Konfidencialitātes politika

With the following data protection declaration, we would like to inform you about the types of your personal data (hereinafter also referred to as “data” for short) that we process, for what purposes and to what extent. The data protection declaration applies to all processing of personal data carried out by us, both as part of the provision of our services and, in particular, on our websites, in mobile applications and within external online presences, such as our social media profiles (hereinafter collectively referred to as the “Online Offer”). We process your personal data on the basis of Article 5 of the Law of Georgia on Personal Data Protection and Article 6 of the EU GDPR.

Atbildīgs

SilkRoot LLC
Autonomous Republic of Adjara
Georgia Georgia

E-pasta adrese
SECURE@ silkroot.io

International Calls
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Law of Georgia on Personal Data Protection

The legal basis for the processing of the data, if the user has given his consent, is Art. 5 of the Georgian Personal Data Protection Act

You have the right to request confirmation as to whether data concerning you is being processed and to obtain information about such data, as well as further information and copy of the data in accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act.

You have the right, in accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act, to request that the data concerning you be completed or that inaccurate data concerning you be corrected.

In accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act, you have the right to request that data concerning you be deleted without undue delay to request restriction of the processing of the data.

You have the right to object to the processing in accordance with Art. 25 of the Georgian Personal Data Protection Act.

You also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority pursuant to Art. 26 of the Georgian Personal Data Protection Act.

 

EU GDPR

Pārskats par apstrādes darbībām

Turpmākajā pārskatā ir apkopoti apstrādāto datu veidi un to apstrādes nolūki, kā arī atsauces uz datu subjektiem.

Apstrādāto datu veidi

 • Inventāra dati
 • Maksājumu dati
 • Kontaktinformācija
 • Satura dati
 • Līguma dati
 • Lietošanas dati
 • Meta/saziņas dati

Datu subjektu kategorijas

 • Klienti
 • Ieinteresētās personas
 • Komunikācijas partneri
 • Lietotāji
 • Biznesa un līgumpartneri
 • Skolēni/ studenti/ dalībnieki

Apstrādes nolūki

 • Līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšana un klientu apkalpošana.
 • Kontaktu pieprasījumi un saziņa.
 • Drošības pasākumi.
 • Diapazona mērīšana.
 • Biroja un organizatoriskās procedūras.
 • Tālākpārdošana.
 • Pārrēķina mērījumi.
 • Partneru izsekošana.
 • Pieprasījumu pārvaldīšana un atbildēšana uz tiem.
 • Atsauksmes.
 • Mārketings.
 • Profili ar lietotāja informāciju.
 • Auditorijas veidošana.
 • mūsu tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšana un lietošanas ērtums.

Attiecīgie juridiskie pamati

Zemāk ir sniegts pārskats par DSGVO juridiskajiem pamatiem, uz kuru pamata mēs apstrādājam personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka papildus VDAR noteikumiem jūsu vai mūsu dzīvesvietas vai domicila valstī var tikt piemēroti arī valsts datu aizsardzības noteikumi. Turklāt, ja atsevišķos gadījumos būs svarīgi specifiskāki juridiskie pamati, mēs jūs par tiem informēsim datu aizsardzības deklarācijā.

 • Consent (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO) – The data subject has given his/her consent to the processing of personal data relating to him/her for a specific purpose or purposes.
 • Performance of a contract and pre-contractual requests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO) – Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party or for the performance of pre-contractual measures carried out at the data subject’s request.
 • Legal obligation (Art. 6 (1) p. 1 lit. c. DSGVO) – Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject.
 • Legitimate interests (Art. 6 (1) p. 1 lit. f. DSGVO) – Processing is necessary to protect the legitimate interests of the controller or a third party, unless such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require the protection of personal data.

Drošības pasākumi

Mēs veicam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus saskaņā ar tiesību aktiem, ņemot vērā jaunākos sasniegumus, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apjomu, apstākļus un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un apdraudējuma apmēru fizisko personu tiesībām un brīvībām, lai nodrošinātu riskam atbilstošu aizsardzības līmeni.

The measures include, in particular, safeguarding the confidentiality, integrity and availability of data by controlling physical and electronic access to the data as well as access to, input of, disclosure of, assurance of availability of and segregation of the data. Furthermore, we have established procedures to ensure the exercise of data subjects’ rights, the deletion of data, and responses to data compromise. Furthermore, we already take the protection of personal data into account during the development or selection of hardware, software as well as procedures in accordance with the principle of data protection, through technology design and through data protection-friendly default settings.

SSL šifrēšana (https): Lai aizsargātu jūsu datus, kas tiek pārsūtīti, izmantojot mūsu tiešsaistes piedāvājumu, mēs izmantojam SSL šifrēšanu. Šādus šifrētus savienojumus var atpazīt pēc prefiksa https:// jūsu pārlūkprogrammas adreses joslā.

Personas datu nosūtīšana

Mūsu personas datu apstrādes gaitā var gadīties, ka dati tiek nosūtīti vai izpausti citām struktūrām, uzņēmumiem, juridiski neatkarīgām organizatoriskām vienībām vai personām. Šo datu saņēmēji var būt, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kuriem uzticēti IT uzdevumi, vai tīmekļa vietnē integrētu pakalpojumu un satura sniedzēji. Šādos gadījumos mēs ievērojam juridiskās prasības un jo īpaši ar datu saņēmējiem noslēdzam attiecīgus līgumus vai vienošanās, kas kalpo jūsu datu aizsardzībai.

Datu pārsūtīšana organizācijas iekšienē: Mēs varam pārsūtīt personas datus citām struktūrvienībām mūsu organizācijā vai piešķirt tām piekļuvi šādiem datiem. Ja šāda pārsūtīšana notiek administratīvos nolūkos, datu pārsūtīšana pamatojas uz mūsu likumīgajām uzņēmējdarbības un darbības interesēm vai tiek veikta, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu ar līgumu saistītās saistības, vai ja mums ir datu subjektu piekrišana vai juridiska atļauja.

