за предаване на данни от трети държави: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense с персонализирани реклами: Използваме услугата Google Adsense с персонализирани реклами, с помощта на които рекламите се показват в рамките на нашата онлайн оферта и получаваме възнаграждение за тяхното показване или друго използване; Доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; Уебсайт: https://marketingplatform.google.com; Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy; Допълнителна информация: Видове обработване, както и обработвани данни: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Условия за обработване на данни в рекламните продукти на Google: Информация за условията за обработване на данни в услугите между администраторите и стандартните договорни клаузи за предаване на данни от трети държави: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense с неперсонализирани реклами: Използваме услугата Google Adsense с неперсонализирани реклами, с помощта на които рекламите се показват в рамките на нашата онлайн оферта и получаваме възнаграждение за тяхното показване или друго използване; Доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; Уебсайт: https://marketingplatform.google.com; Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy; Допълнителна информация: Видове обработка и обработвани данни: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Условия за защита на данните на Google Ads от страна на администратора и стандартни договорни клаузи за прехвърляне на данни към трети държави: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Таргетиране с Google Analytics: We use Google Analytics to display the ads placed within advertising services of Google and its partners only to users who have also shown an interest in our online offer or who have certain characteristics (e.g. interests in certain topics or products determined on the basis of the websites visited), which we transmit to Google (so-called “Remarketing Audiences” or “Google Analytics Audiences”). With the help of Remarketing Audiences, we also want to ensure that our ads correspond to the potential interest of users; Доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; Уебсайт: https://marketingplatform.google.com; Правно основание: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy; Споразумение за обработка на поръчки: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Допълнителна информация: Видове обработване, както и обработвани данни: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Условия за обработване на данни за рекламни продукти на Google и стандартни договорни клаузи за предаване на данни от трети държави: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Реклама в Microsoft: ремаркетинг/измерване на реализациите; Доставчик на услуги: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, САЩ; Уебсайт: https://about.ads.microsoft.com/; Политика за поверителност: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Отказ от участие: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Партньорски програми и партньорски връзки

In our online offer, we include so-called affiliate links or other references (which may include, for example, search masks, widgets or discount codes) to the offers and services of third-party providers (collectively referred to as “affiliate links”). If users follow the Affiliate Links or subsequently take advantage of the offers, we may receive a commission or other benefits from those third parties (collectively, “Commission”).

За да можем да проследим дали потребителите са се възползвали от предложенията на използвана от нас партньорска връзка, е необходимо съответните доставчици на трети страни да научат, че потребителите са последвали партньорска връзка, използвана в нашата онлайн оферта. Присвояването на афилиейт линковете към съответните бизнес транзакции или към други действия (напр. покупки) служи единствено за отчитане на комисиони и ще бъде отменено веднага щом престане да бъде необходимо за тази цел.

За целите на гореспоменатото присвояване на партньорските връзки партньорските връзки могат да бъдат допълнени с определени стойности, които са компонент на връзката или могат да бъдат съхранени на друго място, например в "бисквитка". Стойностите могат да включват по-специално изходния уебсайт (референт), времето, онлайн идентификатор на оператора на уебсайта, на който е разположена партньорската връзка, онлайн идентификатор на съответната оферта, вида на използваната връзка, вида на офертата и онлайн идентификатор на потребителя.

Бележки относно правните основания: ако поискаме съгласието на потребителите за използването на доставчици от трети страни, правното основание за обработката на данните е съгласието. Освен това използването им може да бъде компонент на нашите (пред)договорни услуги, при условие че използването на доставчиците от трети страни е договорено в тази рамка. В противен случай данните на потребителите се обработват въз основа на нашите законни интереси (т.е. интерес към ефективни, икономични и удобни за получателите услуги). В този контекст бихме искали да ви насочим и към информацията за използването на "бисквитки" в настоящата политика за поверителност.

 • Видове обработвани данни: данни за договора (напр. предмет на договора, срок, категория на клиента); данни за използването (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп); мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси); данни за инвентара (напр. имена, адреси); данни за плащанията (напр. банкови данни, фактури, история на плащанията).
 • Субекти на данни: Потребители (напр. посетители на уебсайта, потребители на онлайн услуги); клиенти.
 • Цели на обработката: проследяване на филиали; предоставяне на договорни услуги и обслужване на клиенти.
 • Правни основания: съгласие (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO); изпълнение на договора и преддоговорни искания (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "б" от DSGVO); законни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).

