Vyhoření

Učitelé se musí vyvarovat . Nezáleží na tom, zda učíte na základní, střední nebo vysoké škole. Učitelé mohou pouze předcházet vyhoření učitelů. Učitelé jistě vědí, že je to stresující. Každý den přináší nové úkoly a činnosti. Jediné, čeho může učitel dosáhnout, je pomoci žákům...