Депресия

Депресията е едно от най-често срещаните емоционални разстройства. Тя може да засегне хората по различни начини. Тя може да предизвика различни емоции - от тъга до пълно нещастие и отчаяние. Тя е едновременно сериозно и неприятно състояние, което се управлява по-трудно от всяко друго медицинско състояниеһттр://....