Tietosuojakäytäntö

With the following data protection declaration, we would like to inform you about the types of your personal data (hereinafter also referred to as “data” for short) that we process, for what purposes and to what extent. The data protection declaration applies to all processing of personal data carried out by us, both as part of the provision of our services and, in particular, on our websites, in mobile applications and within external online presences, such as our social media profiles (hereinafter collectively referred to as the “Online Offer”). We process your personal data on the basis of Article 5 of the Law of Georgia on Personal Data Protection and Article 6 of the EU GDPR.

Vastuullinen

SilkRoot LLC
Autonomous Republic of Adjara
Georgia [flag=ge]

Sähköpostiosoite
SECURE@ silkroot.io

International Calls
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Law of Georgia on Personal Data Protection

The legal basis for the processing of the data, if the user has given his consent, is Art. 5 of the Georgian Personal Data Protection Act

You have the right to request confirmation as to whether data concerning you is being processed and to obtain information about such data, as well as further information and copy of the data in accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act.

You have the right, in accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act, to request that the data concerning you be completed or that inaccurate data concerning you be corrected.

In accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act, you have the right to request that data concerning you be deleted without undue delay to request restriction of the processing of the data.

You have the right to object to the processing in accordance with Art. 25 of the Georgian Personal Data Protection Act.

You also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority pursuant to Art. 26 of the Georgian Personal Data Protection Act.

 

EU GDPR

Yleiskatsaus käsittelytoimiin

Seuraavassa yleiskatsauksessa esitetään yhteenveto käsiteltävistä tietotyypeistä ja niiden käsittelyn tarkoituksista sekä viitataan rekisteröityihin.

Käsiteltävät tietotyypit

 • Varastotiedot
 • Maksutiedot
 • Yhteystiedot
 • Sisältötiedot
 • Sopimustiedot
 • Käyttötiedot
 • Meta-/tiedonsiirtotiedot

Rekisteröityjen ryhmät

 • Asiakkaat
 • Asianomaiset osapuolet
 • Viestintäkumppanit
 • Käyttäjät
 • Yritys- ja sopimuskumppanit
 • Oppilaat/ opiskelijat/ osallistujat

Käsittelyn tarkoitukset

 • Sopimuspalvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen.
 • Yhteydenottopyynnöt ja viestintä.
 • Turvatoimet.
 • Kantaman mittaus.
 • Toimisto- ja organisaatiomenettelyt.
 • Uudelleenmarkkinointi.
 • Muuntomittaus.
 • Affiliate-seuranta.
 • Tiedustelujen hallinnointi ja niihin vastaaminen.
 • Palaute.
 • Markkinointi.
 • Profiilit, joissa on käyttäjään liittyviä tietoja.
 • Yleisön rakentaminen.
 • Verkkotarjontamme tarjoaminen ja käyttäjäystävällisyys.

Asiaa koskevat oikeusperustat

Alla on yleiskatsaus DSGVO:n oikeusperustoihin, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja. Huomaa, että GDPR:n säännösten lisäksi asuin- tai kotimaassasi tai asuin- tai kotipaikkamaassamme voidaan soveltaa kansallisia tietosuojasäännöksiä. Lisäksi, jos yksittäistapauksissa on tarpeen soveltaa tarkempia oikeusperustoja, ilmoitamme niistä tietosuojaselosteessa.

 • Consent (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO) – The data subject has given his/her consent to the processing of personal data relating to him/her for a specific purpose or purposes.
 • Performance of a contract and pre-contractual requests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO) – Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party or for the performance of pre-contractual measures carried out at the data subject’s request.
 • Legal obligation (Art. 6 (1) p. 1 lit. c. DSGVO) – Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject.
 • Legitimate interests (Art. 6 (1) p. 1 lit. f. DSGVO) – Processing is necessary to protect the legitimate interests of the controller or a third party, unless such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require the protection of personal data.

Turvatoimet

Toteutamme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet lain mukaisesti ottaen huomioon tekniikan tason, toteutuskustannukset ja käsittelyn luonteen, laajuuden, olosuhteet ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvan uhan erilaiset esiintymistodennäköisyydet ja laajuuden varmistaaksemme riskiin nähden asianmukaisen suojan tason.

The measures include, in particular, safeguarding the confidentiality, integrity and availability of data by controlling physical and electronic access to the data as well as access to, input of, disclosure of, assurance of availability of and segregation of the data. Furthermore, we have established procedures to ensure the exercise of data subjects’ rights, the deletion of data, and responses to data compromise. Furthermore, we already take the protection of personal data into account during the development or selection of hardware, software as well as procedures in accordance with the principle of data protection, through technology design and through data protection-friendly default settings.

SSL-salaus (https): Käytämme SSL-salausta suojataksemme verkkotarjouksemme kautta siirrettyjä tietojasi. Tunnistat tällaiset salatut yhteydet selaimesi osoiterivillä olevasta etuliitteestä https://.

Henkilötietojen toimittaminen

Henkilötietoja käsitellessämme saattaa käydä niin, että tietoja siirretään tai luovutetaan muille elimille, yrityksille, oikeudellisesti itsenäisille organisaatioyksiköille tai henkilöille. Näiden tietojen vastaanottajia voivat olla esimerkiksi tietotekniikkatehtäviä hoitavat palveluntarjoajat tai verkkosivustoon integroitujen palvelujen ja sisällön tarjoajat. Tällaisissa tapauksissa noudatamme lakisääteisiä vaatimuksia ja teemme erityisesti asianmukaisia sopimuksia tai sopimuksia, jotka palvelevat tietojesi suojaamista tietojesi vastaanottajien kanssa.

Tiedonsiirto organisaation sisällä: Voimme siirtää henkilötietoja organisaatiomme muille yksiköille tai antaa niille pääsyn näihin tietoihin. Jos tämä siirto tapahtuu hallinnollisiin tarkoituksiin, tietojen siirto perustuu oikeutettuihin liiketoiminta- ja operatiivisiin etuihimme tai se tehdään, jos se on tarpeen sopimuksiin liittyvien velvoitteidemme täyttämiseksi tai jos meillä on rekisteröityjen suostumus tai laillinen lupa.

Tietojen käsittely kolmansissa maissa

Jos käsittelemme tietoja kolmannessa maassa (eli Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella) tai jos käsittely tapahtuu kolmannen osapuolen palvelujen käytön yhteydessä tai tietojen luovuttamisen tai siirtämisen yhteydessä muille henkilöille, yhteisöille tai yrityksille, tämä tapahtuu vain lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Jollei nimenomaisesta suostumuksesta tai sopimuksen tai lain edellyttämästä siirrosta muuta johdu, käsittelemme tai käsittelemme tietoja vain sellaisissa kolmansissa maissa, joissa on tunnustettu tietosuojan taso, sopimusvelvoite EU:n komission niin sanottujen vakiosuojalausekkeiden avulla, sertifioinnit tai sitovat sisäiset tietosuojasäännökset (DSGVO 44-49 artikla, EU:n komission tietosivu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Tietojen poistaminen

Käsittelemämme tiedot poistetaan lakisääteisten vaatimusten mukaisesti heti, kun niiden käsittelyyn annetut suostumukset peruutetaan tai muut luvat lakkaavat olemasta voimassa (esim. jos näiden tietojen käsittelyn tarkoitus on lakannut olemasta voimassa tai ne eivät ole enää tarpeellisia tarkoitukseen).

