Συμπτώματα αύρας

Οικογενής ημιπληγική ημικρανία (ημικρανίες που μιμούνται εγκεφαλικό επεισόδιο ή επιληψία και έχουν επίσης παρατεταμένα συμπτώματα αύρας) Η Οικογενής ημιπληγική ημικρανία (FHM) μπορεί να είναι το μόνο είδος ημικρανίας με αρχικό σύμπτωμα αύρας τη δραματική αδυναμία στα άκρα. Αυτή η αδυναμία μπορεί να κυμαίνεται από απλό ανεπαρκή συντονισμό και αδεξιότητα έως...
Η ημικρανία χωρίς αύρα είναι ένας κοινός τύπος ημικρανίας που δεν έχει αύρα. Έχει τα ίδια συμπτώματα με τον κλασικό πονοκέφαλο, αλλά δεν έχει αύρα. Η ημικρανία χωρίς αύρα μπορεί επίσης να εκδηλωθεί από τους πάσχοντες από ημικρανία που πάσχουν κυρίως από ημικρανία με αύρα....