Επιληψία

Οικογενής ημιπληγική ημικρανία (ημικρανίες που μιμούνται εγκεφαλικό επεισόδιο ή επιληψία και έχουν επίσης παρατεταμένη ) Η οικογενής ημιπληγική ημικρανία (FHM) μπορεί να είναι το μόνο είδος ημικρανίας με αρχικό σύμπτωμα αύρας τη δραματική αδυναμία στα άκρα. Αυτή η αδυναμία μπορεί να κυμαίνεται από απλό ανεπαρκή συντονισμό και αδεξιότητα έως...
Οι δυσκολίες εκσπερμάτισης είναι ίσως τα πιο διαδεδομένα σεξουαλικά προβλήματα που επηρεάζουν τους άνδρες. Είναι πραγματικά πιο διαδεδομένη μεταξύ των νεότερων ανδρών απ' ό,τι μεταξύ των ανδρών της μεγαλύτερης γενιάς. Η κατάλληλη θεραπεία πρόωρης εκσπερμάτισης θα απαιτηθεί αναμφίβολα για τους άνδρες που'έχουν αυτό το ζήτημα και οι οποίοι αγωνίζονται να ελέγξουν την ποσότητα της...