Jos tietoja ei poisteta, koska niitä tarvitaan muihin laillisesti sallittuihin tarkoituksiin, niiden käsittely rajoitetaan näihin tarkoituksiin. Toisin sanoen tiedot suojataan eikä niitä käsitellä muihin tarkoituksiin. Tämä koskee esimerkiksi tietoja, jotka on säilytettävä kauppa- tai verolainsäädännön vuoksi tai joiden säilyttäminen on tarpeen oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi.

Tietosuojailmoituksissamme voi olla myös lisätietoja tietojen säilyttämisestä ja poistamisesta, jotka ovat etusijalla kyseisiin käsittelytoimiin nähden.

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja tai muita muistilappuja, jotka tallentavat tietoja päätelaitteisiin ja lukevat tietoja päätelaitteista. Evästeet tallentavat esimerkiksi käyttäjätilin kirjautumistilanteen, verkkokaupan ostoskorin sisällön, verkkotarjouksen käytetyn sisällön tai käytetyt toiminnot. Evästeitä voidaan käyttää myös erilaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi verkkotarjousten toiminnallisuuden, turvallisuuden ja mukavuuden parantamiseen sekä kävijävirtoja koskevien analyysien laatimiseen.

Suostumusta koskevat huomautukset: Käytämme evästeitä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Sen vuoksi hankimme käyttäjiltä etukäteen suostumuksen, paitsi jos laki ei edellytä sitä. Suostumusta ei tarvita erityisesti silloin, kun tietojen, myös evästeiden, tallentaminen ja lukeminen on ehdottoman välttämätöntä, jotta käyttäjälle voidaan tarjota telemediapalvelu (eli verkkopalvelumme), jota hän on nimenomaisesti pyytänyt. Peruutettavissa oleva suostumus ilmoitetaan käyttäjille selkeästi, ja se sisältää tiedot evästeiden käytöstä.

Huomautuksia tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeusperustoista: the legal basis under data protection law on which we process users’ personal data using cookies depends on whether we ask users for consent. If users consent, the legal basis for processing their data is their declared consent. Otherwise, the data processed with the help of cookies is processed on the basis of our legitimate interests (e.g. in a business operation of our online offer and improvement of its usability) or, if this is done in the context of the fulfillment of our contractual obligations, if the use of cookies is necessary to fulfill our contractual obligations. For what purposes the cookies are processed by us, we clarify in the course of this privacy policy or in the context of our consent and processing procedures.

Varastoinnin kesto: Tallennuksen keston osalta evästeet voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin:

 • Väliaikaiset evästeet (myös istuntoevästeet): Väliaikaiset evästeet poistetaan viimeistään sen jälkeen, kun käyttäjä on poistunut verkkotarjouksesta ja sulkenut päätelaitteensa (esim. selaimen tai mobiilisovelluksen).
 • Pysyvät evästeet: Pysyvät evästeet säilyvät tallessa myös sen jälkeen, kun päätelaite on suljettu. Esimerkiksi kirjautumistila voidaan tallentaa tai haluttu sisältö voidaan näyttää suoraan, kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla uudelleen. Samoin evästeiden avulla kerättyjä käyttäjätietoja voidaan käyttää tavoittavuuden mittaamiseen. Ellemme anna käyttäjille nimenomaista tietoa evästeiden tyypistä ja säilytysajasta (esimerkiksi osana suostumuksen hankkimista), käyttäjien on oletettava, että evästeet ovat pysyviä ja että niiden säilytysaika voi olla jopa kaksi vuotta.

General information on revocation and objection (opt-out): Käyttäjät voivat milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen ja myös vastustaa käsittelyä art. 21 DSGVO:n mukaisesti (lisätietoja vastustamisesta annetaan osana tätä tietosuojakäytäntöä). Käyttäjät voivat myös ilmoittaa vastalauseestaan selaimensa asetusten avulla.

Yrityspalvelut

We process data of our contractual and business partners, e.g. customers and interested parties (collectively referred to as “contractual partners”) in the context of contractual and comparable legal relationships as well as related measures and in the context of communication with contractual partners (or pre-contractual), e.g. to answer inquiries.

Käsittelemme näitä tietoja sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi. Tähän sisältyvät erityisesti velvoitteet tarjota sovittuja palveluja, mahdolliset päivitysvelvoitteet sekä korjaustoimenpiteet takuu- ja muiden palveluhäiriöiden yhteydessä. Lisäksi käsittelemme tietoja suojellaksemme oikeuksiamme ja näihin velvoitteisiin ja yrityksen organisaatioon liittyviä hallinnollisia tehtäviä varten. Lisäksi käsittelemme tietoja asianmukaisen ja liiketoiminnan hallintaan liittyvien oikeutettujen etujemme perusteella sekä turvatoimien toteuttamiseksi, jotta voimme suojella sopimuskumppaneitamme ja liiketoimintaamme niiden tietojen, salaisuuksien, tietojen ja oikeuksien väärinkäytöltä, vaarantamiselta (esim. tietoliikenne-, kuljetus- ja muiden apupalvelujen sekä alihankkijoiden, pankkien, vero- ja oikeudellisten neuvonantajien, maksupalveluntarjoajien tai veroviranomaisten osallistumista varten). Luovutamme sopimuskumppaneiden tietoja kolmansille osapuolille sovellettavan lainsäädännön puitteissa vain siinä määrin kuin se on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten tai oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Sopimuskumppaneille ilmoitetaan tämän tietosuojaselosteen puitteissa muista käsittelymuodoista, esimerkiksi markkinointitarkoituksiin.

Ilmoitamme sopimuskumppaneille, mitä tietoja tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin ennen tietojen keräämistä tai sen aikana, esimerkiksi verkkolomakkeissa, erityismerkinnöin (esim. värein) tai symbolein (esim. tähdillä tai vastaavilla) tai henkilökohtaisesti.

Poistamme tiedot lakisääteisten takuu- ja vastaavien velvoitteiden päätyttyä eli yleensä 4 vuoden kuluttua, paitsi jos tietoja säilytetään asiakastilillä, esim. niin kauan kuin niitä on säilytettävä lakisääteisistä arkistointisyistä (esim. verotusta varten yleensä 10 vuotta). Poistamme tiedot, jotka sopimuskumppani on luovuttanut meille osana tilausta, tilauksen eritelmien mukaisesti, yleensä tilauksen päättymisen jälkeen.

Siltä osin kuin käytämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajia tai alustoja palveluidemme tarjoamiseen, käyttäjien ja palveluntarjoajien väliseen suhteeseen sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tai alustan ehtoja ja tietosuojailmoituksia.