Допълнителни бележки относно процесите, процедурите и услугите за обработка:

 • Партньорска програма на Amazon: affiliate partner program (Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or one of its affiliates); Service Provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. and Amazon Media EU S.à.r.l., all four located at 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Munich, Germany (collectively, “Amazon Europe”); parent company: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de; privacy policy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • Партньорска мрежа на eBay: Партньорска програма за афилиейт маркетинг; доставчик на услуги: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; уебсайт: https://partnernetwork.ebay.de; политика за поверителност: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Отзиви на клиенти и процедури за оценяване

Участваме в процеси на преглед и оценка, за да оценим, оптимизираме и популяризираме нашите услуги. Ако потребителите ни оценяват или по друг начин предоставят обратна връзка чрез участващите платформи или процедури за оценяване, се прилагат и Общите условия за бизнес или използване и съобщенията за поверителност на доставчиците. По правило рейтингът изисква и регистрация при съответните доставчици.

За да се уверим, че лицата, които поставят оценка, действително са използвали нашите услуги, със съгласието на клиента предаваме необходимите за това данни на съответната платформа за оценка по отношение на клиента и използваната услуга (включително име, имейл адрес и номер на поръчката или номер на артикула). Тези данни се използват единствено за проверка на автентичността на потребителя.

 • Видове обработвани данни: данни за договора (напр. предмет на договора, срок, категория на клиента); данни за използването (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп); мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси).
 • Субекти на данни: Клиенти; потребители (напр. посетители на уебсайтове, потребители на онлайн услуги).
 • Цели на обработката: обратна връзка (напр. събиране на обратна връзка чрез онлайн формуляр); маркетинг.
 • Правни основания: съгласие (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO); легитимни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).

Допълнителни бележки относно операциите, процедурите и услугите по обработване:

Уиджет за оценка: we integrate so-called “rating widgets” into our online offer. A widget is a functional and content element integrated into our online offer that displays changeable information. It can be displayed, for example, in the form of a seal or comparable element, sometimes also called a “badge”. In this case, the corresponding content of the widget is displayed within our online offer, but it is retrieved at that moment from the servers of the respective widget provider. This is the only way to always show the current content, especially the current rating. For this purpose, a data connection must be established from the website called up within our online offer to the server of the widget provider and the widget provider receives certain technical data (access data, including IP address), which are necessary so that the content of the widget can be delivered to the user’s browser. Furthermore, the widget provider receives information that users have visited our online offer. This information may be stored in a cookie and used by the widget provider to identify which online offers participating in the evaluation process have been visited by the user. The information may be stored in a user profile and used for advertising or market research purposes.

Присъствие в социалните мрежи (социални медии)

Поддържаме онлайн присъствие в социалните мрежи и обработваме потребителски данни в този контекст, за да комуникираме с активни потребители или да предлагаме информация за нас.

Бихме искали да отбележим, че данните на потребителите могат да бъдат обработвани извън Европейския съюз. Това може да доведе до рискове за потребителите, тъй като например може да затрудни упражняването на правата на потребителите.

Furthermore, user data is usually processed within social networks for market research and advertising purposes. For example, usage profiles can be created based on the usage behavior and resulting interests of the users. The usage profiles can in turn be used, for example, to place advertisements within and outside the networks that presumably correspond to the interests of the users. For these purposes, cookies are usually stored on the users’ computers, in which the usage behavior and interests of the users are stored. Furthermore, data independent of the devices used by the users may also be stored in the usage profiles (especially if the users are members of the respective platforms and are logged in to them).

За подробно представяне на съответните форми на обработване и възможностите за възражение (отказ) се позоваваме на декларациите за поверителност и информацията, предоставена от операторите на съответните мрежи.

In the case of requests for information and the assertion of data subject rights, we also point out that these can be asserted most effectively with the providers. Only the providers have access to the users’ data and can take appropriate measures and provide information directly. If you still need assistance, you can contact us.

