Aivojen terveys on päivittäisen hyvinvointimme ja toimintakykymme kannalta olennaisen tärkeää. Erilaiset sairaudet, kuten kognitiivinen heikkeneminen, keskittymiskyvyn puute tai muistin heikkeneminen, voivat vaikuttaa kielteisesti elämänlaatuumme. Neurologian tutkimusten ja asiantuntijoiden mukaan nämä tilat voivat johtua erilaisista tekijöistä, kuten kroonisesta stressistä, puutteellisesta...