Taloudelliset analyysit ja markkinatutkimukset

Liiketoiminnallisista syistä ja voidaksemme tunnistaa markkinasuuntauksia, sopimuskumppaneiden ja käyttäjien toiveita analysoimme tietoja, joita meillä on liiketoimista, sopimuksista, kyselyistä jne., jolloin rekisteröityjen ryhmään voivat kuulua sopimuskumppanit, asianomaiset osapuolet, asiakkaat, vierailijat ja verkkotarjontamme käyttäjät.
Analyysejä tehdään liiketoiminnan arviointia, markkinointia ja markkinatutkimusta varten (esim. ominaisuuksiltaan erilaisten asiakasryhmien määrittämiseksi). Tällöin voimme, jos se on mahdollista, ottaa huomioon rekisteröityneiden käyttäjien profiilit ja heidän tietonsa esimerkiksi käytetyistä palveluista. Analyysit palvelevat ainoastaan meitä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille, elleivät ne ole anonyymejä analyysejä, joissa on tiivistettyjä eli anonymisoituja arvoja. Lisäksi otamme huomioon käyttäjien yksityisyyden ja käsittelemme tietoja analyysitarkoituksiin mahdollisimman pseudonyymisti ja mahdollisuuksien mukaan anonyymisti (esim. tiivistettyinä tietoina).

Myymälä ja sähköinen kaupankäynti

Käsittelemme asiakkaidemme tietoja, jotta he voivat valita, ostaa tai tilata valitsemansa tuotteet, tavarat ja niihin liittyvät palvelut sekä maksaa ja toimittaa tai suorittaa ne. Jos se on tarpeen tilauksen toteuttamiseksi, käytämme palveluntarjoajia, erityisesti posti-, huolinta- ja kuljetusyrityksiä, suorittamaan toimituksen tai toteuttamisen asiakkaillemme. Maksutapahtumien käsittelyyn käytämme pankkien ja maksupalveluntarjoajien palveluja. Tarvittavat tiedot yksilöidään sellaisiksi tilauksen tai vastaavan hankintaprosessin yhteydessä, ja ne sisältävät toimitusta tai toimitusta ja laskutusta varten tarvittavat tiedot sekä yhteystiedot, jotta mahdolliset neuvottelut voidaan käydä.

Viraston palvelut

We process our customers’ data as part of our contractual services, which may include, for example, conceptual and strategic consulting, campaign planning, software and design development/consulting or maintenance, implementation of campaigns and processes, handling, server administration, data analysis/consulting services and training services.

Koulutuspalvelut

We process the data of participants in our education and training services (uniformly referred to as “trainees”) in order to provide our training services to them. The data processed in this context, the nature, scope, purpose and necessity of their processing are determined by the underlying contractual and training relationship. The forms of processing also include the performance assessment and evaluation of our services and those of the teachers.

Toimintamme aikana saatamme käsitellä myös erityisiä tietoryhmiä, erityisesti harjoittelijoiden ja opiskelijoiden terveyttä koskevia tietoja sekä tietoja, joista käy ilmi etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai aatteelliset vakaumukset. Tätä varten hankimme tarvittaessa harjoittelijoiden nimenomaisen suostumuksen, ja muutoin käsittelemme erityisiä tietoryhmiä vain, jos se on tarpeen koulutuspalvelujen tarjoamiseksi, terveydenhuoltoa, sosiaalista suojelua tai harjoittelijoiden elintärkeiden etujen suojelua varten.

Jos se on tarpeen sopimuksemme täyttämiseksi, elintärkeiden etujen suojaamiseksi tai lain vaatimuksesta tai jos meillä on harjoittelijoiden suostumus, luovutamme tai siirrämme harjoittelijoiden tietoja kolmansille osapuolille tai edustajille, kuten viranomaisille tai tietotekniikka-, toimisto- tai vastaaville palveluille, ammattilainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

 • Käsiteltävät tietotyypit: varastotiedot (esim. nimet, osoitteet); maksutiedot (esim. pankkiyhteystiedot, laskut, maksuhistoria); yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot); sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, sopimusehto, asiakasryhmä); käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Rekisteröidyt: Asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, liike- ja sopimuskumppanit, oppilaat/ opiskelijat/ osallistujat.
 • Käsittelyn tarkoitukset: sopimusperusteisten palvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen; turvatoimet; yhteydenottopyynnöt ja viestintä; toimisto- ja organisaatiomenettelyt; pyyntöjen hallinnointi ja niihin vastaaminen; konversiomittaus (markkinointitoimien tehokkuuden mittaaminen); profiilit, joissa on käyttäjään liittyviä tietoja (käyttäjäprofiilien luominen).
 • Oikeudelliset perusteet: sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta); oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta); lakisääteinen velvoite (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan c alakohta).

Verkkoalustojen käyttö tarjous- ja myyntitarkoituksiin

Tarjoamme palveluitamme muiden palveluntarjoajien ylläpitämillä verkkoalustoilla. Tässä yhteydessä meidän tietosuojailmoitustemme lisäksi sovelletaan kyseisten alustojen tietosuojailmoituksia. Tämä koskee erityisesti maksuprosessin suorittamista ja menettelyjä, joita käytetään alustoilla tavoittavuuden mittaamiseen ja kiinnostukseen perustuvaan markkinointiin.

 • Käsiteltävät tietotyypit: varastotiedot (esim. nimet, osoitteet); maksutiedot (esim. pankkiyhteystiedot, laskut, maksuhistoria); yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot); sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, sopimusehto, asiakasryhmä); käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Tietojen kohteet: Asiakkaat.
 • Käsittelyn tarkoitukset: sopimuspalvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen.
 • Oikeudelliset perusteet: Sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta); oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisätietoja käsittelytoimista, -menettelyistä ja -palveluista:

 • Amazon: Online marketplace for e-commerce; Service provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. and Amazon Media EU S.à.r.l., all four located at 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Munich, Germany (collectively “Amazon Europe”), parent company: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de/; privacy policy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Verkkokaupan markkinapaikka; palveluntarjoaja: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Sveitsi; verkkosivusto: https://www.ebay.de/; tietosuojakäytäntö: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Verkkokaupan markkinapaikka; Palveluntarjoaja: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Saksa ; verkkosivusto: https://www.rakuten.de/; tietosuojaseloste: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Verkkopalvelun ja web-hostingin tarjoaminen

Jotta voimme tarjota verkkotarjouksemme turvallisesti ja tehokkaasti, käytämme yhden tai useamman web-hosting-palveluntarjoajan palveluja, joiden palvelimilta (tai niiden hallinnoimilta palvelimilta) verkkotarjousta voidaan käyttää. Näihin tarkoituksiin voimme käyttää infrastruktuuri- ja alustapalveluja, laskentakapasiteettia, tallennustilaa ja tietokantapalveluja sekä tietoturvapalveluja ja teknisiä ylläpitopalveluja.