 • Видове обработвани данни: данни за контакт (напр. електронна поща, телефонни номера); данни за съдържанието (напр. вписвания в онлайн формуляри); данни за използването (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп); мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси).
 • Субекти на данни: Потребители (напр. посетители на уебсайта, потребители на онлайн услуги).
 • Цели на обработката: заявки за контакт и комуникация; обратна връзка (например събиране на обратна връзка чрез онлайн формуляр); маркетинг.
 • Правно основание: Законни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).

Плъгини и вградени функции и съдържание

We integrate functional and content elements into our online offer that are obtained from the servers of their respective providers (hereinafter referred to as “third-party providers”). These can be, for example, graphics, videos or city maps (hereinafter uniformly referred to as “content”).

The integration always requires that the third-party providers of this content process the IP address of the user, since without the IP address they could not send the content to their browser. The IP address is thus required for the display of this content or functionality. We strive to use only such content whose respective providers use the IP address only for the delivery of the content. Third-party providers may also use so-called pixel tags (invisible graphics, also known as “web beacons”) for statistical or marketing purposes. The “pixel tags” can be used to analyze information such as visitor traffic on the pages of this website. The pseudonymous information may also be stored in cookies on the user’s device and may contain, among other things, technical information about the browser and operating system, referring websites, time of visit and other information about the use of our online offer as well as be linked to such information from other sources.

Бележки относно правното основание: If we ask users for their consent to the use of third-party providers, the legal basis for the processing of data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economic and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Видове обработвани данни: Данни за използване (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп); мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси); данни за инвентара (напр. имена, адреси); данни за контакт (напр. електронна поща, телефонни номера); данни за съдържанието (напр. вписвания в онлайн формуляри).
 • Субекти на данни: Потребители (напр. посетители на уебсайта, потребители на онлайн услуги).
 • Цели на обработката: предоставяне на нашата онлайн оферта и удобство за потребителя; предоставяне на договорни услуги и обслужване на клиенти; профили с информация, свързана с потребителя (създаване на потребителски профили); маркетинг.
 • Правни основания: съгласие (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO); изпълнение на договора и преддоговорни искания (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "б" от DSGVO); законни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).

Допълнителни бележки относно процесите, процедурите и услугите за обработка:

 • Интегриране на софтуер, скриптове или рамки от трети страни (напр. jQuery): we integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of presentation or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the user and may process this for the purpose of transmitting the software to the user’s browser and for security purposes, as well as for the evaluation and optimization of their offer. – We integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of display or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the users and may process this for purposes of transmitting the software to the users’ browser as well as for security purposes, as well as for evaluating and optimizing their offer.
 • Страхотен шрифт: Показване на шрифтове и символи; доставчик на услуги: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; Уебсайт: https://fontawesome.com/; Политика за поверителност: https://fontawesome.com/privacy.
 • Шрифтове на Google: We integrate the fonts (“Google Fonts”) of the provider Google, whereby the user’s data is used solely for the purpose of displaying the fonts in the user’s browser. The integration is based on our legitimate interests in a technically secure, maintenance-free and efficient use of fonts, their uniform presentation and taking into account possible licensing restrictions for their integration; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://fonts.google.com/; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Плъгини и съдържание на Twitter: Twitter plugins and buttons – This may include, for example, content such as images, videos or text and buttons that allow users to share content from this online offering within Twitter; Service provider: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ireland, Parent Company: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; website: https://twitter.com/de; privacy policy: https://twitter.com/privacy, (settings: https://twitter.com/personalization).
 • Видеоклипове в YouTube: Видеосъдържание; Доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; компания майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Уебсайт: https://www.youtube.com; Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy; Отказ: Плъгин за отказване: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Настройки за показване на реклами: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Видеоклипове в YouTube: Video content; YouTube videos are integrated via a special domain (recognizable by the component “youtube-nocookie”) in the so-called “extended data protection mode”, whereby no cookies on user activities are collected in order to personalize video playback. Nevertheless, information on user interaction with the video (e.g. remembering the last playback point), may be stored; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://www.youtube.com; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: video content; service provider: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacy Policy: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: We would like to point out that Vimeo may use Google Analytics and refer to the Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy) as well as the opt-out options for Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) or Google’s settings for data use for marketing purposes (https://adssettings.google.com/).

