Το υπερβολικό βάρος ή η παχυσαρκία αναφέρεται στην υπερβολική συσσώρευση λίπους στο σώμα. Για την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας, το ανθρώπινο σώμα απαιτεί ενέργεια με τη μορφή γλυκόζης. Το υπερβολικό βάρος εμφανίζεται όταν το σώμα έχει υπερβολική ποσότητα γλυκόζης. Καθημερινά συναντάμε πολλές πληροφορίες σχετικά με την απώλεια βάρους και τους διάφορους τρόπους...