Isännöintitarjouksen tarjoamisen yhteydessä käsiteltäviin tietoihin voivat sisältyä kaikki verkkotarjouksemme käyttäjiin liittyvät tiedot, jotka syntyvät käytön ja viestinnän yhteydessä. Näihin tietoihin kuuluvat säännöllisesti IP-osoite, jota tarvitaan verkkotarjousten sisällön toimittamiseksi selaimille, sekä kaikki verkkotarjouksemme sisällä tai verkkosivustoilta tehdyt merkinnät.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Sisältötiedot (esim. verkkolomakkeisiin tehdyt merkinnät); Käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); Meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: verkkotarjontamme ja käyttäjäystävällisyytemme tarjoaminen; sopimusperusteisten palvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen.
 • Oikeusperusta: Oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisätietoja käsittelyprosesseista, -menettelyistä ja -palveluista:

 • Käyttötietojen ja lokitiedostojen kerääminen: we ourselves (or our web hosting provider) collect data on each access to the server (so-called server log files). The server log files may include the address and name of the web pages and files accessed, the date and time of access, the volume of data transferred, notification of successful access, browser type and version, the user’s operating system, referrer URL (the previously visited page) and, as a rule, IP addresses and the requesting provider. The server log files may be used, on the one hand, for security purposes, e.g., to prevent server overload (especially in the event of abusive attacks, so-called DDoS attacks) and, on the other hand, to ensure the utilization of the servers and their stability; deletion of data: Log file information is stored for a maximum period of 30 days and then deleted or anonymized. Data whose further retention is required for evidentiary purposes is exempt from deletion until final clarification of the respective incident.
 • Sisällönjakeluverkko: We use a “content delivery network” (CDN). A CDN is a service with the help of which the content of an online offer, in particular large media files such as graphics or program scripts, can be delivered faster and more securely with the help of regionally distributed servers connected via the Internet.
 • WordPress.com: Hosting-alusta blogeille / verkkosivustoille; Palveluntarjoaja: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, Yhdysvallat; Verkkosivusto: https://wordpress.com; Tietosuojakäytäntö: https://automattic.com/de/privacy/; Sopimus tilausten käsittelystä: päätetty palveluntarjoajan kanssa: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogit ja julkaisumedia

We use blogs or comparable means of online communication and publication (hereinafter “publication medium”). Readers’ data are processed for the purposes of the publication medium only to the extent necessary for its presentation and communication between authors and readers or for security reasons. For the rest, we refer to the information on the processing of visitors to our publication medium within the scope of this data protection notice.

 • Käsiteltävät tietotyypit: inventaariotiedot (esim. nimet, osoitteet); yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot); sisältötiedot (esim. merkinnät verkkolomakkeisiin); käyttötiedot (esim. käytetyt verkkosivustot, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet); sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, sopimusehto, asiakasryhmä).
 • Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: sopimusperusteisten palveluiden ja asiakaspalvelun tarjoaminen; palautteen antaminen (esim. palautteen kerääminen verkkolomakkeella); verkkotarjontamme ja käyttäjäystävällisyytemme tarjoaminen; turvallisuustoimenpiteet; hallinto ja kyselyihin vastaaminen.
 • Oikeudelliset perusteet: sopimuksen täytäntöönpano ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta); oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisätietoja käsittelytoimista, -menettelyistä ja -palveluista:

 • Kommentit ja panokset: When users leave comments or other contributions, their IP addresses may be stored based on our legitimate interests. This is done for our security in case someone leaves unlawful content in comments and posts (insults, prohibited political propaganda, etc.). In this case, we ourselves can be prosecuted for the comment or post and are therefore interested in the identity of the author. Furthermore, we reserve the right, on the basis of our legitimate interests, to process users’ details for the purpose of spam detection. On the same legal basis, we reserve the right, in the case of surveys, to store the IP addresses of users for their duration and to use cookies to avoid multiple votes. The personal information provided in the context of comments and contributions, any contact and website information as well as the content-related information will be stored permanently by us until the user objects.
 • WordPress-hymiöiden ja hymiöiden haku: Retrieval of WordPress emojis and smilies – Within our WordPress blog, graphical emojis (or smilies), i.e., small graphic files expressing emotions, are used for purposes of efficient integration of content elements, obtained from external servers. The providers of the servers collect the IP addresses of the users. This is necessary so that the emoji files can be transmitted to the users’ browsers; service provider: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; website: https://automattic.com; privacy policy: https://automattic.com/privacy.
 • Profiilikuvat Gravatarista: Profile pictures – We use the service Gravatar within our online offer and especially in the blog. Gravatar is a service where users can register and store profile pictures and their e-mail addresses. If users leave posts or comments on other online presences (especially blogs) with the respective e-mail address, their profile pictures can be displayed next to the posts or comments. For this purpose, the e-mail address provided by users is transmitted to Gravatar in encrypted form for the purpose of checking whether a profile is stored for it. This is the sole purpose of the transmission of the email address. It is not used for other purposes, but is deleted afterwards. The use of Gravatar is based on our legitimate interests, as we use Gravatar to offer post and comment authors the opportunity to personalize their posts with a profile picture. By displaying the images, Gravatar obtains the IP address of users, as this is necessary for a communication between a browser and an online service. If users do not want a user image associated with their email address on Gravatar to appear in the comments, they should use an email address that is not on file with Gravatar to comment. We also point out that it is also possible to use an anonymous email address or no email address at all if users do not want their email address to be sent to Gravatar. Users can completely prevent the transmission of data by not using our commenting system; palveluntarjoaja: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, Yhdysvallat; verkkosivusto: https://automattic.com; tietosuojakäytäntö: https://automattic.com/privacy.

Yhteydenotot ja kyselyjen hallinta

Kun meihin otetaan yhteyttä (esim. yhteydenottolomakkeen, sähköpostin, puhelimen tai sosiaalisen median kautta) sekä olemassa olevien käyttäjä- ja liikesuhteiden yhteydessä, tiedustelijoiden tietoja käsitellään siinä määrin kuin on tarpeen yhteydenottopyyntöihin ja pyydettyihin toimenpiteisiin vastaamiseksi.

Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen sekä yhteydenotto- ja kyselytietojen hallinnointi sopimus- tai esisopimussuhteiden yhteydessä tapahtuu sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi tai (esi)sopimusperusteisiin kyselyihin vastaamiseksi ja muutoin oikeutettujen etujen perusteella, jotka liittyvät kyselyihin vastaamiseen ja käyttäjä- tai liikesuhteiden ylläpitämiseen.

 • Käsiteltävät tietotyypit: inventaariotiedot (esim. nimet, osoitteet); yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot); sisältötiedot (esim. verkkolomakkeiden merkinnät).
 • Rekisteröidyt: Viestintäkumppanit.
 • Käsittelyn tarkoitukset: yhteydenottopyynnöt ja viestintä; sopimuspalvelujen tarjoaminen ja asiakaspalvelu.
 • Oikeusperusta: Sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta); oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta); lakisääteinen velvoite (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan c alakohta).

Lisätietoja käsittelytoimista, -menettelyistä ja -palveluista:

Yhteydenottolomake: Jos käyttäjät ottavat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeemme, sähköpostin tai muiden viestintäkanavien kautta, käsittelemme tässä yhteydessä meille toimitettuja tietoja ilmoitetun pyynnön käsittelyä varten. Tätä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietoja sopimusta edeltävien ja sopimusperusteisten liikesuhteiden yhteydessä, sikäli kuin se on tarpeen niiden täyttämiseksi, ja muutoin oikeutettujen etujemme perusteella sekä viestintäkumppaneiden etujen perusteella, jotka liittyvät pyyntöihin vastaamiseen, ja lakisääteisten säilyttämisvelvollisuuksiemme perusteella.

Web-analyysi, seuranta ja optimointi

Web analytics (also referred to as “reach measurement”) is used to evaluate the flow of visitors to our online offering and may include behavior, interests or demographic information about visitors, such as age or gender, as pseudonymous values. With the help of reach analysis, we can recognize, for example, at what time our online offer or its functions or content are most frequently used or invite re-use. Likewise, we can understand which areas need optimization.

