Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

With the following data protection declaration, we would like to inform you about the types of your personal data (hereinafter also referred to as “data” for short) that we process, for what purposes and to what extent. The data protection declaration applies to all processing of personal data carried out by us, both as part of the provision of our services and, in particular, on our websites, in mobile applications and within external online presences, such as our social media profiles (hereinafter collectively referred to as the “Online Offer”). We process your personal data on the basis of Article 5 of the Law of Georgia on Personal Data Protection and Article 6 of the EU GDPR.

Ansvarlig

SilkRoot LLC
Den selvstyrende republik Adjara
Georgien Georgien

E-mail-adresse
SECURE@ silkroot.io

Internationale opkald
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Law of Georgia on Personal Data Protection

The legal basis for the processing of the data, if the user has given his consent, is Art. 5 of the Georgian Personal Data Protection Act

You have the right to request confirmation as to whether data concerning you is being processed and to obtain information about such data, as well as further information and copy of the data in accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act.

You have the right, in accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act, to request that the data concerning you be completed or that inaccurate data concerning you be corrected.

In accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act, you have the right to request that data concerning you be deleted without undue delay to request restriction of the processing of the data.

You have the right to object to the processing in accordance with Art. 25 of the Georgian Personal Data Protection Act.

You also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority pursuant to Art. 26 of the Georgian Personal Data Protection Act.

 

EU GDPR

Oversigt over forarbejdningsaktiviteter

Følgende oversigt opsummerer de typer data, der behandles, og formålet med behandlingen af dem og henviser til de registrerede personer.

Typer af behandlede oplysninger

 • Data om opgørelse
 • Betalingsdata
 • Kontaktoplysninger
 • Indholdsdata
 • Kontraktdata
 • Brugsdata
 • Metadata/kommunikationsdata

Kategorier af registrerede personer

 • Kunder
 • Interesserede parter
 • Kommunikationspartnere
 • Brugere
 • Forretnings- og aftalepartnere
 • Elever/ studerende/ deltagere

Formål med behandlingen

 • Levering af kontraktmæssige tjenesteydelser og kundeservice.
 • Kontaktanmodninger og kommunikation.
 • Sikkerhedsforanstaltninger.
 • Måling af rækkevidde.
 • Kontor og organisatoriske procedurer.
 • Remarketing.
 • Omregningsmåling.
 • Sporing af affilierede virksomheder.
 • Forvaltning og besvarelse af henvendelser.
 • Feedback.
 • Markedsføring.
 • Profiler med brugerrelaterede oplysninger.
 • Opbygning af publikum.
 • Tilvejebringelse af vores onlinetilbud og brugervenlighed.

Relevante retsgrundlag

Nedenfor finder du en oversigt over de retsgrundlag i DSGVO, på grundlag af hvilke vi behandler personoplysninger. Bemærk venligst, at der ud over bestemmelserne i GDPR kan gælde nationale databeskyttelsesregler i dit eller vores bopæls- eller hjemland. Hvis der desuden skulle være mere specifikke retsgrundlag relevante i enkelte tilfælde, vil vi informere dig om disse i databeskyttelseserklæringen.

 • Consent (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO) – The data subject has given his/her consent to the processing of personal data relating to him/her for a specific purpose or purposes.
 • Performance of a contract and pre-contractual requests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO) – Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party or for the performance of pre-contractual measures carried out at the data subject’s request.
 • Legal obligation (Art. 6 (1) p. 1 lit. c. DSGVO) – Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject.
 • Legitimate interests (Art. 6 (1) p. 1 lit. f. DSGVO) – Processing is necessary to protect the legitimate interests of the controller or a third party, unless such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require the protection of personal data.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med loven under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, omkostningerne ved gennemførelsen og arten, omfanget, omstændighederne og formålet med behandlingen samt de forskellige sandsynligheder for forekomst og omfanget af truslen mod fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder for at sikre et beskyttelsesniveau, der står i et rimeligt forhold til risikoen.

The measures include, in particular, safeguarding the confidentiality, integrity and availability of data by controlling physical and electronic access to the data as well as access to, input of, disclosure of, assurance of availability of and segregation of the data. Furthermore, we have established procedures to ensure the exercise of data subjects’ rights, the deletion of data, and responses to data compromise. Furthermore, we already take the protection of personal data into account during the development or selection of hardware, software as well as procedures in accordance with the principle of data protection, through technology design and through data protection-friendly default settings.

SSL-kryptering (https): For at beskytte dine data, der overføres via vores onlinetilbud, bruger vi SSL-kryptering. Du kan genkende sådanne krypterede forbindelser ved præfikset https:// i adresselinjen i din browser.

Overførsel af personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af personoplysninger kan det ske, at oplysningerne overføres til eller videregives til andre organer, virksomheder, juridisk uafhængige organisatoriske enheder eller personer. Modtagerne af disse data kan f.eks. være tjenesteudbydere, der har fået til opgave at udføre it-opgaver, eller udbydere af tjenester og indhold, der er integreret i et websted. I sådanne tilfælde overholder vi de juridiske krav og indgår især passende kontrakter eller aftaler, der tjener til at beskytte dine data, med modtagerne af dine data.

Overførsel af data inden for organisationen: Vi kan overføre personoplysninger til andre enheder inden for vores organisation eller give dem adgang til sådanne oplysninger. Når denne overførsel sker til administrative formål, er overførslen af data baseret på vores legitime forretningsmæssige og operationelle interesser eller foretages, når det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktrelaterede forpligtelser, eller når vi har de registreredes samtykke eller lovlig tilladelse.

Databehandling i tredjelande

Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU), Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), eller hvis behandlingen finder sted i forbindelse med brug af tredjepartstjenester eller videregivelse eller overførsel af data til andre personer, enheder eller virksomheder, sker dette kun i overensstemmelse med de juridiske krav.

Med forbehold af udtrykkeligt samtykke eller kontraktmæssig eller juridisk krævet overførsel behandler vi kun data eller lader dem behandle i tredjelande med et anerkendt databeskyttelsesniveau, kontraktlig forpligtelse gennem EU-Kommissionens såkaldte standardbeskyttelsesklausuler, ved tilstedeværelse af certificeringer eller bindende interne databeskyttelsesregler (art. 44 til 49 DSGVO, EU-Kommissionens informationsside: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Sletning af data

De data, som vi behandler, slettes i overensstemmelse med de juridiske krav, så snart deres tilladte samtykke til behandling tilbagekaldes eller andre tilladelser ophører med at gælde (f.eks. hvis formålet med behandlingen af disse data er ophørt, eller hvis de ikke er nødvendige til formålet).