Datu apstrāde trešās valstīs

Ja mēs apstrādājam datus trešā valstī (t. i., ārpus Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)) vai apstrāde notiek saistībā ar trešo pušu pakalpojumu izmantošanu vai datu izpaušanu vai nodošanu citām personām, struktūrām vai uzņēmumiem, tas tiek darīts tikai saskaņā ar juridiskajām prasībām.

Ja ir saņemta skaidra piekrišana vai līgumā vai tiesību aktos noteikta datu nosūtīšana, mēs apstrādājam vai apstrādājam datus tikai trešās valstīs, kurās ir atzīts datu aizsardzības līmenis, līgumsaistības, izmantojot tā sauktās ES Komisijas standarta aizsardzības klauzulas, sertifikātus vai saistošus iekšējos datu aizsardzības noteikumus (DSGVO 44.-49. pants, ES Komisijas informācijas lapa: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Datu dzēšana

Mūsu apstrādātie dati tiks dzēsti saskaņā ar juridiskajām prasībām, tiklīdz tiks atsauktas to apstrādei atļautās piekrišanas vai pārtrauktas citas atļaujas (piemēram, ja šo datu apstrādes nolūks ir zudis vai tie nav nepieciešami attiecīgajam nolūkam).

Ja dati netiek dzēsti, jo tie ir nepieciešami citiem un juridiski pieļaujamiem mērķiem, to apstrāde tiks ierobežota līdz šiem mērķiem. T. i., dati tiek bloķēti un netiek apstrādāti citiem mērķiem. Tas attiecas, piemēram, uz datiem, kas jāsaglabā komerctiesību vai nodokļu tiesību aktu dēļ vai kuru glabāšana ir nepieciešama, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības vai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības.

Mūsu datu aizsardzības paziņojumos var būt arī papildu informācija par datu saglabāšanu un dzēšanu, kas būs prioritāra attiecīgajām apstrādes darbībām.

Sīkfailu izmantošana

Sīkfaili ir nelieli teksta faili vai citas atmiņas piezīmes, kas glabā informāciju galiekārtās un nolasa informāciju no galiekārtām. Piemēram, lai saglabātu pieteikšanās statusu lietotāja kontā, iepirkumu groza saturu e-veikalā, saturu, kam piekļūts, vai tiešsaistes piedāvājuma izmantotās funkcijas. Sīkfailus var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, tiešsaistes piedāvājumu funkcionalitātes, drošības un komforta nodrošināšanai, kā arī apmeklētāju plūsmu analīzes izveidei.

Piezīmes par piekrišanu: Mēs izmantojam sīkfailus saskaņā ar juridiskajām prasībām. Tāpēc mēs no lietotājiem saņemam iepriekšēju piekrišanu, izņemot gadījumus, kad to neprasa likums. Jo īpaši piekrišana nav nepieciešama, ja informācijas, tostarp sīkfailu, glabāšana un nolasīšana ir absolūti nepieciešama, lai lietotājam sniegtu telemediju pakalpojumu (t. i., mūsu tiešsaistes piedāvājumu), ko viņš ir skaidri pieprasījis. Atsaucamā piekrišana tiek skaidri paziņota lietotājiem, un tajā ir ietverta informācija par attiecīgo sīkfailu izmantošanu.

Piezīmes par datu aizsardzības tiesību aktos noteiktajiem juridiskajiem pamatiem: the legal basis under data protection law on which we process users’ personal data using cookies depends on whether we ask users for consent. If users consent, the legal basis for processing their data is their declared consent. Otherwise, the data processed with the help of cookies is processed on the basis of our legitimate interests (e.g. in a business operation of our online offer and improvement of its usability) or, if this is done in the context of the fulfillment of our contractual obligations, if the use of cookies is necessary to fulfill our contractual obligations. For what purposes the cookies are processed by us, we clarify in the course of this privacy policy or in the context of our consent and processing procedures.

Uzglabāšanas ilgums: Attiecībā uz glabāšanas ilgumu izšķir šādus sīkfailu veidus:

 • Pagaidu sīkfaili (arī: sesijas sīkfaili): pagaidu sīkfaili tiek dzēsti vēlākais pēc tam, kad lietotājs ir atstājis tiešsaistes piedāvājumu un aizvēris savu gala ierīci (piemēram, pārlūkprogrammu vai mobilo lietotni).
 • Pastāvīgie sīkfaili: Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas pat pēc gala ierīces aizvēršanas. Piemēram, var tikt saglabāts pieteikšanās statuss vai vēlamais saturs var tikt parādīts tieši tad, kad lietotājs atkal apmeklē tīmekļa vietni. Tāpat ar sīkdatņu palīdzību savāktos lietotāja datus var izmantot sasniedzamības mērījumiem. Ja vien mēs nesniedzam lietotājiem skaidru informāciju par sīkdatņu veidu un glabāšanas ilgumu (piemēram, kā daļu no piekrišanas saņemšanas), lietotājiem jāpieņem, ka sīkdatnes ir pastāvīgas un ka to glabāšanas ilgums var būt līdz diviem gadiem.

General information on revocation and objection (opt-out): Lietotāji jebkurā laikā var atsaukt doto piekrišanu, kā arī iesniegt iebildumu pret apstrādi saskaņā ar tiesiskajām prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 21 DSGVO (sīkāka informācija par iebildumiem ir sniegta kā šīs privātuma politikas daļa). Lietotāji savu iebildumu var paziņot arī, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus.

Biznesa pakalpojumi

We process data of our contractual and business partners, e.g. customers and interested parties (collectively referred to as “contractual partners”) in the context of contractual and comparable legal relationships as well as related measures and in the context of communication with contractual partners (or pre-contractual), e.g. to answer inquiries.