Web-analytiikan lisäksi saatamme käyttää myös testausmenetelmiä esimerkiksi testataksemme ja optimoidaksemme verkkotarjontamme tai sen osien eri versioita.

Jollei jäljempänä toisin mainita, näitä tarkoituksia varten voidaan luoda profiileja eli käyttöprosessia koskevia yhteenvetotietoja, ja tietoja voidaan tallentaa selaimeen tai päätelaitteeseen ja lukea niistä. Kerättyihin tietoihin kuuluvat erityisesti vierailtu verkkosivusto ja siellä käytetyt elementit sekä tekniset tiedot, kuten käytetty selain, käytetty tietokonejärjestelmä ja tiedot käyttöajoista. Jos käyttäjät ovat hyväksyneet sijaintitietojensa keräämisen meiltä tai käyttämiemme palvelujen tarjoajilta, myös sijaintitietoja voidaan käsitellä.

Myös käyttäjien IP-osoitteet tallennetaan. Käyttäjien suojaamiseksi käytämme kuitenkin IP-peittämismenettelyä (eli pseudonymisointia lyhentämällä IP-osoitetta). Yleensä verkkoanalyysin, A/B-testien ja optimoinnin yhteydessä ei tallenneta käyttäjien selkeitä tietoja (kuten sähköpostiosoitteita tai nimiä) vaan pseudonyymejä. Tämä tarkoittaa, että me ja käytettyjen ohjelmistojen tarjoajat emme tiedä käyttäjien todellista henkilöllisyyttä, vaan ainoastaan heidän profiileihinsa tallennetut tiedot, joita käytetään kyseisiä menettelyjä varten.

Oikeusperustoja koskevat huomautukset: If we ask users for their consent to use the third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: tavoittavuuden mittaaminen (esim. kävijätilastot, palaavien kävijöiden tunnistaminen); profiilit, joissa on käyttäjään liittyviä tietoja (käyttäjäprofiilien luominen).
 • Turvatoimet: IP-peittäminen (IP-osoitteen pseudonymisointi).
 • Oikeusperusta: Suostumus (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta); oikeutetut edut (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisätietoja käsittelyprosesseista, -menettelyistä ja -palveluista:

 • Google Analytics: web-analytiikka, tavoittavuuden mittaus sekä käyttäjävirtojen mittaus; Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy; Lisätietoja: Käsittelytyypit ja käsiteltävät tiedot: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Googlen mainostuotteita koskevat tietojenkäsittelyehdot ja vakiosopimuslausekkeet tietojen siirtämiseksi kolmansiin maihin: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Verkkomarkkinointi

We process personal data for online marketing purposes, which may include, in particular, marketing advertising space or displaying promotional and other content (collectively, “content”) based on potential user interests and measuring its effectiveness.

For these purposes, so-called user profiles are created and stored in a file (so-called “cookie”) or similar procedures are used, by means of which the information about the user relevant to the presentation of the aforementioned content is stored. This information may include, for example, content viewed, websites visited, online networks used, but also communication partners and technical information, such as the browser used, the computer system used and information on usage times and functions used. If users have consented to the collection of their location data, this may also be processed.

Myös käyttäjien IP-osoitteet tallennetaan. Käytämme kuitenkin käytettävissä olevia IP-osoitteiden peittämismenetelmiä (eli pseudonymisointia lyhentämällä IP-osoitetta) käyttäjien suojaamiseksi. Yleisesti ottaen verkkomarkkinointiprosessin yhteydessä ei tallenneta selkeitä käyttäjätietoja (kuten sähköpostiosoitteita tai nimiä), vaan ainoastaan pseudonyymejä. Tämä tarkoittaa sitä, että me ja verkkomarkkinointimenettelyjen tarjoajat emme tiedä käyttäjien todellista henkilöllisyyttä, vaan ainoastaan heidän profiileihinsa tallennetut tiedot.

Profiilien tiedot tallennetaan yleensä evästeisiin tai vastaavilla menettelyillä. Nämä evästeet voidaan myöhemmin yleensä lukea muilla verkkosivustoilla, jotka käyttävät samaa verkkomarkkinointimenettelyä, ja niitä voidaan analysoida sisällön näyttämistä varten sekä täydentää muilla tiedoilla ja tallentaa verkkomarkkinointimenettelyn tarjoajan palvelimelle.

Poikkeuksellisesti profiileihin voidaan määrittää selkeitä tietoja. Näin on esimerkiksi silloin, jos käyttäjät ovat sellaisen sosiaalisen verkoston jäseniä, jonka verkkomarkkinointimenettelyä käytämme, ja verkosto yhdistää käyttäjien profiilit edellä mainittuihin tietoihin. Pyydämme huomioimaan, että käyttäjät voivat tehdä lisäjärjestelyjä palveluntarjoajien kanssa esimerkiksi antamalla suostumuksen osana rekisteröintimenettelyä.

Periaatteessa saamme vain tiivistettyjä tietoja mainostemme onnistumisesta. Niin sanottujen konversiomittausten yhteydessä voimme kuitenkin tarkistaa, mitkä verkkomarkkinointiprosesseistamme ovat johtaneet niin sanottuun konversioon eli esimerkiksi sopimuksen tekemiseen kanssamme. Konversiomittausta käytetään ainoastaan markkinointitoimenpiteidemme onnistumisen analysointiin.

Ellei toisin mainita, pyydämme sinua olettamaan, että käytetyt evästeet säilytetään kahden vuoden ajan.

Oikeusperustoja koskevat huomautukset: if we ask users for their consent to use third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: uudelleenmarkkinointi; kohdentaminen (markkinoinnin kannalta merkityksellisten kohderyhmien määrittäminen tai muunlainen sisällön tuottaminen); markkinointi; profilointi käyttäjään liittyvien tietojen avulla (käyttäjäprofiilien luominen); konversiomittaus (markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden mittaaminen).
 • Turvatoimet: IP-peittäminen (IP-osoitteen pseudonymisointi).
 • Oikeusperusta: Suostumus (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta); oikeutetut edut (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).
 • Mahdollisuus vastustaa (opt-out): We refer to the data protection notices of the respective providers and the objection options given to the providers (so-called “opt-out”). If no explicit opt-out option has been specified, you have the option of disabling cookies in your browser settings. However, this may restrict functions of our online offer. We therefore recommend the following additional opt-out options, which are offered in summary for the respective areas: a) Europe: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Cross-territory: https://optout.aboutads.info.

