Πυρετός

Sinusitis is a typical, but debilitating, ailment that may disrupt your whole life using its agonizing signs and symptoms. Imagine yourself getting a serious headache, nasal dripping, frosty, dizziness, fever and clogged nasal area, all at exactly the same time. The expertise is indeed very unpleasant and exasperating. As...
Οι ημικρανίες δεν οφείλονται όλες στον ίδιο εκλυτικό παράγοντα ούτε αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Στην πραγματικότητα, η αποτελεσματική θεραπεία διαφέρει από άτομο σε άτομο. Ακολουθούν μερικές κοινές μέθοδοι που λειτουργούν κατά τη θεραπεία των ημικρανιών. Μια θεραπεία για την ημικρανία που είναι αποτελεσματική για πολλά άτομα είναι μεταξύ των πάνω από το...
Sinusitis is a painful condition that affects millions of people every year. Sinusitis can be divided into two types: acute and chronic. This is based on the severity of symptoms and their causes. Acute sinusitis is caused by allergies and colds that cause inflammation in the sinuses. It usually...
A physician or chiropractor should evaluate any headaches. This would include a complete case history, blood lab tests, x-rays and possibly a CT scan or an MRI. There are many causes of headaches. It is important to identify the cause and determine the best course of action. Chronic headaches...