Инструменти за управление, организация и поддръжка

We use services, platforms and software from other providers (hereinafter referred to as “Third Party Providers”) for the purposes of organizing, managing, planning as well as providing our services. When selecting third-party providers and their services, we observe the legal requirements.

В този контекст личните данни могат да бъдат обработвани и съхранявани на сървърите на доставчиците - трети страни. Това може да включва различни данни, които обработваме в съответствие с настоящата политика за поверителност. Тези данни могат да включват по-специално основни данни и данни за контакт на потребителите, данни за транзакции, договори, други процеси и тяхното съдържание.

Ако потребителите са препратени към доставчици на трети страни или към техния софтуер или платформи в хода на комуникация, бизнес или други взаимоотношения с нас, доставчиците на трети страни могат да обработват данни за използване и метаданни за целите на сигурността, оптимизацията на услугите или за маркетингови цели. Затова ви молим да спазвате уведомленията за защита на данните на съответните доставчици трети страни.

Бележки относно правното основание: Ако поискаме съгласието на потребителите за използване на доставчици от трети страни, правното основание за обработване на данните е съгласието. Освен това използването им може да бъде елемент от нашите (пред)договорни услуги, при условие че използването на доставчиците от трети страни е договорено в тази рамка. В противен случай данните на потребителите се обработват въз основа на нашите законни интереси (т.е. интерес към ефективни, икономични и удобни за получателите услуги). В този контекст бихме искали да ви насочим и към информацията за използването на "бисквитки" в настоящата политика за поверителност.

 • Видове обработвани данни: инвентарни данни (напр. имена, адреси); данни за контакт (напр. електронна поща, телефонни номера); данни за съдържанието (напр. вписвания в онлайн формуляри); данни за използването (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп); мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси).
 • Субекти на данни: Комуникационни партньори; потребители (напр. посетители на уебсайта, потребители на онлайн услуги).
 • Правни основания: съгласие (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO); изпълнение на договора и преддоговорни искания (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "б" от DSGVO); законни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).

Допълнителни бележки относно процесите, процедурите и услугите за обработка:

 • Други доставчици на услуги

Изменение и актуализиране на политиката за поверителност

Молим ви редовно да се информирате за съдържанието на нашата политика за поверителност. Ние адаптираме декларацията за поверителност веднага щом промените в обработката на данни, извършвана от нас, направят това необходимо. Ще ви информираме веднага щом промените изискват акт на сътрудничество от ваша страна (напр. съгласие) или друго индивидуално уведомление.

Доколкото в тази декларация за защита на данните предоставяме адреси и информация за контакт на дружества и организации, молим ви да имате предвид, че адресите могат да се променят с течение на времето, и ви молим да проверите информацията, преди да се свържете с нас.

Права на субектите на данни

Като субект на данни вие имате различни права съгласно ОРЗД, които произтичат по-специално от членове 15-21 от ОРЗД:

 • Право на възражение: имате право да възразите по всяко време, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, свързани с Вас, което се извършва на основание чл. 6, параграф 1, буква д) или е) от DSGVO; това се отнася и за профилиране въз основа на тези разпоредби. Ако личните данни, свързани с Вас, се обработват за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, свързани с Вас, за целите на този маркетинг; това се отнася и за профилирането, доколкото то е свързано с този директен маркетинг.
 • Право на оттегляне на съгласието: Имате право да оттеглите даденото съгласие по всяко време.
 • Право на информация: имате право да поискате потвърждение дали въпросните данни се обработват и информация за тези данни, както и допълнителна информация и копие от данните в съответствие със законовите изисквания.
 • Право на коригиране: имате право, в съответствие със закона, да поискате данните, които се отнасят до вас, да бъдат допълнени или неточните данни, които се отнасят до вас, да бъдат коригирани.
 • Право на изтриване и ограничаване на обработката: В съответствие със законовите изисквания имате право да поискате данните, които ви засягат, да бъдат незабавно изтрити или алтернативно, в съответствие със законовите изисквания, да поискате ограничаване на обработката на данните.
 • Право на преносимост на данните: Имате право да получите данните, свързани с вас, които сте ни предоставили, в структуриран, общ и машинночетим формат в съответствие със законовите изисквания, или да поискате прехвърлянето им на друга отговорна страна.
 • Жалба до надзорния орган: без да се засягат други административни или съдебни средства за защита, имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайното ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработката на лични данни, отнасящи се до вас, нарушава изискванията на ОРЗД.