Lisätietoja käsittelystä, menettelyistä ja palveluista:

 • Google Ad Manager: we use the “Google Marketing Platform” (and services such as “Google Ad Manager”) to place ads on the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on web pages, etc.). The Google Marketing Platform is characterized by the fact that ads are displayed in real time based on presumed user interests. This allows us to display ads for and within our online offering in a more targeted manner to present users only with ads that potentially match their interests. If, for example, a user is shown ads for products in which he or she was interested on other online offers, this is referred to as “remarketing”; Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy; Lisätietoja: Käsittelytyypit ja käsiteltävät tiedot: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products -tietojenkäsittelyehdot: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Jos Google toimii henkilötietojen käsittelijänä, Googlen mainostuotteita koskevat tietojenkäsittelyehdot ja vakiosopimuslausekkeet tietojen siirrosta kolmansiin maihin: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads ja konversiomittaus: we use the online marketing method “Google Ads” to place ads in the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on web pages, etc.) so that they are displayed to users who have a presumed interest in the ads (so-called “conversion”). Furthermore, we measure the conversion of the ads. However, we only learn the anonymous total number of users who clicked on our ad and were redirected to a page marked with a so-called “conversion tracking tag”. However, we ourselves do not receive any information with which users can be identified; Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy; Lisätietoja: Käsittelytyypit ja käsiteltävät tiedot: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products -tietojenkäsittelyehdot: Tietoja palveluista Rekisterinpitäjien väliset tietojenkäsittelyehdot ja vakiosopimuslausekkeet tietojen siirtoa kolmansiin maihin varten: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense henkilökohtaisilla mainoksilla: Käytämme Google Adsense -palvelua henkilökohtaisten mainosten kanssa, joiden avulla mainoksia näytetään verkkotarjonnassamme ja saamme korvauksen niiden näyttämisestä tai muusta käytöstä; Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy; Lisätietoja: Käsittelytyypit ja käsiteltävät tiedot: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products -tietojenkäsittelyehdot: Tietoja palveluista Rekisterinpitäjien väliset tietojenkäsittelyehdot ja vakiosopimuslausekkeet tietojen siirtämisestä kolmansiin maihin: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense ei-henkilökohtaisilla mainoksilla: Käytämme Google Adsense -palvelua ei-henkilökohtaisten mainosten kanssa, joiden avulla mainoksia näytetään verkkotarjonnassamme ja saamme korvauksen niiden näyttämisestä tai muusta käytöstä; Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy; Lisätietoja: Käsittelytyypit ja käsiteltävät tiedot: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Ads Controller-Controller -tietosuojaehdot ja vakiosopimuslausekkeet kolmansiin maihin tapahtuvia tiedonsiirtoja varten: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Kohdentaminen Google Analyticsin avulla: We use Google Analytics to display the ads placed within advertising services of Google and its partners only to users who have also shown an interest in our online offer or who have certain characteristics (e.g. interests in certain topics or products determined on the basis of the websites visited), which we transmit to Google (so-called “Remarketing Audiences” or “Google Analytics Audiences”). With the help of Remarketing Audiences, we also want to ensure that our ads correspond to the potential interest of users; Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; Oikeusperusta: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy; Sopimus tilausten käsittelystä: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Lisätietoja: Käsittelytyypit ja käsiteltävät tiedot: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Googlen mainostuotteita koskevat tietojenkäsittelyehdot ja vakiosopimuslausekkeet tietojen siirtämiseksi kolmansiin maihin: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Microsoftin mainonta: uudelleenmarkkinointi / konversiomittaus; Palveluntarjoaja: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Yhdysvallat; Verkkosivusto: https://about.ads.microsoft.com/; Tietosuojakäytäntö: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Kumppanuusohjelmat ja kumppanuuslinkit

In our online offer, we include so-called affiliate links or other references (which may include, for example, search masks, widgets or discount codes) to the offers and services of third-party providers (collectively referred to as “affiliate links”). If users follow the Affiliate Links or subsequently take advantage of the offers, we may receive a commission or other benefits from those third parties (collectively, “Commission”).

Jotta voimme seurata, ovatko käyttäjät hyödyntäneet käyttämämme kumppanilinkin tarjouksia, on välttämätöntä, että asianomaiset kolmannen osapuolen palveluntarjoajat saavat tietää, että käyttäjät ovat seuranneet verkkotarjouksessamme käytettyä kumppanilinkkiä. Kumppanilinkkien liittäminen vastaaviin liiketoimiin tai muihin toimiin (esim. ostoihin) palvelee ainoastaan provisiokirjanpitoa, ja se peruutetaan heti, kun se ei ole enää tarpeen tähän tarkoitukseen.

Edellä mainittua affiliate-linkkien osoittamista varten affiliate-linkkejä voidaan täydentää tietyillä arvoilla, jotka ovat osa linkkiä tai jotka voidaan tallentaa muualle, esimerkiksi evästeeseen. Arvoja voivat olla erityisesti lähdesivusto (referrer), aika, sen verkkosivuston ylläpitäjän verkkotunniste, jolla affiliate-linkki sijaitsi, kyseisen tarjouksen verkkotunniste, käytetyn linkin tyyppi, tarjouksen tyyppi ja käyttäjän verkkotunniste.

Oikeusperustoja koskevat huomautukset: jos pyydämme käyttäjiltä suostumusta kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön, tietojen käsittelyn oikeusperusta on suostumus. Lisäksi niiden käyttö voi olla osa (esi)sopimusperusteisia palveluitamme, edellyttäen, että kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käytöstä on sovittu näissä puitteissa. Muussa tapauksessa käyttäjätietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (eli tehokkaiden, taloudellisten ja vastaanottajaystävällisten palvelujen tarjoaminen). Tässä yhteydessä viittaamme myös evästeiden käyttöä koskeviin tietoihin tässä tietosuojakäytännössä.

 • Käsiteltävät tietotyypit: sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, sopimusehto, asiakasryhmä); käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet); inventaariotiedot (esim. nimet, osoitteet); maksutiedot (esim. pankkitiedot, laskut, maksuhistoria).
 • Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät); asiakkaat.
 • Käsittelyn tarkoitukset: kumppaneiden seuranta; sopimuspalvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen.
 • Oikeudelliset perusteet: suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta); sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät pyynnöt (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta); oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisätietoja käsittelyprosesseista, -menettelyistä ja -palveluista:

 • Amazonin kumppanuusohjelma: affiliate partner program (Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or one of its affiliates); Service Provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. and Amazon Media EU S.à.r.l., all four located at 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Munich, Germany (collectively, “Amazon Europe”); parent company: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de; privacy policy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay-kumppaniverkosto: Kumppanuusmarkkinoinnin kumppaniohjelma; palveluntarjoaja: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; verkkosivusto: https://partnernetwork.ebay.de; tietosuojakäytäntö: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Asiakasarvostelut ja arviointimenettelyt

Osallistumme arviointi- ja luokitusprosesseihin palveluidemme arvioimiseksi, optimoimiseksi ja edistämiseksi. Jos käyttäjät arvioivat meitä tai muutoin antavat palautetta osallistuvien arviointialustojen tai -menettelyjen kautta, sovelletaan myös yleisiä liiketoiminta- tai käyttöehtoja ja palveluntarjoajien tietosuojailmoituksia. Arvostelu edellyttää pääsääntöisesti myös rekisteröitymistä kyseisiin palveluntarjoajiin.

Varmistaaksemme, että arvioijat ovat todella käyttäneet palveluitamme, välitämme asiakkaan suostumuksella kyseiselle arviointialustalle asiakkaan ja käytetyn palvelun osalta tähän tarvittavat tiedot (mukaan lukien nimi, sähköpostiosoite ja tilaus- tai tuotenumero). Näitä tietoja käytetään ainoastaan käyttäjän aitouden tarkistamiseen.

