Αυτοβοήθεια για το σύνδρομο TMJ

Τι είναι το κροταφογναθικό σύνδρομο ή TMJ; Οι κροταφογναθικές αρθρώσεις είναι μια οστική δομή στη βάση και την κορυφή του κρανίου, όπου συναντώνται οι κάτω και οι άνω γνάθοι. Βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τα αυτιά. Πολύπλοκη και αποτελούμενη από οστά, μύες, τένοντες και αρθρώσεις, η ΚΓΜΣ...