Mēs apstrādājam šos datus, lai izpildītu savas līgumsaistības. Tas jo īpaši attiecas uz saistībām sniegt saskaņotos pakalpojumus, atjaunināšanas saistībām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem garantijas un citu pakalpojumu traucējumu gadījumā. Turklāt mēs apstrādājam datus, lai aizsargātu savas tiesības un veiktu administratīvus uzdevumus, kas saistīti ar šīm saistībām un uzņēmuma organizāciju. Turklāt mēs apstrādājam datus, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, kas saistītas ar pareizu un uzņēmējdarbības vadību, kā arī drošības pasākumiem, lai aizsargātu mūsu līgumpartnerus un mūsu uzņēmējdarbību no viņu datu, noslēpumu, informācijas un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, apdraudējuma (piemēram, telekomunikāciju, transporta un citu palīgpakalpojumu, kā arī apakšuzņēmēju, banku, nodokļu un juridisko konsultantu, maksājumu pakalpojumu sniedzēju vai nodokļu iestāžu iesaistīšanas). Piemērojamo tiesību aktu ietvaros mēs izpaužam līgumpartneru datus trešajām personām tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams iepriekšminētajiem mērķiem vai juridisko saistību izpildei. Līgumpartneri tiks informēti par turpmākiem apstrādes veidiem, piemēram, mārketinga nolūkos, šīs datu aizsardzības deklarācijas ietvaros.

Mēs informējam līgumpartnerus par to, kādi dati ir nepieciešami iepriekš minētajiem nolūkiem, pirms datu vākšanas vai datu vākšanas laikā, piemēram, tiešsaistes veidlapās, izmantojot īpašu marķējumu (piemēram, krāsas) vai simbolus (piemēram, zvaigznītes vai tamlīdzīgi), vai personīgi.

Mēs dzēšam datus pēc juridiskās garantijas un līdzīgu saistību termiņa beigām, t. i., parasti pēc 4 gadiem, ja vien dati netiek glabāti klienta kontā, piemēram, tik ilgi, kamēr tie ir jāsaglabā juridisku arhivēšanas iemeslu dēļ (piemēram, nodokļu vajadzībām parasti 10 gadus). Mēs dzēšam datus, kurus mums atklājis līgumpartneris kā daļu no pasūtījuma saskaņā ar pasūtījuma specifikācijām, parasti pēc pasūtījuma beigām.

Ciktāl pakalpojumu sniegšanai mēs izmantojam trešo pušu pakalpojumu sniedzējus vai platformas, attiecībās starp lietotājiem un pakalpojumu sniedzējiem tiek piemēroti attiecīgo trešo pušu pakalpojumu sniedzēju vai platformu noteikumi un nosacījumi un paziņojumi par datu aizsardzību.

Ekonomiskā analīze un tirgus izpēte

Biznesa apsvērumu dēļ un lai varētu noteikt tirgus tendences, līgumpartneru un lietotāju vēlmes, mēs analizējam mūsu rīcībā esošos datus par darījumiem, līgumiem, pieprasījumiem u. c., un datu subjektu grupā var būt līgumpartneri, ieinteresētās personas, klienti, apmeklētāji un mūsu tiešsaistes piedāvājuma lietotāji.
Analīzes tiek veiktas uzņēmējdarbības novērtēšanas, mārketinga un tirgus izpētes nolūkā (piemēram, lai noteiktu klientu grupas ar dažādām īpašībām). To darot, mēs varam, ja iespējams, ņemt vērā reģistrēto lietotāju profilus kopā ar viņu datiem, piemēram, par izmantotajiem pakalpojumiem. Analīzes kalpo tikai mums un netiek izpaustas ārēji, ja vien tās nav anonīmas analīzes ar apkopotām, t. i., anonimizētām vērtībām. Turklāt mēs ņemam vērā lietotāju privātumu un apstrādājam datus analīzes vajadzībām pēc iespējas pseidonimizēti un, ja iespējams, anonīmi (piemēram, kā apkopotus datus).

Veikals un e-komercija

Mēs apstrādājam mūsu klientu datus, lai ļautu viņiem izvēlēties, iegādāties vai pasūtīt izvēlētos produktus, preces un saistītos pakalpojumus, kā arī veikt to apmaksu un piegādi vai izpildi. Ja tas nepieciešams pasūtījuma izpildei, mēs izmantojam pakalpojumu sniedzējus, jo īpaši pasta, ekspedīcijas un kuģniecības uzņēmumus, lai veiktu piegādi vai izpildi mūsu klientiem. Maksājumu darījumu apstrādei mēs izmantojam banku un maksājumu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Nepieciešamā informācija tiek identificēta kā tāda pasūtījuma vai salīdzināmas iegādes procesa kontekstā, un tā ietver informāciju, kas nepieciešama piegādei vai nodrošināšanai un rēķinu izrakstīšanai, kā arī kontaktinformāciju, lai varētu veikt konsultācijas.

Aģentūras pakalpojumi

We process our customers’ data as part of our contractual services, which may include, for example, conceptual and strategic consulting, campaign planning, software and design development/consulting or maintenance, implementation of campaigns and processes, handling, server administration, data analysis/consulting services and training services.

Izglītības un apmācības pakalpojumi

We process the data of participants in our education and training services (uniformly referred to as “trainees”) in order to provide our training services to them. The data processed in this context, the nature, scope, purpose and necessity of their processing are determined by the underlying contractual and training relationship. The forms of processing also include the performance assessment and evaluation of our services and those of the teachers.