Hvis oplysningerne ikke slettes, fordi de er nødvendige til andre og lovligt tilladte formål, vil behandlingen af dem blive begrænset til disse formål. Dvs. at oplysningerne blokeres og ikke behandles til andre formål. Dette gælder f.eks. for data, der skal opbevares af handels- eller skattelovgivningsmæssige årsager, eller hvis opbevaring er nødvendig for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.

Vores databeskyttelsesmeddelelser kan også indeholde yderligere oplysninger om opbevaring og sletning af data, som vil have forrang for de respektive behandlinger.

Brug af cookies

Cookies er små tekstfiler eller andre hukommelsesnoter, som lagrer oplysninger på enheden og læser oplysninger fra enheden. F.eks. for at gemme login-status på en brugerkonto, indholdet af en indkøbskurv i en e-butik, det indhold, der er tilgået, eller de funktioner, der er anvendt i et onlinetilbud. Cookies kan endvidere anvendes til forskellige formål, f.eks. med henblik på funktionalitet, sikkerhed og komfort i onlinetilbud samt til udarbejdelse af analyser af besøgsstrømme.

Bemærkninger om samtykke: Vi bruger cookies i overensstemmelse med de juridiske krav. Derfor indhenter vi forudgående samtykke fra brugerne, medmindre det ikke er påkrævet i henhold til loven. Navnlig kræves der ikke samtykke, hvis lagring og læsning af oplysninger, herunder cookies, er absolut nødvendig for at give brugeren en telemediatjeneste (dvs. vores onlinetilbud), som han/hun udtrykkeligt har anmodet om. Det tilbagekaldelige samtykke meddeles tydeligt til brugerne og indeholder oplysninger om den pågældende brug af cookies.

Bemærkninger om retsgrundlaget i henhold til databeskyttelseslovgivningen: the legal basis under data protection law on which we process users’ personal data using cookies depends on whether we ask users for consent. If users consent, the legal basis for processing their data is their declared consent. Otherwise, the data processed with the help of cookies is processed on the basis of our legitimate interests (e.g. in a business operation of our online offer and improvement of its usability) or, if this is done in the context of the fulfillment of our contractual obligations, if the use of cookies is necessary to fulfill our contractual obligations. For what purposes the cookies are processed by us, we clarify in the course of this privacy policy or in the context of our consent and processing procedures.

Opbevaringstid: Med hensyn til opbevaringstiden skelnes der mellem følgende typer cookies:

 • Midlertidige cookies (også: session cookies): Midlertidige cookies slettes senest efter, at en bruger har forladt et onlinetilbud og lukket sin slutenhed (f.eks. browser eller mobilapplikation).
 • Permanente cookies: Permanente cookies forbliver gemt, selv efter at enheden er lukket. F.eks. kan login-status gemmes, eller det foretrukne indhold kan vises direkte, når brugeren besøger et websted igen. Ligeledes kan brugerdata, der indsamles ved hjælp af cookies, bruges til måling af rækkevidde. Medmindre vi giver brugerne udtrykkelige oplysninger om cookies' type og opbevaringstid (f.eks. som led i indhentning af samtykke), bør brugerne gå ud fra, at cookies er permanente, og at opbevaringsperioden kan være op til to år.

General information on revocation and objection (opt-out): Brugerne kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, de har givet, og også gøre indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med de retlige krav i art. 21 DSGVO (yderligere oplysninger om indsigelse findes som en del af denne privatlivspolitik). Brugerne kan også erklære deres indsigelse ved hjælp af indstillingerne i deres browser.

Forretningstjenester

We process data of our contractual and business partners, e.g. customers and interested parties (collectively referred to as “contractual partners”) in the context of contractual and comparable legal relationships as well as related measures and in the context of communication with contractual partners (or pre-contractual), e.g. to answer inquiries.

Vi behandler disse oplysninger for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser. Dette omfatter især forpligtelserne til at levere de aftalte tjenester, eventuelle opdateringsforpligtelser og retsmidler i tilfælde af garanti og andre serviceafbrydelser. Desuden behandler vi dataene for at beskytte vores rettigheder og med henblik på administrative opgaver i forbindelse med disse forpligtelser og virksomhedens organisation. Desuden behandler vi dataene på grundlag af vores legitime interesser i korrekt og forretningsmæssig forvaltning samt sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte vores kontraktpartnere og vores forretningsaktiviteter mod misbrug, fare for deres data, hemmeligheder, oplysninger og rettigheder (f.eks. for inddragelse af telekommunikation, transport og andre hjælpetjenester samt underleverandører, banker, skatte- og juridiske rådgivere, betalingstjenesteudbydere eller skattemyndigheder). Inden for rammerne af gældende lovgivning videregiver vi kun oplysninger om aftalepartnere til tredjemand i det omfang, det er nødvendigt til ovennævnte formål eller til opfyldelse af juridiske forpligtelser. Aftalepartnere vil blive informeret om yderligere former for behandling, f.eks. til markedsføringsformål, inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring.

Vi informerer aftalepartnerne om, hvilke data der er nødvendige til ovennævnte formål før eller i forbindelse med dataindsamlingen, f.eks. i onlineformularer, ved hjælp af særlige markeringer (f.eks. farver) eller symboler (f.eks. stjerner eller lignende) eller personligt.

Vi sletter dataene efter udløbet af den lovbestemte garanti og tilsvarende forpligtelser, dvs. generelt efter 4 år, medmindre dataene er gemt på en kundekonto, f.eks. så længe de skal opbevares af juridiske arkiveringsgrunde (f.eks. af skattemæssige årsager generelt 10 år). Vi sletter data, der er videregivet til os af aftalepartneren som en del af en ordre i overensstemmelse med specifikationerne i ordren, generelt efter ordreafslutningen.

I det omfang vi bruger tredjepartsleverandører eller platforme til at levere vores tjenester, gælder de respektive tredjepartsleverandørers eller platformes vilkår og betingelser og databeskyttelsesmeddelelser i forholdet mellem brugerne og leverandørerne.

