It turns out that breast size changes several times throughout life. It is mainly affected by fluctuations in body weight- When women lose a lot of weight, the breasts also become smaller, because they consist mainly of adipose tissue. In addition, they also become pendants and lack firmness. Changes...
Hubnutí může být náročné a při náročném životě se může zdát ještě těžší. Vzhledem k omezenému času na přípravu jídla, sport a péči o sebe je důležité najít způsob, jak upřednostnit cíle hubnutí. Bohužel hektické rozvrhy často vedou k nezdravým stravovacím návykům a sedavému způsobu života....
Obezita je metabolické onemocnění rozšířené v moderní společnosti. Větší zastoupení přidaných cukrů a nasycených a hydrogenovaných tuků v naší stravě způsobilo, že procento lidí trpících touto patologií v posledních letech výrazně vzrostlo, což je zvláště znepokojivé u dětí a mladých lidí. Vyšší výskyt...
Ztráta sluchu, která se objevuje pomalu s přibývajícím věkem, známá také jako presbykuze, je běžná. Ztrátu sluchu může způsobit stárnutí a vystavení hlasitým zvukům. Další faktory, jako je nadbytek ušního mazu, mohou na určitou dobu omezit funkci ucha. hlasité zvuky, náhlé změny tlaku, vkládání špičatého předmětu do uší,...
Přítomnost parazitů v těle s sebou nese různá zdravotní rizika. Parazité mohou způsobit řadu závažných onemocnění a komplikací. Tyto invazivní organismy mohou postihnout různé tělesné systémy, například trávicí soustavu, dýchací soustavu a nervový systém. Parazité mohou oslabit imunitní systém a způsobit...
Nebezpečí kloubních potíží spočívá v tom, že mohou výrazně ovlivnit kvalitu života člověka. Onemocnění pohybového aparátu, včetně kloubních poruch, jsou celosvětově hlavní příčinou invalidity. Tyto problémy mohou omezovat pohyblivost, způsobovat chronickou bolest a mít negativní dopad na schopnost člověka vykonávat každodenní...
Zdraví mozku má zásadní význam pro naši každodenní pohodu a fungování. Různé stavy, jako jsou poruchy kognitivních funkcí, nedostatečná koncentrace nebo zhoršená paměť, mohou negativně ovlivnit kvalitu našeho života. Podle studií a odborníků v oblasti neurologie mohou být tyto stavy způsobeny různými faktory, jako je chronický stres, nedostatek...