Veicot savu darbību, mēs varam apstrādāt arī īpašu kategoriju datus, jo īpaši informāciju par praktikantu un studentu veselību, kā arī datus, kas atklāj etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai ideoloģisko pārliecību. Šim nolūkam mēs iegūstam apmācāmo personu skaidru piekrišanu, ja tāda ir nepieciešama, un citādi mēs apstrādājam īpašu kategoriju datus tikai tad, ja tas ir nepieciešams mācību pakalpojumu sniegšanai, apmācāmo personu veselības aprūpes, sociālās aizsardzības vai vitāli svarīgu interešu aizsardzības nolūkos.

Ja tas ir nepieciešams mūsu līguma izpildei, vitāli svarīgu interešu aizsardzībai vai to pieprasa likums, vai ja mums ir praktikantu piekrišana, mēs atklājam vai nododam praktikantu datus trešajām personām vai aģentiem, piemēram, iestādēm vai IT, biroja vai līdzīgu pakalpojumu jomā, saskaņā ar profesionālo tiesību aktu prasībām.

 • Apstrādāto datu veidi: inventāra dati (piemēram, vārdi, adreses); maksājumu dati (piemēram, bankas rekvizīti, rēķini, maksājumu vēsture); kontaktinformācija (piemēram, e-pasts, tālruņa numurs); līguma dati (piemēram, līguma priekšmets, termiņš, klienta kategorija); lietošanas dati (piemēram, apmeklētās vietnes, interese par saturu, piekļuves laiks); meta/komunikācijas dati (piemēram, ierīces informācija, IP adreses).
 • Datu subjekti: Klienti; potenciālie klienti; darījumu un līgumu partneri; skolēni/studenti/dalībnieki.
 • Apstrādes nolūki: līgumpakalpojumu sniegšana un klientu apkalpošana; drošības pasākumi; kontaktu pieprasījumi un saziņa; biroja un organizatoriskās procedūras; pieprasījumu pārvaldība un atbildēšana uz tiem; konversijas mērīšana (mārketinga pasākumu efektivitātes mērīšana); profili ar informāciju, kas saistīta ar lietotāju (lietotāju profilu izveide).
 • Juridiskais pamatojums: līguma izpilde un pirmslīguma izmeklēšana (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta b) apakšpunkts); likumīgās intereses (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta f) apakšpunkts); juridiskais pienākums (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta c) apakšpunkts).

Tiešsaistes platformu izmantošana piedāvājuma un pārdošanas vajadzībām

Mēs piedāvājam savus pakalpojumus tiešsaistes platformās, ko pārvalda citi pakalpojumu sniedzēji. Šajā kontekstā papildus mūsu datu aizsardzības noteikumiem ir piemērojami attiecīgo platformu datu aizsardzības noteikumi. Tas jo īpaši attiecas uz maksājumu veikšanu un platformās izmantotajām procedūrām, kas paredzētas sasniedzamības mērīšanai un uz interesēm balstītam mārketingam.

 • Apstrādāto datu veidi: inventāra dati (piemēram, vārdi, adreses); maksājumu dati (piemēram, bankas rekvizīti, rēķini, maksājumu vēsture); kontaktinformācija (piemēram, e-pasts, tālruņa numurs); līguma dati (piemēram, līguma priekšmets, termiņš, klienta kategorija); lietošanas dati (piemēram, apmeklētās vietnes, interese par saturu, piekļuves laiks); meta/komunikācijas dati (piemēram, ierīces informācija, IP adreses).
 • Datu subjekti: Klienti.
 • Apstrādes nolūki: līgumpakalpojumu sniegšana un klientu apkalpošana.
 • Juridiskais pamatojums: Līguma izpilde un informācijas pieprasīšana pirms līguma noslēgšanas (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta b) apakšpunkts); likumīgās intereses (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta f) apakšpunkts).

Papildu piezīmes par apstrādes darbībām, procedūrām un pakalpojumiem:

 • Amazon: Online marketplace for e-commerce; Service provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. and Amazon Media EU S.à.r.l., all four located at 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Munich, Germany (collectively “Amazon Europe”), parent company: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de/; privacy policy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Tiešsaistes e-komercijas tirgus; pakalpojumu sniedzējs: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Šveice; tīmekļa vietne: https://www.ebay.de/; privātuma politika: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Tiešsaistes e-komercijas tirgus; Pakalpojumu sniedzējs: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Vācija ; tīmekļa vietne: https://www.rakuten.de/; privātuma politika: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Tiešsaistes piedāvājuma un tīmekļa mitināšanas nodrošināšana

Lai droši un efektīvi nodrošinātu mūsu tiešsaistes piedāvājumu, mēs izmantojam viena vai vairāku tīmekļa mitināšanas pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, no kuru serveriem (vai to pārvaldītiem serveriem) var piekļūt tiešsaistes piedāvājumam. Šiem nolūkiem mēs varam izmantot infrastruktūras un platformas pakalpojumus, skaitļošanas jaudu, glabāšanas vietu un datubāzes pakalpojumus, kā arī drošības pakalpojumus un tehniskās apkopes pakalpojumus.

Dati, kas tiek apstrādāti, sniedzot hostinga piedāvājumu, var ietvert visu informāciju, kas attiecas uz mūsu tiešsaistes piedāvājuma lietotājiem un kas tiek ģenerēta kā daļa no izmantošanas un saziņas. Tas regulāri ietver IP adresi, kas ir nepieciešama, lai pārlūkprogrammās piegādātu tiešsaistes piedāvājumu saturu, un visus ierakstus, kas veikti mūsu tiešsaistes piedāvājumā vai no tīmekļa vietnēm.

