Τι είναι το sσεξουαλική δυσλειτουργία;

Sexual dysfunctions or sexual disorders are defined as changes in the sexual response cycle or the presence of pain during intercourse. They can cause symptoms like erection issues or vaginismus.

Τύποι Σεξουαλική δυσλειτουργίες

Οι ακόλουθες κατηγορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταξινόμηση των δυσλειτουργιών:

  • διαταραχές της σεξουαλικής επιθυμίας
  • Sexual arousal disorders.
  • Διαταραχές οργασμού
  • Διαταραχές σεξουαλικού πόνου
  • Σεξουαλικές διαταραχές που προκαλούνται από ουσίες
  • Η ιατρική ασθένεια μπορεί να προκαλέσει σεξουαλική διαταραχή
  • Απροσδιόριστη σεξουαλική διαταραχή

Δυσλειτουργίες και οι αιτίες τους

Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες μπορεί να οφείλονται σε βιολογικά προβλήματα, ενδοψυχικές ή διαπροσωπικές συγκρούσεις (ή σε συνδυασμό αυτών). Οι συναισθηματικές διαταραχές ή το στρες μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία. Αυτές μπορεί να είναι μόνιμες ή επίκτητες. Μπορούν επίσης να είναι γενικευμένες σε όλες τις καταστάσεις σεξουαλικά ή συγκεκριμένες για έναν σύντροφο.

Άλλες ψυχικές διαταραχές όπως η σχιζοφρένεια, οι αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές προσωπικότητας και οι καταθλιπτικές διαταραχές μπορούν επίσης να προκαλέσουν αλλαγές στη σεξουαλικότητα. Other diseases can also cause dysfunction, such as Diabetes Mellitus, which can lead to erectile dysfunction in males.

Θεραπεία και συμπτώματα δυσλειτουργίας

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν μειωμένη ή ανύπαρκτη σεξουαλική επιθυμία, μετασυνουσιακή δυσφορία (δυσάρεστο συναίσθημα), προβλήματα στύσης και κολπικισμό. These conditions can affect the quality and quantity of one’s life, as well as lowering self-esteem and affecting the partner’s ability to enjoy pleasure.

Έχετε δοκιμάσει το Potencialex; Αγοράστε το εδώ: Potencialex Original.

Οι διαταραχές της επιθυμίας είναι οι πιο χρονοβόρες και δύσκολες στη θεραπεία. The positive development of treatment is often influenced by the couple’s sex therapy. Η ατομική θεραπεία είναι επίσης αποτελεσματική και επιτυχής.