Når kampen er slut, er det en centerdommers opgave at skrive en kamprapport. På grund af sin betydning er dette dokument af afgørende betydning for både dommerforeningen og fodboldmyndigheden. En kompetent kampofficial skal kunne udarbejde en detaljeret og præcis rapport.

Hvad er en standardrapport om en kamp?

Tid til kick-off
Det er vigtigt, at det præcise starttidspunkt og varigheden af hver kamp angives tydeligt. Kamprapporterne skal indeholde yderligere tid i hver halvleg samt datoen.

Navne på begge hold
To hold spiller fodbold med hver sit sæt af officials og spillere. Kampreferatet indeholder ofte navnene på både ude- og hjemmeholdet. Hjemmeholdets navn er normalt det første.

Navn på spillested for kampen
I rapporten skal du angive navnet på det sted, hvor kampen blev spillet. Bortset fra i sjældne tilfælde spilles kampene på stadions. Navnet på stedet er under alle omstændigheder vigtigt. Dette omfatter også oplysninger om officials og fans' adfærd på kampstederne.

Navn og stilling for kampofficials
I en almindelig fodboldkamp er der typisk fire kampofficials. Disse officials er den centrale dommer, dommerassistent 1, dommerassistent 2 og den fjerde official. Hver embedsmand har en kolonne, hvor hans eller hendes navn, tilhørsforhold, betegnelse og underskrift er tilføjet. Din beskrivelse skal indeholde navnet på din kampkommissær.

Udskiftninger, advarsler og udvisninger
Kamprapporterne skal indeholde alle udskiftninger fra begge hold. Begge hold skal registrere eventuelle udvisninger eller advarsler. Det er vigtigt at angive klart, hvilken forseelse spilleren har begået i henhold til spillets love.

Det er registreringen af den hændelse, der førte til advarslen og udvisningen, der gør forskellen. For at sikre nøjagtige rapporter konsulteres kampofficials, når de dokumenterer disse hændelser.

Vejrforhold og standpladsens tilstand
En kamp kan blive aflyst på grund af vejrforhold, især hvis det ikke er klart. Rapporten skal indeholde en detaljeret beskrivelse af standpladsen og vejrforholdene.

Mål scoret
Det er vigtigt at dokumentere antallet af mål samt trøjenummer og navn på hver spiller, der har scoret målene. I referatet vil der blive oplyst det endelige resultat mellem holdene og det endelige vinderhold.

Den fuldstændige rapport kan sendes til den ansvarlige fodboldmyndighed, der har organiseret kampen, via e-mail eller post. Denne rapport skal indsendes senest 48 timer efter kampen. Det er vigtigt at bemærke, at alle hændelser, der finder sted uden for kampen, skal registreres. Dette gælder især, hvis der har været intimidering fra holdofficials mod kampofficials. Dit navn, din underskrift og din dommerforening skal tilføjes til den endelige rapport.