Τρέξιμο

Πιθανώς γνωρίζετε αρκετά για το άγχος και τα συμπτώματά του ώστε να είστε σε θέση να εντοπίσετε τις επιπτώσεις που έχει στην απόδοση και τις ικανότητές σας στη λήψη αποφάσεων. Πιθανώς γνωρίζετε ότι οι πονοκέφαλοι μπορεί να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα όταν'αναμένεται να αποδώσετε σε 110%. Τι μπορείτε να κάνετε για να ανακουφιστείτε από το άγχος...