Определения

Този раздел ви предоставя общ преглед на термините, използвани в настоящата Политика за поверителност. Много от термините са взети от закона и са дефинирани основно в член 4 от ОРЗД. Правните определения са задължителни. От друга страна, следващите обяснения имат за цел предимно да подпомогнат разбирането. Термините са подредени по азбучен ред.

 • Проследяване на филиали: В контекста на партньорското проследяване се регистрират връзките, с помощта на които свързващите уебсайтове препращат потребителите към уебсайтове с продукти или други оферти. Операторите на съответните уебсайтове за връзки могат да получат комисиона, ако потребителите следват тези така наречени партньорски връзки и впоследствие се възползват от офертите (напр. купуват стоки или използват услуги). За тази цел е необходимо доставчиците да могат да проследяват дали потребителите, които се интересуват от определени оферти, впоследствие се възползват от тях по инициатива на партньорските връзки. Поради това за функционалността на партньорските връзки е необходимо те да бъдат допълнени с определени стойности, които стават част от връзката или се съхраняват на друго място, напр. в бисквитка. Стойностите включват по-специално изходния уебсайт (референт), времето, онлайн идентификатор на оператора на уебсайта, на който е разположена партньорската връзка, онлайн идентификатор на съответната оферта, онлайн идентификатор на потребителя, както и специфични за проследяването стойности, като например идентификатор на рекламната медия, идентификатор на партньора и категоризации.
 • Преобразуване на измерванията: Conversion measurement (also referred to as “visit action evaluation”) is a method used to determine the effectiveness of marketing measures. This is usually done by storing a cookie on users’ devices within the websites where the marketing actions take place and then retrieving it again on the target website. For example, this allows us to track whether the ads we have placed on other websites have been successful.
 • Лични данни: “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (hereinafter “data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier (e.g. cookie) or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
 • Профили с информация, свързана с потребителя: The processing of “profiles with user-related information”, or “profiles” for short, includes any type of automated processing of personal data that consists in using such personal data to analyze, evaluate or to predict certain personal aspects relating to a natural person (depending on the type of profiling, this may include different information concerning demographics, behavior and interests, such as interaction with websites and their content, etc.) (e.g., interests in certain content or products, click behavior on a website or location). Cookies and web beacons are often used for profiling purposes.
 • Измерване на обсега: Reach measurement (also known as web analytics) is used to evaluate the flow of visitors to an online offering and may include visitors’ behavior or interests in certain information, such as website content. With the help of reach analysis, website owners can see, for example, at what time visitors visit their website and what content they are interested in. This enables them, for example, to better adapt the content of the website to the needs of their visitors. For reach analysis purposes, pseudonymous cookies and web beacons are often used to recognize returning visitors and thus obtain more precise analyses of the use of an online offering.
 • Ремаркетинг: “Remarketing” or “retargeting” is when, for example, for advertising purposes, it is noted which products a user was interested in on a website in order to remind the user of these products on other websites, e.g. in advertisements.
 • Контролер: “Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data.
 • Обработка: “Processing” means any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means. The term is broad and includes virtually any handling of data, be it collection, evaluation, storage, transmission or deletion.
 • Формиране на целева група: Target group formation (or “custom audiences”) is when target groups are determined for advertising purposes, e.g., display of advertisements. For example, based on a user’s interest in certain products or topics on the Internet, it can be concluded that this user is interested in advertisements for similar products or the online store where the user viewed the products. In turn, we speak of “lookalike audiences” (or similar target groups) when the content deemed suitable is displayed to users whose profiles or interests presumably correspond to the users for whom the profiles were formed. Cookies and web beacons are generally used for the purpose of creating Custom Audiences and Lookalike Audiences.

German Version created with “Datenschutz-Generator.de” – Thank you! RA Dr.Schwenke