Økonomiske analyser og markedsundersøgelser

Af forretningsmæssige årsager og for at kunne identificere markedstendenser, ønsker fra aftalepartnere og brugere analyserer vi de data, vi har om forretningstransaktioner, kontrakter, forespørgsler osv., hvor gruppen af registrerede personer kan omfatte aftalepartnere, interesserede parter, kunder, besøgende og brugere af vores onlinetilbud.
Analyserne udføres med henblik på virksomhedsevalueringer, markedsføring og markedsundersøgelser (f.eks. for at bestemme kundegrupper med forskellige karakteristika). I den forbindelse kan vi, hvis det er muligt, tage hensyn til de registrerede brugeres profiler sammen med deres oplysninger, f.eks. om de anvendte tjenester. Analyserne tjener kun os og videregives ikke eksternt, medmindre der er tale om anonyme analyser med sammenfattede, dvs. anonymiserede værdier. Desuden tager vi hensyn til brugernes privatliv og behandler dataene til analyseformål så pseudonymt som muligt og, hvis det er muligt, anonymt (f.eks. som sammenfattede data).

Butik og e-handel

Vi behandler vores kunders data for at gøre det muligt for dem at vælge, købe eller bestille de valgte produkter, varer og relaterede tjenester samt betaling og levering eller udførelse af dem. Hvis det er nødvendigt for udførelsen af en ordre, bruger vi tjenesteudbydere, især post-, speditions- og fragtfirmaer, til at udføre leveringen eller udførelsen til vores kunder. Til behandling af betalingstransaktioner benytter vi os af banker og udbydere af betalingstjenester. De nødvendige oplysninger er identificeret som sådanne i forbindelse med bestillingen eller en tilsvarende købsproces og omfatter de oplysninger, der er nødvendige for levering eller levering og fakturering, samt kontaktoplysninger, så en eventuel høring kan finde sted.

Agenturets tjenester

We process our customers’ data as part of our contractual services, which may include, for example, conceptual and strategic consulting, campaign planning, software and design development/consulting or maintenance, implementation of campaigns and processes, handling, server administration, data analysis/consulting services and training services.

Uddannelses- og erhvervsuddannelsestjenester

We process the data of participants in our education and training services (uniformly referred to as “trainees”) in order to provide our training services to them. The data processed in this context, the nature, scope, purpose and necessity of their processing are determined by the underlying contractual and training relationship. The forms of processing also include the performance assessment and evaluation of our services and those of the teachers.

I forbindelse med vores aktiviteter kan vi også behandle særlige kategorier af oplysninger, navnlig oplysninger om praktikanternes og de studerendes helbred samt oplysninger om etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller ideologisk overbevisning. Til dette formål indhenter vi om nødvendigt praktikanternes udtrykkelige samtykke og behandler i øvrigt kun de særlige kategorier af oplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne levere uddannelsesydelser, af hensyn til sundhedspleje, social beskyttelse eller beskyttelse af praktikanternes vitale interesser.

Hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af vores kontrakt, for at beskytte vitale interesser eller hvis loven kræver det, eller hvis vi har praktikanternes samtykke, videregiver eller overfører vi praktikanternes oplysninger til tredjeparter eller agenter, f.eks. myndigheder eller inden for it-, kontor- eller lignende tjenester, i overensstemmelse med kravene i erhvervslovgivningen.

 • Typer af behandlede data: lageroplysninger (f.eks. navne, adresser), betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), kontraktoplysninger (f.eks. kontraktgenstand, løbetid, kundekategori), brugsoplysninger (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter), meta-/kommunikationsoplysninger (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Kunder, potentielle kunder, forretnings- og kontraktpartnere, elever/studerende/deltagere.
 • Formål med behandlingen: levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice; sikkerhedsforanstaltninger; kontaktanmodninger og kommunikation; kontor- og organisationsprocedurer; forvaltning og besvarelse af anmodninger; konverteringsmåling (måling af effektiviteten af markedsføringsaktiviteter); profiler med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler).
 • Retsgrundlag: opfyldelse af kontrakten og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO); retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra c. DSGVO).

Brug af onlineplatforme til tilbuds- og salgsformål

Vi tilbyder vores tjenester på onlineplatforme, der drives af andre tjenesteudbydere. I denne forbindelse gælder de respektive platformes databeskyttelseserklæringer ud over vores databeskyttelseserklæringer. Dette gælder især med hensyn til udførelsen af betalingsprocessen og de procedurer, der anvendes på platformene til måling af rækkevidde og interessebaseret markedsføring.

 • Typer af behandlede data: lageroplysninger (f.eks. navne, adresser), betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), kontraktoplysninger (f.eks. kontraktgenstand, løbetid, kundekategori), brugsoplysninger (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter), meta-/kommunikationsoplysninger (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Emner af data: Kunder.
 • Formål med behandlingen: levering af kontraktmæssige tjenesteydelser og kundeservice.
 • Juridiske grunde: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

 • Amazon: Online marketplace for e-commerce; Service provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. and Amazon Media EU S.à.r.l., all four located at 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Munich, Germany (collectively “Amazon Europe”), parent company: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de/; privacy policy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Online markedsplads for e-handel; tjenesteudbyder: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Schweiz; websted: https://www.ebay.de/; fortrolighedspolitik: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Online markedsplads for e-handel; Tjenesteudbyder: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Tyskland ; websted: https://www.rakuten.de/; fortrolighedspolitik: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Tilvejebringelse af onlinetilbud og webhosting

For at kunne levere vores onlinetilbud sikkert og effektivt bruger vi tjenesterne fra en eller flere webhostingudbydere, fra hvis servere (eller servere, der administreres af dem) onlinetilbuddet kan tilgås. Til disse formål kan vi anvende infrastruktur- og platformstjenester, computerkapacitet, lagerplads og databasetjenester samt sikkerhedstjenester og tekniske vedligeholdelsestjenester.

De data, der behandles som led i leveringen af hostingtilbuddet, kan omfatte alle oplysninger om brugerne af vores onlinetilbud, som genereres som led i brugen og kommunikationen. Dette omfatter regelmæssigt IP-adressen, som er nødvendig for at levere indholdet af onlinetilbud til browsere, og alle indtastninger i vores onlinetilbud eller fra websteder.