 • Apstrādāto datu veidi: Satura dati (piemēram, ieraksti tiešsaistes veidlapās); Lietošanas dati (piemēram, apmeklētās tīmekļa lapas, interese par saturu, piekļuves laiks); Meta/komunikācijas dati (piemēram, ierīces informācija, IP adreses).
 • Datu subjekti: Lietotāji (piemēram, vietnes apmeklētāji, tiešsaistes pakalpojumu lietotāji).
 • Apstrādes nolūki: mūsu tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšana un lietotāja ērtības nodrošināšana; līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšana un klientu apkalpošana.
 • Juridiskais pamats: Likumīgās intereses (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. daļas 1. punkta f) apakšpunkts).

Papildu piezīmes par apstrādes procesiem, procedūrām un pakalpojumiem:

 • Piekļuves datu un žurnālu datņu vākšana: we ourselves (or our web hosting provider) collect data on each access to the server (so-called server log files). The server log files may include the address and name of the web pages and files accessed, the date and time of access, the volume of data transferred, notification of successful access, browser type and version, the user’s operating system, referrer URL (the previously visited page) and, as a rule, IP addresses and the requesting provider. The server log files may be used, on the one hand, for security purposes, e.g., to prevent server overload (especially in the event of abusive attacks, so-called DDoS attacks) and, on the other hand, to ensure the utilization of the servers and their stability; deletion of data: Log file information is stored for a maximum period of 30 days and then deleted or anonymized. Data whose further retention is required for evidentiary purposes is exempt from deletion until final clarification of the respective incident.
 • Satura piegādes tīkls: We use a “content delivery network” (CDN). A CDN is a service with the help of which the content of an online offer, in particular large media files such as graphics or program scripts, can be delivered faster and more securely with the help of regionally distributed servers connected via the Internet.
 • WordPress.com: Tīmekļa vietņu / emuāru izmitināšanas platforma; Pakalpojumu sniedzējs: Automattic Inc, 60 29th Street #343, Sanfrancisko, CA 94110, ASV; Tīmekļa vietne: https://wordpress.com; Konfidencialitātes politika: https://automattic.com/de/privacy/; Pasūtījumu apstrādes līgums: noslēgts ar pakalpojumu sniedzēju: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogi un publikāciju mediji

We use blogs or comparable means of online communication and publication (hereinafter “publication medium”). Readers’ data are processed for the purposes of the publication medium only to the extent necessary for its presentation and communication between authors and readers or for security reasons. For the rest, we refer to the information on the processing of visitors to our publication medium within the scope of this data protection notice.

 • Apstrādāto datu veidi: uzskaites dati (piemēram, vārdi, adreses); kontaktinformācijas dati (piemēram, e-pasta vēstules, tālruņa numuri); satura dati (piemēram, ieraksti tiešsaistes veidlapās); lietošanas dati (piemēram, apmeklētās vietnes, interese par saturu, piekļuves laiks); meta/komunikācijas dati (piemēram, ierīces informācija, IP adreses); līguma dati (piemēram, līguma priekšmets, termiņš, klienta kategorija).
 • Datu subjekti: Lietotāji (piemēram, vietnes apmeklētāji, tiešsaistes pakalpojumu lietotāji).
 • Apstrādes nolūki: līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšana un klientu apkalpošana; atgriezeniskā saite (piemēram, atgriezeniskās saites apkopošana, izmantojot tiešsaistes veidlapu); mūsu tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšana un lietošanas ērtums; drošības pasākumi; administrēšana un atbildes uz pieprasījumiem.
 • Juridiskais pamatojums: līguma izpilde un pirmslīguma izmeklēšana (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta b) apakšpunkts); likumīgās intereses (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta f) apakšpunkts).

Papildu piezīmes par apstrādes darbībām, procedūrām un pakalpojumiem:

 • Komentāri un ieguldījums: When users leave comments or other contributions, their IP addresses may be stored based on our legitimate interests. This is done for our security in case someone leaves unlawful content in comments and posts (insults, prohibited political propaganda, etc.). In this case, we ourselves can be prosecuted for the comment or post and are therefore interested in the identity of the author. Furthermore, we reserve the right, on the basis of our legitimate interests, to process users’ details for the purpose of spam detection. On the same legal basis, we reserve the right, in the case of surveys, to store the IP addresses of users for their duration and to use cookies to avoid multiple votes. The personal information provided in the context of comments and contributions, any contact and website information as well as the content-related information will be stored permanently by us until the user objects.
 • WordPress emotikonu un smaidiņu atgūšana: Retrieval of WordPress emojis and smilies – Within our WordPress blog, graphical emojis (or smilies), i.e., small graphic files expressing emotions, are used for purposes of efficient integration of content elements, obtained from external servers. The providers of the servers collect the IP addresses of the users. This is necessary so that the emoji files can be transmitted to the users’ browsers; service provider: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; website: https://automattic.com; privacy policy: https://automattic.com/privacy.
 • Profila bildes no Gravatar: Profile pictures – We use the service Gravatar within our online offer and especially in the blog. Gravatar is a service where users can register and store profile pictures and their e-mail addresses. If users leave posts or comments on other online presences (especially blogs) with the respective e-mail address, their profile pictures can be displayed next to the posts or comments. For this purpose, the e-mail address provided by users is transmitted to Gravatar in encrypted form for the purpose of checking whether a profile is stored for it. This is the sole purpose of the transmission of the email address. It is not used for other purposes, but is deleted afterwards. The use of Gravatar is based on our legitimate interests, as we use Gravatar to offer post and comment authors the opportunity to personalize their posts with a profile picture. By displaying the images, Gravatar obtains the IP address of users, as this is necessary for a communication between a browser and an online service. If users do not want a user image associated with their email address on Gravatar to appear in the comments, they should use an email address that is not on file with Gravatar to comment. We also point out that it is also possible to use an anonymous email address or no email address at all if users do not want their email address to be sent to Gravatar. Users can completely prevent the transmission of data by not using our commenting system; pakalpojumu sniedzējs: Automattic Inc, 60 29th Street #343, Sanfrancisko, CA 94110, ASV; tīmekļa vietne: https://automattic.com; privātuma politika: https://automattic.com/privacy.

