Χυμός Milkweed

Τα κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων εμφανίζονται στο ανθρώπινο σώμα εξαιτίας ενός επικίνδυνου ιού, γνωστού ως Ιός του Ατομικού Παπιλώματος (HPV). Αυτά τα κονδυλώματα μπορεί επίσης να αναφέρονται ως Condylomata Acuminate ή αφροδίσια κονδυλώματα. Τέτοια κονδυλώματα εμφανίζονται κυρίως γύρω από τα γεννητικά όργανα του σώματός σας, όπως το ανδρικό όργανο, ο πρωκτός, ο τράχηλος της μήτρας, το όσχεο, ο κόλπος,...