Θρομβωμένες αιμορροΐδες

Η θρόμβωση αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου σχηματίζονται θρόμβοι αίματος σε ένα αιμοφόρο αγγείο, προκαλώντας απόφραξη της ροής του αίματος. Η θρομβωμένη αιμορροΐδα αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου το αίμα δεν μπορεί'να φτάσει στα αιμοφόρα αγγεία της ορθικής στήλης λόγω θρόμβων αίματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πολλά , όπως...