 • Typer af behandlede data: Indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer); Brugsdata (f.eks. besøgte websider, interesse for indhold, adgangstidspunkter); Meta/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: levering af vores onlinetilbud og brugervenlighed; levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice.
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f. i DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsprocesser, procedurer og tjenester:

 • Indsamling af adgangsdata og logfiler: we ourselves (or our web hosting provider) collect data on each access to the server (so-called server log files). The server log files may include the address and name of the web pages and files accessed, the date and time of access, the volume of data transferred, notification of successful access, browser type and version, the user’s operating system, referrer URL (the previously visited page) and, as a rule, IP addresses and the requesting provider. The server log files may be used, on the one hand, for security purposes, e.g., to prevent server overload (especially in the event of abusive attacks, so-called DDoS attacks) and, on the other hand, to ensure the utilization of the servers and their stability; deletion of data: Log file information is stored for a maximum period of 30 days and then deleted or anonymized. Data whose further retention is required for evidentiary purposes is exempt from deletion until final clarification of the respective incident.
 • Netværk til levering af indhold: We use a “content delivery network” (CDN). A CDN is a service with the help of which the content of an online offer, in particular large media files such as graphics or program scripts, can be delivered faster and more securely with the help of regionally distributed servers connected via the Internet.
 • WordPress.com: Hostingplatform til blogs/websteder; Tjenesteudbyder: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Hjemmeside: https://wordpress.com; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://automattic.com/de/privacy/; Aftale om ordrebehandling: indgået med udbyder: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogs og publikationsmedier

We use blogs or comparable means of online communication and publication (hereinafter “publication medium”). Readers’ data are processed for the purposes of the publication medium only to the extent necessary for its presentation and communication between authors and readers or for security reasons. For the rest, we refer to the information on the processing of visitors to our publication medium within the scope of this data protection notice.

 • Typer af behandlede data: Inventardata (f.eks. navne, adresser); kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser); kontraktdata (f.eks. kontraktgenstand, kontraktperiode, kundekategori).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice; feedback (f.eks. indsamling af feedback via en onlineformular); levering af vores onlinetilbud og brugervenlighed; sikkerhedsforanstaltninger; administration og svar på forespørgsler.
 • Retsgrundlag: opfyldelse af kontrakten og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

 • Kommentarer og bidrag: When users leave comments or other contributions, their IP addresses may be stored based on our legitimate interests. This is done for our security in case someone leaves unlawful content in comments and posts (insults, prohibited political propaganda, etc.). In this case, we ourselves can be prosecuted for the comment or post and are therefore interested in the identity of the author. Furthermore, we reserve the right, on the basis of our legitimate interests, to process users’ details for the purpose of spam detection. On the same legal basis, we reserve the right, in the case of surveys, to store the IP addresses of users for their duration and to use cookies to avoid multiple votes. The personal information provided in the context of comments and contributions, any contact and website information as well as the content-related information will be stored permanently by us until the user objects.
 • Hentning af WordPress emojis og smilies: Retrieval of WordPress emojis and smilies – Within our WordPress blog, graphical emojis (or smilies), i.e., small graphic files expressing emotions, are used for purposes of efficient integration of content elements, obtained from external servers. The providers of the servers collect the IP addresses of the users. This is necessary so that the emoji files can be transmitted to the users’ browsers; service provider: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; website: https://automattic.com; privacy policy: https://automattic.com/privacy.
 • Profilbilleder fra Gravatar: Profile pictures – We use the service Gravatar within our online offer and especially in the blog. Gravatar is a service where users can register and store profile pictures and their e-mail addresses. If users leave posts or comments on other online presences (especially blogs) with the respective e-mail address, their profile pictures can be displayed next to the posts or comments. For this purpose, the e-mail address provided by users is transmitted to Gravatar in encrypted form for the purpose of checking whether a profile is stored for it. This is the sole purpose of the transmission of the email address. It is not used for other purposes, but is deleted afterwards. The use of Gravatar is based on our legitimate interests, as we use Gravatar to offer post and comment authors the opportunity to personalize their posts with a profile picture. By displaying the images, Gravatar obtains the IP address of users, as this is necessary for a communication between a browser and an online service. If users do not want a user image associated with their email address on Gravatar to appear in the comments, they should use an email address that is not on file with Gravatar to comment. We also point out that it is also possible to use an anonymous email address or no email address at all if users do not want their email address to be sent to Gravatar. Users can completely prevent the transmission of data by not using our commenting system; tjenesteudbyder: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; websted: https://automattic.com; fortrolighedspolitik: https://automattic.com/privacy.

Håndtering af kontakt og forespørgsler

Når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular, e-mail, telefon eller via sociale medier) samt i forbindelse med eksisterende bruger- og forretningsforbindelser behandles oplysningerne om de spørgende personer i det omfang, det er nødvendigt for at besvare kontaktanmodningerne og eventuelle anmodede foranstaltninger.

Svaret på kontaktforespørgsler samt forvaltningen af kontakt- og forespørgselsdata i forbindelse med kontraktlige eller førkontraktlige forhold udføres for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser eller for at besvare (før)kontraktlige forespørgsler og i øvrigt på grundlag af legitime interesser i at besvare forespørgsler og opretholde bruger- eller forretningsforbindelser.

 • Typer af behandlede data: Inventaroplysninger (f.eks. navne, adresser), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), indholdsoplysninger (f.eks. indtastninger i onlineformularer).
 • Registrerede personer: Kommunikationspartnere.
 • Formål med behandlingen: kontaktanmodninger og kommunikation; levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice.
 • Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (artikel 6, stk. 1, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO); legitime interesser (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO); retlig forpligtelse (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra c. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

Kontaktformular: Hvis brugere kontakter os via vores kontaktformular, e-mail eller andre kommunikationskanaler, behandler vi de data, der er meddelt os i denne forbindelse, med henblik på at behandle den fremsendte anmodning. Til dette formål behandler vi personoplysninger i forbindelse med forretningsforbindelser før kontraktindgåelse og kontraktmæssige forretningsforbindelser, for så vidt det er nødvendigt for deres opfyldelse, og i øvrigt på grundlag af vores legitime interesser samt kommunikationspartnernes interesser i at besvare anmodningerne og vores juridiske opbevaringsforpligtelser.

Webanalyse, overvågning og optimering

Web analytics (also referred to as “reach measurement”) is used to evaluate the flow of visitors to our online offering and may include behavior, interests or demographic information about visitors, such as age or gender, as pseudonymous values. With the help of reach analysis, we can recognize, for example, at what time our online offer or its functions or content are most frequently used or invite re-use. Likewise, we can understand which areas need optimization.

Ud over webanalyse kan vi også bruge testprocedurer, f.eks. til at teste og optimere forskellige versioner af vores onlinetilbud eller dets komponenter.