 • Käsiteltävät tietotyypit: sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, voimassaoloaika, asiakasryhmä); käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Rekisteröidyt: Asiakkaat; käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: palaute (esim. palautteen kerääminen verkkolomakkeella); markkinointi.
 • Oikeudelliset perusteet: suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta); oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisätietoja käsittelytoimista, -menettelyistä ja -palveluista:

Arvosteluvidget: we integrate so-called “rating widgets” into our online offer. A widget is a functional and content element integrated into our online offer that displays changeable information. It can be displayed, for example, in the form of a seal or comparable element, sometimes also called a “badge”. In this case, the corresponding content of the widget is displayed within our online offer, but it is retrieved at that moment from the servers of the respective widget provider. This is the only way to always show the current content, especially the current rating. For this purpose, a data connection must be established from the website called up within our online offer to the server of the widget provider and the widget provider receives certain technical data (access data, including IP address), which are necessary so that the content of the widget can be delivered to the user’s browser. Furthermore, the widget provider receives information that users have visited our online offer. This information may be stored in a cookie and used by the widget provider to identify which online offers participating in the evaluation process have been visited by the user. The information may be stored in a user profile and used for advertising or market research purposes.

Läsnäolo sosiaalisissa verkostoissa (sosiaalinen media)

Ylläpidämme verkkoedustuksia sosiaalisissa verkostoissa ja käsittelemme käyttäjätietoja tässä yhteydessä, jotta voimme viestiä siellä aktiivisten käyttäjien kanssa tai tarjota tietoa meistä.

Haluamme huomauttaa, että käyttäjätietoja voidaan käsitellä Euroopan unionin ulkopuolella. Tästä voi aiheutua riskejä käyttäjille, koska se voi esimerkiksi vaikeuttaa käyttäjien oikeuksien täytäntöönpanoa.

Furthermore, user data is usually processed within social networks for market research and advertising purposes. For example, usage profiles can be created based on the usage behavior and resulting interests of the users. The usage profiles can in turn be used, for example, to place advertisements within and outside the networks that presumably correspond to the interests of the users. For these purposes, cookies are usually stored on the users’ computers, in which the usage behavior and interests of the users are stored. Furthermore, data independent of the devices used by the users may also be stored in the usage profiles (especially if the users are members of the respective platforms and are logged in to them).

Yksityiskohtainen esitys käsittelymuodoista ja vastustamismahdollisuuksista (opt-out) löytyy kunkin verkon ylläpitäjän tietosuojaselosteista ja -tiedoista.

In the case of requests for information and the assertion of data subject rights, we also point out that these can be asserted most effectively with the providers. Only the providers have access to the users’ data and can take appropriate measures and provide information directly. If you still need assistance, you can contact us.

 • Käsiteltävät tietotyypit: yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot); sisältötiedot (esim. verkkolomakkeisiin tehdyt merkinnät); käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivustot, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: yhteydenottopyynnöt ja viestintä; palaute (esim. palautteen kerääminen verkkolomakkeella); markkinointi.
 • Oikeusperusta: Oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Liitännäiset ja upotetut toiminnot ja sisältö

We integrate functional and content elements into our online offer that are obtained from the servers of their respective providers (hereinafter referred to as “third-party providers”). These can be, for example, graphics, videos or city maps (hereinafter uniformly referred to as “content”).

The integration always requires that the third-party providers of this content process the IP address of the user, since without the IP address they could not send the content to their browser. The IP address is thus required for the display of this content or functionality. We strive to use only such content whose respective providers use the IP address only for the delivery of the content. Third-party providers may also use so-called pixel tags (invisible graphics, also known as “web beacons”) for statistical or marketing purposes. The “pixel tags” can be used to analyze information such as visitor traffic on the pages of this website. The pseudonymous information may also be stored in cookies on the user’s device and may contain, among other things, technical information about the browser and operating system, referring websites, time of visit and other information about the use of our online offer as well as be linked to such information from other sources.

Oikeusperustaa koskevat huomautukset: If we ask users for their consent to the use of third-party providers, the legal basis for the processing of data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economic and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet); inventaariotiedot (esim. nimet, osoitteet); yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero); sisältötiedot (esim. merkinnät verkkolomakkeisiin).
 • Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: verkkotarjontamme ja käyttäjäystävällisyytemme tarjoaminen; sopimusperusteisten palveluiden ja asiakaspalvelun tarjoaminen; profiilit, joissa on käyttäjään liittyviä tietoja (käyttäjäprofiilien luominen); markkinointi.
 • Oikeusperustat: suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta); sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät pyynnöt (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta); oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisätietoja käsittelyprosesseista, -menettelyistä ja -palveluista:

 • Kolmannen osapuolen ohjelmistojen, skriptien tai kehysten (esim. jQuery) integrointi: we integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of presentation or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the user and may process this for the purpose of transmitting the software to the user’s browser and for security purposes, as well as for the evaluation and optimization of their offer. – We integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of display or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the users and may process this for purposes of transmitting the software to the users’ browser as well as for security purposes, as well as for evaluating and optimizing their offer.
 • Font Awesome: Fonttien ja symbolien esittäminen; palveluntarjoaja: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; Verkkosivusto: https://fontawesome.com/; Tietosuojakäytäntö: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google Fonts: We integrate the fonts (“Google Fonts”) of the provider Google, whereby the user’s data is used solely for the purpose of displaying the fonts in the user’s browser. The integration is based on our legitimate interests in a technically secure, maintenance-free and efficient use of fonts, their uniform presentation and taking into account possible licensing restrictions for their integration; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://fonts.google.com/; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Twitter-liitännäiset ja sisältö: Twitter plugins and buttons – This may include, for example, content such as images, videos or text and buttons that allow users to share content from this online offering within Twitter; Service provider: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ireland, Parent Company: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; website: https://twitter.com/de; privacy policy: https://twitter.com/privacy, (settings: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube-videot: Videosisältö; Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Verkkosivusto: https://www.youtube.com; Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Mainosten näyttöasetukset: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube-videot: Video content; YouTube videos are integrated via a special domain (recognizable by the component “youtube-nocookie”) in the so-called “extended data protection mode”, whereby no cookies on user activities are collected in order to personalize video playback. Nevertheless, information on user interaction with the video (e.g. remembering the last playback point), may be stored; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://www.youtube.com; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: video content; service provider: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacy Policy: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: We would like to point out that Vimeo may use Google Analytics and refer to the Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy) as well as the opt-out options for Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) or Google’s settings for data use for marketing purposes (https://adssettings.google.com/).

Hallinta-, organisointi- ja tukivälineet

We use services, platforms and software from other providers (hereinafter referred to as “Third Party Providers”) for the purposes of organizing, managing, planning as well as providing our services. When selecting third-party providers and their services, we observe the legal requirements.

Tässä yhteydessä henkilötietoja voidaan käsitellä ja tallentaa kolmannen osapuolen palvelinten palvelimille. Tämä voi koskea erilaisia tietoja, joita käsittelemme tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Näihin tietoihin voi kuulua erityisesti käyttäjien pää- ja yhteystietoja, tietoja liiketoimista, sopimuksista, muista prosesseista ja niiden sisällöstä.

Jos käyttäjiä ohjataan kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tai niiden ohjelmistojen tai alustojen pariin viestintä-, liiketoiminta- tai muiden suhteiden yhteydessä, kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat käsitellä käyttötietoja ja metatietoja turvallisuustarkoituksiin, palvelun optimointiin tai markkinointitarkoituksiin. Siksi pyydämme sinua noudattamaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluntarjoajien tietosuojailmoituksia.

