Ακράτεια λόγω στρες

Οι γυναίκες που πάσχουν από ακράτεια μπορούν τώρα να ζήσουν ξανά ευτυχισμένες, αν έχουν τις σωστές πληροφορίες. Η ακράτεια λόγω πίεσης, η οποία είναι η πιο κοινή μορφή γυναικείας ακράτειας, είναι επίσης γνωστή. Αυτό συμβαίνει όταν οι μύες του πυελικού εδάφους αποδυναμώνονται. Οι μύες του πυελικού εδάφους συστέλλονται για να κρατήσουν τα ούρα στην ουροδόχο κύστη. Εάν...