Medmindre andet er anført nedenfor, kan der oprettes profiler, dvs. data, der er opsummeret for en brugsproces, til disse formål, og oplysninger kan gemmes i en browser eller i en terminal og læses fra den. De indsamlede oplysninger omfatter navnlig de besøgte websteder og de elementer, der anvendes der, samt tekniske oplysninger såsom den anvendte browser, det anvendte computersystem og oplysninger om brugstidspunkter. Hvis brugerne har givet samtykke til, at vi eller udbyderne af de tjenester, som vi anvender, indsamler deres lokaliseringsdata, kan der også behandles lokaliseringsdata.

Brugernes IP-adresser gemmes også. Vi bruger dog en IP-maskeringsprocedure (dvs. pseudonymisering ved at forkorte IP-adressen) for at beskytte brugerne. I forbindelse med webanalyse, A/B-test og optimering gemmes der generelt ingen klare data om brugerne (f.eks. e-mailadresser eller navne), men pseudonymer. Det betyder, at vi og udbyderne af den anvendte software ikke kender brugernes faktiske identitet, men kun de oplysninger, der er gemt i deres profiler til brug for de respektive procedurer.

Bemærkninger om retsgrundlaget: If we ask users for their consent to use the third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: måling af rækkevidde (f.eks. adgangsstatistik, genkendelse af tilbagevendende besøgende); profiler med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler).
 • Sikkerhedsforanstaltninger: IP-maskering (pseudonymisering af IP-adressen).
 • Retsgrundlag: Samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsprocesser, procedurer og tjenester:

 • Google Analytics: webanalyse, måling af rækkevidde samt måling af brugerstrømme; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hjemmeside: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Fortrolighedspolitik: https://policies.google.com/privacy; Yderligere oplysninger: Typer af behandling samt behandlede data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Databehandlingsbetingelser for Google-annonceringsprodukter og standardkontraktklausuler for overførsel af data til tredjelande: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Online markedsføring

We process personal data for online marketing purposes, which may include, in particular, marketing advertising space or displaying promotional and other content (collectively, “content”) based on potential user interests and measuring its effectiveness.

For these purposes, so-called user profiles are created and stored in a file (so-called “cookie”) or similar procedures are used, by means of which the information about the user relevant to the presentation of the aforementioned content is stored. This information may include, for example, content viewed, websites visited, online networks used, but also communication partners and technical information, such as the browser used, the computer system used and information on usage times and functions used. If users have consented to the collection of their location data, this may also be processed.

Brugernes IP-adresser gemmes også. Vi bruger dog tilgængelige IP-maskeringsprocedurer (dvs. pseudonymisering ved at forkorte IP-adressen) for at beskytte brugerne. Generelt gemmes der ingen klare brugerdata (f.eks. e-mailadresser eller navne) som en del af online markedsføringsprocessen, men pseudonymer. Det betyder, at vi og udbyderne af online markedsføringsprocedurerne ikke kender brugernes faktiske identitet, men kun de oplysninger, der er gemt i deres profiler.

Oplysningerne i profilerne gemmes normalt i cookies eller ved hjælp af lignende procedurer. Disse cookies kan senere generelt læses på andre websteder, der anvender samme online markedsføringsprocedure, og analyseres med henblik på visning af indhold samt suppleres med yderligere data og gemmes på serveren hos udbyderen af online markedsføringsproceduren.

I undtagelsestilfælde kan der tildeles klare data til profilerne. Dette er f.eks. tilfældet, hvis brugerne er medlemmer af et socialt netværk, hvis online markedsføringsprocedure vi anvender, og netværket forbinder brugernes profiler med de førnævnte data. Vi beder om at bemærke, at brugerne kan træffe yderligere aftaler med udbyderne, f.eks. ved at give deres samtykke som led i registreringsprocessen.

I princippet får vi kun adgang til summariske oplysninger om vores annonceringers succes. I forbindelse med såkaldte konverteringsmålinger kan vi dog kontrollere, hvilke af vores online markedsføringsprocesser der har ført til en såkaldt konvertering, dvs. f.eks. til indgåelse af en kontrakt med os. Konverteringsmålingen bruges udelukkende til at analysere succesen af vores markedsføringstiltag.

Medmindre andet er angivet, beder vi dig om at antage, at de anvendte cookies gemmes i en periode på to år.

Bemærkninger om retsgrundlaget: if we ask users for their consent to use third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: remarketing; målretning (fastlæggelse af målgrupper, der er relevante for markedsføringsformål eller på anden måde udsendelse af indhold); markedsføring; profilering med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler); konverteringsmåling (måling af effektiviteten af markedsføringsforanstaltninger).
 • Sikkerhedsforanstaltninger: IP-maskering (pseudonymisering af IP-adressen).
 • Retsgrundlag: Samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).
 • Mulighed for at gøre indsigelse (opt-out): We refer to the data protection notices of the respective providers and the objection options given to the providers (so-called “opt-out”). If no explicit opt-out option has been specified, you have the option of disabling cookies in your browser settings. However, this may restrict functions of our online offer. We therefore recommend the following additional opt-out options, which are offered in summary for the respective areas: a) Europe: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Cross-territory: https://optout.aboutads.info.

Yderligere oplysninger om behandling, procedurer og tjenester:

 • Google Ad Manager: we use the “Google Marketing Platform” (and services such as “Google Ad Manager”) to place ads on the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on web pages, etc.). The Google Marketing Platform is characterized by the fact that ads are displayed in real time based on presumed user interests. This allows us to display ads for and within our online offering in a more targeted manner to present users only with ads that potentially match their interests. If, for example, a user is shown ads for products in which he or she was interested on other online offers, this is referred to as “remarketing”; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hjemmeside: https://marketingplatform.google.com; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy; Yderligere oplysninger: Typer af behandling samt behandlede data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Databehandlingsbetingelser: Oplysninger om tjenester Databehandlingsbetingelser mellem dataansvarlige og standardkontraktbestemmelser for overførsel af data til tredjelande: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Når Google fungerer som databehandler, databehandlingsbetingelser for Google-annonceringsprodukter og standardkontraktbestemmelser for overførsel af data til tredjelande: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads og måling af konvertering: we use the online marketing method “Google Ads” to place ads in the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on web pages, etc.) so that they are displayed to users who have a presumed interest in the ads (so-called “conversion”). Furthermore, we measure the conversion of the ads. However, we only learn the anonymous total number of users who clicked on our ad and were redirected to a page marked with a so-called “conversion tracking tag”. However, we ourselves do not receive any information with which users can be identified; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hjemmeside: https://marketingplatform.google.com; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy; Yderligere oplysninger: Typer af behandling samt behandlede data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Data Processing Terms: Oplysninger om tjenester: Databehandlingsbetingelser mellem registeransvarlige og standardkontraktklausuler for overførsel af data til tredjelande: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense med personligt tilpassede annoncer: Vi bruger Google Adsense-tjenesten med personlige annoncer, ved hjælp af hvilken annoncer vises i vores onlinetilbud, og vi modtager betaling for visning eller anden brug af dem; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hjemmeside: https://marketingplatform.google.com; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy; Yderligere oplysninger: Typer af behandling samt behandlede data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Databehandlingsbetingelser: Oplysninger om tjenester Databehandlingsvilkår mellem registeransvarlige og standardkontraktbestemmelser for overførsel af data til tredjelande: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense med ikke-personaliserede annoncer: Vi bruger Google Adsense-tjenesten med ikke-personaliserede annoncer, ved hjælp af hvilke annoncer vises i vores online-tilbud, og vi modtager betaling for visning eller anden brug af dem; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hjemmeside: https://marketingplatform.google.com; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy; Yderligere oplysninger: Typer af behandling og behandlede data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms og standardkontraktklausuler for dataoverførsler til tredjelande: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Målretning med Google Analytics: We use Google Analytics to display the ads placed within advertising services of Google and its partners only to users who have also shown an interest in our online offer or who have certain characteristics (e.g. interests in certain topics or products determined on the basis of the websites visited), which we transmit to Google (so-called “Remarketing Audiences” or “Google Analytics Audiences”). With the help of Remarketing Audiences, we also want to ensure that our ads correspond to the potential interest of users; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hjemmeside: https://marketingplatform.google.com; Retsgrundlag: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy; Aftale om ordrebehandling: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Yderligere oplysninger: Typer af behandling samt behandlede data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Databehandlingsbetingelser for Google-annonceringsprodukter og standardkontraktklausuler for overførsel af data til tredjelande: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Microsoft-reklamer: remarketing/konverteringsmåling; Tjenesteudbyder: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Hjemmeside: https://about.ads.microsoft.com/; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Affiliateprogrammer og affilierede links

In our online offer, we include so-called affiliate links or other references (which may include, for example, search masks, widgets or discount codes) to the offers and services of third-party providers (collectively referred to as “affiliate links”). If users follow the Affiliate Links or subsequently take advantage of the offers, we may receive a commission or other benefits from those third parties (collectively, “Commission”).

For at kunne spore, om brugerne har benyttet sig af tilbuddene fra et affiliate-link, som vi har brugt, er det nødvendigt, at de respektive tredjepartsleverandører får kendskab til, at brugerne har fulgt et affiliate-link, der er brugt i vores online-tilbud. Tilknytningen af affiliate-links til de respektive forretningstransaktioner eller til andre handlinger (f.eks. køb) tjener udelukkende til provisionsafregning og vil blive annulleret, så snart det ikke længere er nødvendigt til dette formål.

Med henblik på ovennævnte tildeling af affiliatelinks kan affiliatelinksene suppleres med visse værdier, som er en del af linket eller kan gemmes andetsteds, f.eks. i en cookie. Værdierne kan bl.a. omfatte kildewebstedet (referrer), tidspunktet, en online-identifikator for operatøren af det websted, hvor affiliatelinket er placeret, en online-identifikator for det pågældende tilbud, den anvendte linktype, tilbudstypen og en online-identifikator for brugeren.

Bemærkninger om retsgrundlaget: hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsleverandører, er retsgrundlaget for behandlingen af data samtykke. Desuden kan deres brug være en del af vores (præ)kontraktmæssige tjenester, forudsat at brugen af tredjepartsleverandører er blevet aftalt inden for disse rammer. I modsat fald behandles brugerdata på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne forbindelse vil vi også gerne henvise til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

 • Typer af behandlede data: kontraktdata (f.eks. kontraktgenstand, vilkår, kundekategori); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser); inventardata (f.eks. navne, adresser); betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester); kunder.
 • Formål med behandlingen: sporing af affilierede virksomheder; levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice.
 • Retsgrundlag: samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO), opfyldelse af kontrakt og anmodninger forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO), legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsprocesser, procedurer og tjenester:

 • Amazon Affiliate Program: affiliate partner program (Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or one of its affiliates); Service Provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. and Amazon Media EU S.à.r.l., all four located at 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Munich, Germany (collectively, “Amazon Europe”); parent company: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de; privacy policy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay Partner Network: Partnerprogram for affilierede marketingpartnere; tjenesteudbyder: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; websted: https://partnernetwork.ebay.de; fortrolighedspolitik: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Kundeanmeldelser og bedømmelsesprocedurer

Vi deltager i evaluerings- og ratingprocesser for at evaluere, optimere og fremme vores tjenester. Hvis brugerne vurderer os eller på anden måde giver feedback via de deltagende vurderingsplatforme eller -procedurer, gælder de generelle forretningsbetingelser eller brugsbetingelser og udbydernes fortrolighedserklæringer også. Som regel kræver vurderingen også en registrering hos de respektive udbydere.

For at sikre, at de personer, der foretager bedømmelsen, rent faktisk har benyttet vores tjenester, overfører vi med kundens samtykke de nødvendige data til den pågældende bedømmelsesplatform med hensyn til kunden og den benyttede tjeneste (herunder navn, e-mailadresse og ordrenummer eller varenummer). Disse data anvendes udelukkende til at kontrollere brugerens ægthed.

 • Typer af behandlede data: kontraktdata (f.eks. kontraktgenstand, vilkår, kundekategori); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); meta-/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Kunder; brugere (f.eks. besøgende på hjemmesider, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: feedback (f.eks. indsamling af feedback via en onlineformular); markedsføring.
 • Retsgrundlag: samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

Widget til bedømmelse: we integrate so-called “rating widgets” into our online offer. A widget is a functional and content element integrated into our online offer that displays changeable information. It can be displayed, for example, in the form of a seal or comparable element, sometimes also called a “badge”. In this case, the corresponding content of the widget is displayed within our online offer, but it is retrieved at that moment from the servers of the respective widget provider. This is the only way to always show the current content, especially the current rating. For this purpose, a data connection must be established from the website called up within our online offer to the server of the widget provider and the widget provider receives certain technical data (access data, including IP address), which are necessary so that the content of the widget can be delivered to the user’s browser. Furthermore, the widget provider receives information that users have visited our online offer. This information may be stored in a cookie and used by the widget provider to identify which online offers participating in the evaluation process have been visited by the user. The information may be stored in a user profile and used for advertising or market research purposes.