Oikeusperustaa koskevat huomautukset: Jos pyydämme käyttäjiltä suostumusta käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Lisäksi niiden käyttö voi olla osa (esi)sopimusperusteisia palveluitamme, edellyttäen, että kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käytöstä on sovittu näissä puitteissa. Muussa tapauksessa käyttäjätietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (eli tehokkaiden, taloudellisten ja vastaanottajaystävällisten palvelujen tarjoaminen). Tässä yhteydessä viittaamme myös evästeiden käyttöä koskeviin tietoihin tässä tietosuojakäytännössä.

 • Käsiteltävät tietotyypit: inventaariotiedot (esim. nimet, osoitteet); yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero); sisältötiedot (esim. verkkolomakkeisiin tehdyt merkinnät); käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/yhteystiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Rekisteröidyt: Viestintäkumppanit; käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Oikeudelliset perusteet: suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta); sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät pyynnöt (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta); oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisätietoja käsittelyprosesseista, -menettelyistä ja -palveluista:

 • Muut palveluntarjoajat

Tietosuojaselosteen muuttaminen ja päivittäminen

Pyydämme sinua säännöllisesti tutustumaan tietosuojakäytäntömme sisältöön. Mukautamme tietosuojaselostetta heti, kun muutokset suorittamassamme tietojenkäsittelyssä tekevät siitä tarpeellista. Ilmoitamme sinulle heti, kun muutokset edellyttävät sinulta yhteistyötä (esim. suostumusta) tai muuta yksilöllistä ilmoitusta.

Siltä osin kuin annamme tässä tietosuojaselosteessa yritysten ja organisaatioiden osoitteita ja yhteystietoja, pyydämme sinua ottamaan huomioon, että osoitteet voivat muuttua ajan myötä, ja pyydämme sinua tarkistamaan tiedot ennen yhteydenottoa meihin.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen nojalla useita oikeuksia, jotka perustuvat erityisesti tietosuoja-asetuksen 15-21 artiklaan:

 • Oikeus vastustaa: sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu tietosuojavaltuutetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 artiklaan. 6(1)(e) tai (f) DSGVO; tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten; tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus saada tietoa: sinulla on oikeus pyytää vahvistusta siitä, käsitelläänkö kyseisiä tietoja, ja saada tietoja näistä tiedoista sekä lisätietoja ja kopio tiedoista lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: sinulla on lain mukaisesti oikeus pyytää, että sinua koskevia tietoja täydennetään tai että sinua koskevat virheelliset tiedot oikaistaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus lakisääteisten vaatimusten mukaisesti vaatia, että sinua koskevat tiedot poistetaan viipymättä, tai vaihtoehtoisesti lakisääteisten vaatimusten mukaisesti vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat tiedot, jotka olet toimittanut meille, jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa lakisääteisten vaatimusten mukaisesti tai vaatia niiden siirtämistä toiselle vastuulliselle osapuolelle.
 • Valitus valvontaviranomaiselle: sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on asuinpaikka, työpaikka tai paikka, jossa väitetty rikkominen tapahtuu, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia tai oikeudellisia muutoksenhakukeinoja.

Määritelmät

Tässä osiossa annetaan yleiskatsaus tässä tietosuojakäytännössä käytetyistä termeistä. Monet termeistä on otettu lainsäädännöstä ja määritelty ensisijaisesti tietosuoja-asetuksen 4 artiklassa. Oikeudelliset määritelmät ovat sitovia. Seuraavat selitykset sen sijaan on tarkoitettu ensisijaisesti helpottamaan ymmärrystä. Termit on lajiteltu aakkosjärjestykseen.

 • Affiliate-seuranta: Kumppanuusseurannan yhteydessä kirjataan linkit, joiden avulla linkittävät verkkosivustot ohjaavat käyttäjiä verkkosivustoille, joilla on tuote- tai muita tarjouksia. Linkittävien verkkosivustojen ylläpitäjät voivat saada palkkion, jos käyttäjät seuraavat näitä niin sanottuja affiliate-linkkejä ja käyttävät tarjouksia (esim. ostavat tavaroita tai käyttävät palveluja). Tätä varten palveluntarjoajien on voitava seurata, käyttävätkö tietyistä tarjouksista kiinnostuneet käyttäjät niitä myöhemmin affiliate-linkkien kautta. Siksi affiliate-linkkien toimivuuden kannalta on välttämätöntä, että niitä täydennetään tietyillä arvoilla, jotka tulevat osaksi linkkiä tai tallennetaan muualle, esimerkiksi evästeeseen. Näihin arvoihin kuuluvat erityisesti lähdesivusto (lähettäjä), kellonaika, sen verkkosivuston ylläpitäjän verkkotunniste, jolla affiliate-linkki sijaitsi, kyseisen tarjouksen verkkotunniste, käyttäjän verkkotunniste sekä seurantakohtaiset arvot, kuten esimerkiksi mainosvälineiden tunniste, affiliate-tunniste ja kategorisoinnit.
 • Muuntomittaus: Conversion measurement (also referred to as “visit action evaluation”) is a method used to determine the effectiveness of marketing measures. This is usually done by storing a cookie on users’ devices within the websites where the marketing actions take place and then retrieving it again on the target website. For example, this allows us to track whether the ads we have placed on other websites have been successful.
 • Henkilötiedot: “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (hereinafter “data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier (e.g. cookie) or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
 • Profiilit, joissa on käyttäjään liittyviä tietoja: The processing of “profiles with user-related information”, or “profiles” for short, includes any type of automated processing of personal data that consists in using such personal data to analyze, evaluate or to predict certain personal aspects relating to a natural person (depending on the type of profiling, this may include different information concerning demographics, behavior and interests, such as interaction with websites and their content, etc.) (e.g., interests in certain content or products, click behavior on a website or location). Cookies and web beacons are often used for profiling purposes.
 • Reach-mittaus: Reach measurement (also known as web analytics) is used to evaluate the flow of visitors to an online offering and may include visitors’ behavior or interests in certain information, such as website content. With the help of reach analysis, website owners can see, for example, at what time visitors visit their website and what content they are interested in. This enables them, for example, to better adapt the content of the website to the needs of their visitors. For reach analysis purposes, pseudonymous cookies and web beacons are often used to recognize returning visitors and thus obtain more precise analyses of the use of an online offering.
 • Uudelleenmarkkinointi: “Remarketing” or “retargeting” is when, for example, for advertising purposes, it is noted which products a user was interested in on a website in order to remind the user of these products on other websites, e.g. in advertisements.
 • Ohjain: “Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data.
 • Käsittely: “Processing” means any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means. The term is broad and includes virtually any handling of data, be it collection, evaluation, storage, transmission or deletion.
 • Kohderyhmän muodostaminen: Target group formation (or “custom audiences”) is when target groups are determined for advertising purposes, e.g., display of advertisements. For example, based on a user’s interest in certain products or topics on the Internet, it can be concluded that this user is interested in advertisements for similar products or the online store where the user viewed the products. In turn, we speak of “lookalike audiences” (or similar target groups) when the content deemed suitable is displayed to users whose profiles or interests presumably correspond to the users for whom the profiles were formed. Cookies and web beacons are generally used for the purpose of creating Custom Audiences and Lookalike Audiences.

German Version created with “Datenschutz-Generator.de” – Thank you! RA Dr.Schwenke