Ωτίτιδα

Υπάρχουν πολλές σπιτικές θεραπείες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία του αυτιού του κολυμβητή's. Το ανθρώπινο αυτί χωρίζεται σε τρία διακριτά διαμερίσματα: το εσωτερικό, το μεσαίο ή το εξωτερικό πτερύγιο. Τα όργανα ισορροπίας και τα νεύρα που είναι σημαντικά για την ακοή αποτελούν το εσωτερικό τμήμα. Τα οστά που συνδέουν το τυμπανικό...