Aura Migréna Self Help

Při migréně může být obtížné určit, o jaký typ migrény se jedná. Při migréně je obtížné rozlišit, o jaký typ migrény se jedná. Migrénu lze popsat stejně - jako akutní bolest hlavy, která udržuje hlavu ve vodorovné poloze....
Migraine with no aura is a common type of migraine that does not have an aura. It has the same symptoms as a classic but does not have any aura. Migraine without aura can also be experienced by migraine sufferers who are primarily affected by migraine with aura....
Ačkoli optická migréna nemá konkrétní definici, obecně se má za to, že optická migréna zahrnuje poruchy vidění. Aury mohou způsobovat silné bolesti hlavy nebo mírné bolesti. Migrény typu aury jsou častější než běžné migrény. Běžné migrény nemají'auru a mohou být enervující.Podívejme se... Poruchy vidění trvají...
Migréna s aurou je běžnou formou migrény. Často se jí říká příležitostná migréna s aurou. Osoba, která jí trpí, pociťuje silné bolesti hlavy a také poruchy zraku, jako je rozmazané vidění, obtížné rozlišování barev, halucinace a částečná slepota. Tyto poruchy se označují jako aura a obvykle vedou k...