Οργανικές ADLs

Ενώ οι πιο υγιείς άνθρωποι μπορεί να θεωρούν δεδομένες τις εργασίες που κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται με απλές εργασίες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν το άτομο είναι μόνο του. Αυτές ονομάζονται δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης (ΔΕΒ) και είναι βασικές εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσετε προκειμένου να...