Kontaktu un pieprasījumu pārvaldība

Sazinoties ar mums (piemēram, izmantojot kontaktformu, e-pastu, tālruni vai sociālos plašsaziņas līdzekļus), kā arī saistībā ar esošajām lietotāju un biznesa attiecībām, pieprasītāju informācija tiek apstrādāta tādā apjomā, kas nepieciešams, lai atbildētu uz pieprasījumiem un jebkādiem pieprasītajiem pasākumiem.

Atbilde uz kontaktu pieprasījumiem, kā arī kontaktu un pieprasījumu datu pārvaldība līgumisko vai pirmslīgumisko attiecību kontekstā tiek veikta, lai izpildītu mūsu līgumsaistības vai atbildētu uz (pirms)līgumiskiem pieprasījumiem un citādi, pamatojoties uz leģitīmām interesēm atbildēt uz pieprasījumiem un uzturēt lietotāju vai biznesa attiecības.

 • Apstrādāto datu veidi: uzskaites dati (piemēram, vārdi, adreses); kontaktinformācijas dati (piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs); satura dati (piemēram, tiešsaistes veidlapās ievadītie dati).
 • Datu subjekti: Komunikācijas partneri.
 • Apstrādes nolūki: kontaktu pieprasījumi un saziņa; līgumpakalpojumu sniegšana un klientu apkalpošana.
 • Juridiskais pamats: Līguma izpilde un informācijas pieprasīšana pirms līguma noslēgšanas (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. daļas 1. punkta b) apakšpunkts); Likumīgās intereses (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. daļas 1. punkta f) apakšpunkts); Juridiskais pienākums (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. daļas 1. punkta c) apakšpunkts).

Papildu piezīmes par apstrādes darbībām, procedūrām un pakalpojumiem:

Kontaktinformācija: Ja lietotāji sazinās ar mums, izmantojot mūsu kontaktformu, e-pastu vai citus saziņas kanālus, mēs apstrādājam šajā kontekstā mums paziņotos datus, lai apstrādātu paziņoto pieprasījumu. Šim nolūkam mēs apstrādājam personas datus saistībā ar pirmslīgumiskām un līgumiskām darījumu attiecībām, ciktāl tas ir nepieciešams to izpildei, un citādi, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, kā arī uz saziņas partneru interesēm atbildēt uz pieprasījumiem un mūsu juridiskajām saglabāšanas saistībām.

Tīmekļa analīze, uzraudzība un optimizācija

Web analytics (also referred to as “reach measurement”) is used to evaluate the flow of visitors to our online offering and may include behavior, interests or demographic information about visitors, such as age or gender, as pseudonymous values. With the help of reach analysis, we can recognize, for example, at what time our online offer or its functions or content are most frequently used or invite re-use. Likewise, we can understand which areas need optimization.

Papildus tīmekļa analīzei mēs varam izmantot arī testēšanas procedūras, piemēram, lai testētu un optimizētu dažādas mūsu tiešsaistes piedāvājuma vai tā komponentu versijas.

Ja vien turpmāk nav norādīts citādi, šiem nolūkiem var izveidot profilus, t. i., datus, kas apkopoti par lietošanas procesu, un informāciju var saglabāt pārlūkprogrammā vai termināla ierīcē un nolasīt no tās. Apkopotā informācija jo īpaši ietver apmeklētās tīmekļa vietnes un tajās izmantotos elementus, kā arī tehnisko informāciju, piemēram, izmantoto pārlūkprogrammu, izmantoto datorsistēmu un informāciju par lietošanas laiku. Ja lietotāji ir piekrituši, ka mēs vai mūsu izmantoto pakalpojumu sniedzēji vāc viņu atrašanās vietas datus, var tikt apstrādāti arī atrašanās vietas dati.

Tiek saglabātas arī lietotāju IP adreses. Tomēr, lai aizsargātu lietotājus, mēs izmantojam IP maskēšanas procedūru (t. i., pseidonimizāciju, saīsinot IP adresi). Parasti tīmekļa analīzes, A/B testēšanas un optimizācijas kontekstā netiek glabāti skaidri lietotāju dati (piemēram, e-pasta adreses vai vārdi), bet gan pseidonīmi. Tas nozīmē, ka mēs, kā arī izmantotās programmatūras nodrošinātāji nezinām lietotāju faktisko identitāti, bet tikai to informāciju, kas tiek saglabāta viņu profilos attiecīgo procedūru vajadzībām.

Piezīmes par juridisko pamatu: If we ask users for their consent to use the third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Apstrādāto datu veidi: Lietošanas dati (piemēram, apmeklētās vietnes, interese par saturu, piekļuves laiks); meta/komunikāciju dati (piemēram, ierīces informācija, IP adreses).
 • Datu subjekti: Lietotāji (piemēram, vietnes apmeklētāji, tiešsaistes pakalpojumu lietotāji).
 • Apstrādes nolūki: sasniedzamības mērījumi (piemēram, piekļuves statistika, atgriezušos apmeklētāju atpazīšana); profili ar informāciju par lietotāju (lietotāju profilu izveide).
 • Drošības pasākumi: IP maskēšana (IP adreses pseidonimizācija).
 • Juridiskais pamats: Piekrišana (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta a) apakšpunkts); Likumīgās intereses (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta f) apakšpunkts).

Papildu piezīmes par apstrādes procesiem, procedūrām un pakalpojumiem:

 • Google Analytics: tīmekļa analītika, sasniedzamības mērījumi, kā arī lietotāju plūsmu mērījumi; Pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija, mātesuzņēmums: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV; Tīmekļa vietne: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privātuma politika: https://policies.google.com/privacy; Papildu informācija: Apstrādes veidi un apstrādātie dati: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Datu apstrādes noteikumi Google reklāmas produktiem un standarta līguma noteikumi par datu nosūtīšanu trešām valstīm: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Tiešsaistes mārketings

We process personal data for online marketing purposes, which may include, in particular, marketing advertising space or displaying promotional and other content (collectively, “content”) based on potential user interests and measuring its effectiveness.