Tilstedeværelse i sociale netværk (sociale medier)

Vi opretholder online tilstedeværelse på sociale netværk og behandler brugerdata i denne sammenhæng for at kommunikere med brugere, der er aktive der, eller for at tilbyde oplysninger om os.

Vi gør opmærksom på, at brugerdata kan blive behandlet uden for EU. Dette kan medføre risici for brugerne, fordi det f.eks. kan gøre det vanskeligere at håndhæve brugernes rettigheder.

Furthermore, user data is usually processed within social networks for market research and advertising purposes. For example, usage profiles can be created based on the usage behavior and resulting interests of the users. The usage profiles can in turn be used, for example, to place advertisements within and outside the networks that presumably correspond to the interests of the users. For these purposes, cookies are usually stored on the users’ computers, in which the usage behavior and interests of the users are stored. Furthermore, data independent of the devices used by the users may also be stored in the usage profiles (especially if the users are members of the respective platforms and are logged in to them).

For en detaljeret præsentation af de respektive former for behandling og mulighederne for at gøre indsigelse (opt-out) henviser vi til de erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger og de oplysninger, der stilles til rådighed af operatørerne af de respektive netværk.

In the case of requests for information and the assertion of data subject rights, we also point out that these can be asserted most effectively with the providers. Only the providers have access to the users’ data and can take appropriate measures and provide information directly. If you still need assistance, you can contact us.

 • Typer af behandlede data: kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: kontaktanmodninger og kommunikation; feedback (f.eks. indsamling af feedback via en onlineformular); markedsføring.
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f. i DSGVO).

Plugins og indlejrede funktioner og indhold

We integrate functional and content elements into our online offer that are obtained from the servers of their respective providers (hereinafter referred to as “third-party providers”). These can be, for example, graphics, videos or city maps (hereinafter uniformly referred to as “content”).

The integration always requires that the third-party providers of this content process the IP address of the user, since without the IP address they could not send the content to their browser. The IP address is thus required for the display of this content or functionality. We strive to use only such content whose respective providers use the IP address only for the delivery of the content. Third-party providers may also use so-called pixel tags (invisible graphics, also known as “web beacons”) for statistical or marketing purposes. The “pixel tags” can be used to analyze information such as visitor traffic on the pages of this website. The pseudonymous information may also be stored in cookies on the user’s device and may contain, among other things, technical information about the browser and operating system, referring websites, time of visit and other information about the use of our online offer as well as be linked to such information from other sources.

Bemærkninger til retsgrundlaget: If we ask users for their consent to the use of third-party providers, the legal basis for the processing of data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economic and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser); inventardata (f.eks. navne, adresser); kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: levering af vores onlinetilbud og brugervenlighed; levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice; profiler med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler); markedsføring.
 • Retsgrundlag: samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO), opfyldelse af kontrakt og anmodninger forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO), legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsprocesser, procedurer og tjenester:

 • Integration af software, scripts eller rammer fra tredjepart (f.eks. jQuery): we integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of presentation or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the user and may process this for the purpose of transmitting the software to the user’s browser and for security purposes, as well as for the evaluation and optimization of their offer. – We integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of display or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the users and may process this for purposes of transmitting the software to the users’ browser as well as for security purposes, as well as for evaluating and optimizing their offer.
 • Font Awesome: Visning af skrifttyper og symboler; tjenesteudbyder: Fonticons, Inc. , 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; websted: https://fontawesome.com/; fortrolighedspolitik: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google Fonts: We integrate the fonts (“Google Fonts”) of the provider Google, whereby the user’s data is used solely for the purpose of displaying the fonts in the user’s browser. The integration is based on our legitimate interests in a technically secure, maintenance-free and efficient use of fonts, their uniform presentation and taking into account possible licensing restrictions for their integration; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://fonts.google.com/; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Twitter plugins og indhold: Twitter plugins and buttons – This may include, for example, content such as images, videos or text and buttons that allow users to share content from this online offering within Twitter; Service provider: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ireland, Parent Company: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; website: https://twitter.com/de; privacy policy: https://twitter.com/privacy, (settings: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube-videoer: Videoindhold; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hjemmeside: https://www.youtube.com; Fortrolighedspolitik: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Indstillinger for annoncedisplay: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube-videoer: Video content; YouTube videos are integrated via a special domain (recognizable by the component “youtube-nocookie”) in the so-called “extended data protection mode”, whereby no cookies on user activities are collected in order to personalize video playback. Nevertheless, information on user interaction with the video (e.g. remembering the last playback point), may be stored; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://www.youtube.com; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: video content; service provider: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacy Policy: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: We would like to point out that Vimeo may use Google Analytics and refer to the Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy) as well as the opt-out options for Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) or Google’s settings for data use for marketing purposes (https://adssettings.google.com/).

Ledelse, organisation og støtteværktøjer

We use services, platforms and software from other providers (hereinafter referred to as “Third Party Providers”) for the purposes of organizing, managing, planning as well as providing our services. When selecting third-party providers and their services, we observe the legal requirements.

I denne forbindelse kan personoplysninger behandles og opbevares på servere hos tredjepartsleverandører. Det kan dreje sig om forskellige data, som vi behandler i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Disse data kan især omfatte stamdata og kontaktdata om brugere, data om transaktioner, kontrakter, andre processer og deres indhold.

Hvis brugere henvises til tredjepartsleverandører eller deres software eller platforme i forbindelse med kommunikation, forretning eller andre relationer med os, kan tredjepartsleverandørerne behandle brugsdata og metadata til sikkerhedsformål, serviceoptimering eller markedsføringsformål. Vi beder dig derfor om at overholde databeskyttelsesmeddelelserne fra de respektive tredjepartsleverandører.

