Αυτοβοήθεια για την κακοσμία του στόματος

Υπάρχουν διάφορες θεραπείες που συνιστώνται για τους πάσχοντες από κακή αναπνοή. Μερικές από αυτές μπορούν να γίνουν στο σπίτι , ούτε απαιτούν παραδοσιακά φάρμακα. Διαφορετικές προσεγγίσεις συνηθίζονται για τη θεραπεία της κακοσμίας του στόματος, αλλά πολλές από τις μεθόδους γίνονται για τη θεραπεία των συνθηκών που παράγουν τη δυσάρεστη αναπνοή...