Работещ

Вероятно знаете достатъчно за и неговите симптоми, за да можете да определите въздействието му върху вашата работоспособност и способностите ви за вземане на решения. Вероятно знаете, че главоболието може да бъде сериозен проблем, когато от вас'се очаква да работите на 110%. Какво можете да направите, за да облекчите стреса...