Ενώ οι πιο υγιείς άνθρωποι μπορεί να θεωρούν δεδομένες τις εργασίες που κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται με απλές εργασίες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν το άτομο είναι μόνο του. Αυτές ονομάζονται δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης (ΔΕΒ) και είναι βασικές εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσετε προκειμένου να...