Bemærkninger til retsgrundlaget: Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til at bruge tredjepartsleverandører, er retsgrundlaget for behandling af data samtykke. Desuden kan deres brug være en del af vores (præ)kontraktmæssige tjenester, forudsat at brugen af tredjepartsleverandørerne er aftalt inden for disse rammer. I modsat fald behandles brugerdata på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne forbindelse vil vi også gerne henvise til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

 • Typer af behandlede data: Inventardata (f.eks. navne, adresser); kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Kommunikationspartnere; brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Retsgrundlag: samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO), opfyldelse af kontrakt og anmodninger forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO), legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsprocesser, procedurer og tjenester:

 • Andre tjenesteudbydere

Ændring og ajourføring af privatlivspolitikken

Vi beder dig om regelmæssigt at orientere dig om indholdet af vores privatlivspolitik. Vi tilpasser fortrolighedserklæringen, så snart ændringer i den databehandling, som vi udfører, gør det nødvendigt. Vi informerer dig, så snart ændringerne kræver en samarbejdshandling fra din side (f.eks. samtykke) eller en anden individuel meddelelse.

I det omfang vi angiver adresser og kontaktoplysninger for virksomheder og organisationer i denne databeskyttelseserklæring, beder vi dig bemærke, at adresserne kan ændre sig med tiden, og vi beder dig kontrollere oplysningerne, før du kontakter os.

De registreredes rettigheder

Som registreret har du forskellige rettigheder i henhold til GDPR, som især følger af artikel 15-21 i GDPR:

 • Ret til at gøre indsigelse: du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, mod behandling af personoplysninger om dig, som foretages på grundlag af artikel 3, stk. 6, stk. 1, litra e) eller f), i DSGVO; dette gælder også for profilering på grundlag af disse bestemmelser. Hvis personoplysningerne om dig behandles med henblik på direkte markedsføring, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også profilering, for så vidt som den er relateret til en sådan direkte markedsføring.
 • Ret til at tilbagekalde samtykke: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et givet samtykke.
 • Ret til information: du har ret til at anmode om bekræftelse af, om de pågældende data behandles, og om oplysninger om disse data samt om yderligere oplysninger og en kopi af dataene i overensstemmelse med de retlige krav.
 • Ret til berigtigelse: du har ret til i overensstemmelse med loven at anmode om, at oplysninger om dig suppleres eller at urigtige oplysninger om dig berigtiges.
 • Ret til sletning og begrænsning af behandling: I overensstemmelse med de juridiske krav har du ret til at kræve, at oplysninger om dig slettes omgående, eller alternativt i overensstemmelse med de juridiske krav at kræve begrænsning af behandlingen af oplysningerne.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de oplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format i overensstemmelse med de juridiske krav eller til at kræve, at de overføres til en anden ansvarlig part.
 • Klage til tilsynsmyndigheden: uden at det berører andre administrative eller retslige retsmidler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse finder sted, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig er i strid med kravene i GDPR.

Definitioner

Dette afsnit giver dig et overblik over de udtryk, der anvendes i denne fortrolighedspolitik. Mange af begreberne er hentet fra loven og er primært defineret i artikel 4 i GDPR. De juridiske definitioner er bindende. De følgende forklaringer er derimod primært beregnet til at lette forståelsen. Begreberne er sorteret alfabetisk.

 • Sporing af affilierede virksomheder: I forbindelse med affiliate tracking logges links, ved hjælp af hvilke de linkende websteder henviser brugerne til websteder med produkt- eller andre tilbud. Operatørerne af de respektive link-websteder kan modtage en provision, hvis brugerne følger disse såkaldte affiliate-links og efterfølgende benytter sig af tilbuddene (f.eks. køber varer eller benytter sig af tjenester). Til dette formål er det nødvendigt for udbyderne at kunne spore, om brugere, der er interesserede i bestemte tilbud, efterfølgende benytter sig af dem på foranledning af affiliate-links. Det er derfor nødvendigt for funktionaliteten af affiliate links, at de suppleres med visse værdier, som bliver en del af linket eller gemmes andetsteds, f.eks. i en cookie. Værdierne omfatter især kildewebstedet (referrer), tidspunktet, en online-identifikator for operatøren af det websted, hvor affiliate-linket er placeret, en online-identifikator for det pågældende tilbud, en online-identifikator for brugeren samt sporingsspecifikke værdier, som f.eks. reklamemedie-ID, affiliate-ID og kategoriseringer.
 • Omregningsmåling: Conversion measurement (also referred to as “visit action evaluation”) is a method used to determine the effectiveness of marketing measures. This is usually done by storing a cookie on users’ devices within the websites where the marketing actions take place and then retrieving it again on the target website. For example, this allows us to track whether the ads we have placed on other websites have been successful.
 • Personlige oplysninger: “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (hereinafter “data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier (e.g. cookie) or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
 • Profiler med brugerrelaterede oplysninger: The processing of “profiles with user-related information”, or “profiles” for short, includes any type of automated processing of personal data that consists in using such personal data to analyze, evaluate or to predict certain personal aspects relating to a natural person (depending on the type of profiling, this may include different information concerning demographics, behavior and interests, such as interaction with websites and their content, etc.) (e.g., interests in certain content or products, click behavior on a website or location). Cookies and web beacons are often used for profiling purposes.
 • Måling af rækkevidde: Reach measurement (also known as web analytics) is used to evaluate the flow of visitors to an online offering and may include visitors’ behavior or interests in certain information, such as website content. With the help of reach analysis, website owners can see, for example, at what time visitors visit their website and what content they are interested in. This enables them, for example, to better adapt the content of the website to the needs of their visitors. For reach analysis purposes, pseudonymous cookies and web beacons are often used to recognize returning visitors and thus obtain more precise analyses of the use of an online offering.
 • Remarketing: “Remarketing” or “retargeting” is when, for example, for advertising purposes, it is noted which products a user was interested in on a website in order to remind the user of these products on other websites, e.g. in advertisements.
 • Controller: “Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data.
 • Behandling: “Processing” means any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means. The term is broad and includes virtually any handling of data, be it collection, evaluation, storage, transmission or deletion.
 • Målgruppedannelse: Target group formation (or “custom audiences”) is when target groups are determined for advertising purposes, e.g., display of advertisements. For example, based on a user’s interest in certain products or topics on the Internet, it can be concluded that this user is interested in advertisements for similar products or the online store where the user viewed the products. In turn, we speak of “lookalike audiences” (or similar target groups) when the content deemed suitable is displayed to users whose profiles or interests presumably correspond to the users for whom the profiles were formed. Cookies and web beacons are generally used for the purpose of creating Custom Audiences and Lookalike Audiences.

German Version created with “Datenschutz-Generator.de” – Thank you! RA Dr.Schwenke