For these purposes, so-called user profiles are created and stored in a file (so-called “cookie”) or similar procedures are used, by means of which the information about the user relevant to the presentation of the aforementioned content is stored. This information may include, for example, content viewed, websites visited, online networks used, but also communication partners and technical information, such as the browser used, the computer system used and information on usage times and functions used. If users have consented to the collection of their location data, this may also be processed.

Tiek saglabātas arī lietotāju IP adreses. Tomēr, lai aizsargātu lietotājus, mēs izmantojam pieejamās IP maskēšanas procedūras (t. i., pseidonimizāciju, saīsinot IP adresi). Kopumā tiešsaistes mārketinga procesā netiek glabāti skaidri lietotāju dati (piemēram, e-pasta adreses vai vārdi), bet gan pseidonīmi. Tas nozīmē, ka mēs, kā arī tiešsaistes mārketinga procedūru nodrošinātāji nezinām lietotāju faktisko identitāti, bet tikai viņu profilos saglabāto informāciju.

Informācija profilos parasti tiek saglabāta sīkfailos vai izmantojot līdzīgas procedūras. Šīs sīkdatnes vēlāk parasti var nolasīt citās tīmekļa vietnēs, kas izmanto to pašu tiešsaistes mārketinga procedūru, un analizēt satura rādīšanas nolūkā, kā arī papildināt ar papildu datiem un saglabāt tiešsaistes mārketinga procedūras nodrošinātāja serverī.

Izņēmuma kārtā profiliem var piešķirt skaidrus datus. Tas ir gadījumā, ja, piemēram, lietotāji ir sociālā tīkla, kura tiešsaistes mārketinga procedūru mēs izmantojam, dalībnieki un tīkls saista lietotāju profilus ar iepriekš minētajiem datiem. Lūdzam ņemt vērā, ka lietotāji var veikt papildu vienošanās ar pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, sniedzot piekrišanu reģistrācijas procesa ietvaros.

Principā mēs saņemam piekļuvi tikai apkopotai informācijai par mūsu reklāmu panākumiem. Tomēr tā saukto konversijas mērījumu kontekstā mēs varam pārbaudīt, kuri no mūsu tiešsaistes mārketinga procesiem ir noveduši pie tā sauktās konversijas, t. i., piemēram, pie līguma noslēgšanas ar mums. Konversijas mērījumi tiek izmantoti tikai, lai analizētu mūsu mārketinga pasākumu panākumus.

Ja vien nav norādīts citādi, mēs lūdzam jūs pieņemt, ka izmantotās sīkdatnes tiks saglabātas divus gadus.

Piezīmes par juridisko pamatu: if we ask users for their consent to use third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Apstrādāto datu veidi: Lietošanas dati (piemēram, apmeklētās vietnes, interese par saturu, piekļuves laiks); meta/komunikāciju dati (piemēram, ierīces informācija, IP adreses).
 • Datu subjekti: Lietotāji (piemēram, vietnes apmeklētāji, tiešsaistes pakalpojumu lietotāji).
 • Apstrādes nolūki: atkārtota tirgvedība; mērķauditoriju atlase (mārketinga mērķiem atbilstošu mērķgrupu noteikšana vai cita veida satura izstrāde); mārketings; profilēšana ar informāciju par lietotāju (lietotāju profilu veidošana); konversiju mērīšana (mārketinga pasākumu efektivitātes mērīšana).
 • Drošības pasākumi: IP maskēšana (IP adreses pseidonimizācija).
 • Juridiskais pamats: Piekrišana (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta a) apakšpunkts); Likumīgās intereses (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta f) apakšpunkts).
 • Iespēja iebilst (atteikšanās): We refer to the data protection notices of the respective providers and the objection options given to the providers (so-called “opt-out”). If no explicit opt-out option has been specified, you have the option of disabling cookies in your browser settings. However, this may restrict functions of our online offer. We therefore recommend the following additional opt-out options, which are offered in summary for the respective areas: a) Europe: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Cross-territory: https://optout.aboutads.info.

Papildu informācija par apstrādi, procedūrām un pakalpojumiem:

 • Google reklāmu pārvaldnieks: we use the “Google Marketing Platform” (and services such as “Google Ad Manager”) to place ads on the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on web pages, etc.). The Google Marketing Platform is characterized by the fact that ads are displayed in real time based on presumed user interests. This allows us to display ads for and within our online offering in a more targeted manner to present users only with ads that potentially match their interests. If, for example, a user is shown ads for products in which he or she was interested on other online offers, this is referred to as “remarketing”; Pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija, mātesuzņēmums: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV; Tīmekļa vietne: https://marketingplatform.google.com; Konfidencialitātes politika: https://policies.google.com/privacy; Papildu informācija: Apstrādes veidi un apstrādātie dati: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google reklāmas produktu datu apstrādes noteikumi: Informācija par pakalpojumiem Datu apstrādes noteikumi starp datu apstrādātājiem un standarta līguma klauzulas par datu nosūtīšanu trešām valstīm: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Ja Google darbojas kā apstrādātājs, datu apstrādes noteikumi par Google reklāmas produktiem un standarta līguma klauzulas par datu nosūtīšanu trešām valstīm: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google reklāmas un konversiju mērīšana: we use the online marketing method “Google Ads” to place ads in the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on web pages, etc.) so that they are displayed to users who have a presumed interest in the ads (so-called “conversion”). Furthermore, we measure the conversion of the ads. However, we only learn the anonymous total number of users who clicked on our ad and were redirected to a page marked with a so-called “conversion tracking tag”. However, we ourselves do not receive any information with which users can be identified; Pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija, mātesuzņēmums: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV; Tīmekļa vietne: https://marketingplatform.google.com; Konfidencialitātes politika: https://policies.google.com/privacy; Papildu informācija: Apstrādes veidi un apstrādātie dati: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google reklāmas produktu datu apstrādes noteikumi: Informācija par pakalpojumiem Datu apstrādes noteikumi starp datu apstrādātājiem un standarta līguma klauzulas par datu nosūtīšanu trešām valstīm: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense ar personalizētām reklāmām: Mēs izmantojam Google Adsense pakalpojumu ar personalizētām reklāmām, ar kuru palīdzību mūsu tiešsaistes piedāvājumā tiek rādītas reklāmas, un mēs saņemam atlīdzību par to rādīšanu vai citu izmantošanu; Pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija, mātesuzņēmums: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV; Tīmekļa vietne: https://marketingplatform.google.com; Konfidencialitātes politika: https://policies.google.com/privacy; Papildu informācija: Apstrādes veidi un apstrādātie dati: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google reklāmas produktu datu apstrādes noteikumi: Informācija par pakalpojumu datu apstrādes noteikumiem starp pārziņiem un standarta līguma klauzulām par datu nosūtīšanu no trešām valstīm: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense ar nepersonalizētām reklāmām: Mēs izmantojam Google Adsense pakalpojumu ar nepersonalizētām reklāmām, ar kuru palīdzību mūsu tiešsaistes piedāvājumā tiek rādītas reklāmas, un mēs saņemam atlīdzību par to rādīšanu vai citu izmantošanu; Pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija, mātesuzņēmums: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV; Tīmekļa vietne: https://marketingplatform.google.com; Konfidencialitātes politika: https://policies.google.com/privacy; Papildu informācija: Apstrādes veidi un apstrādātie dati: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google reklāmu pārziņa-kontroliera datu aizsardzības noteikumi un standarta līguma klauzulas par datu pārsūtīšanu uz trešām valstīm: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Mērķauditorija ar Google Analytics: We use Google Analytics to display the ads placed within advertising services of Google and its partners only to users who have also shown an interest in our online offer or who have certain characteristics (e.g. interests in certain topics or products determined on the basis of the websites visited), which we transmit to Google (so-called “Remarketing Audiences” or “Google Analytics Audiences”). With the help of Remarketing Audiences, we also want to ensure that our ads correspond to the potential interest of users; Pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija, mātesuzņēmums: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV; Tīmekļa vietne: https://marketingplatform.google.com; Juridiskais pamats: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Konfidencialitātes politika: https://policies.google.com/privacy; Pasūtījumu apstrādes līgums: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Papildu informācija: Apstrādes veidi un apstrādātie dati: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Datu apstrādes noteikumi Google reklāmas produktiem un standarta līguma noteikumi par datu nosūtīšanu trešām valstīm: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Microsoft reklāma: atkārtota mārketinga/konversiju mērījumi; Pakalpojumu sniedzējs: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ASV; Tīmekļa vietne: https://about.ads.microsoft.com/; Konfidencialitātes politika: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Atteikšanās: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Partneru programmas un partneru saites

In our online offer, we include so-called affiliate links or other references (which may include, for example, search masks, widgets or discount codes) to the offers and services of third-party providers (collectively referred to as “affiliate links”). If users follow the Affiliate Links or subsequently take advantage of the offers, we may receive a commission or other benefits from those third parties (collectively, “Commission”).

Lai varētu izsekot, vai lietotāji ir izmantojuši mūsu izmantotās partneru saites piedāvājumus, ir nepieciešams, lai attiecīgie trešo pušu pakalpojumu sniedzēji uzzinātu, ka lietotāji ir sekojuši mūsu tiešsaistes piedāvājumā izmantotajai partneru saitei. Filiāļu saišu piešķiršana attiecīgajiem darījumiem vai citām darbībām (piemēram, pirkumiem) kalpo tikai komisijas maksas uzskaitei un tiks atcelta, tiklīdz tā vairs nebūs nepieciešama šim nolūkam.

Iepriekš minētā partneru saišu piešķiršanas nolūkā partneru saites var papildināt ar noteiktām vērtībām, kas ir saites sastāvdaļa vai var tikt saglabātas citur, piemēram, sīkfailā. Vērtības jo īpaši var ietvert avota tīmekļa vietni (novirzītāju), laiku, tās tīmekļa vietnes operatora tiešsaistes identifikatoru, kurā atradās filiāles saite, attiecīgā piedāvājuma tiešsaistes identifikatoru, izmantotās saites veidu, piedāvājuma veidu un lietotāja tiešsaistes identifikatoru.

Piezīmes par juridisko pamatu: ja mēs lūdzam lietotāju piekrišanu trešo personu pakalpojumu sniedzēju izmantošanai, datu apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana. Turklāt to izmantošana var būt mūsu (pirms)līgumā paredzēto pakalpojumu sastāvdaļa, ja par trešo personu pakalpojumu sniedzēju izmantošanu ir panākta vienošanās šajā sistēmā. Pretējā gadījumā lietotāja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (t. i., interesi par efektīviem, ekonomiskiem un saņēmējam draudzīgiem pakalpojumiem). Šajā kontekstā mēs arī vēlamies norādīt uz šajā privātuma politikā sniegto informāciju par sīkdatņu izmantošanu.

 • Apstrādāto datu veidi: līguma dati (piemēram, līguma priekšmets, termiņš, klienta kategorija); lietošanas dati (piemēram, apmeklētās vietnes, interese par saturu, piekļuves laiks); meta/komunikāciju dati (piemēram, ierīces informācija, IP adreses); inventāra dati (piemēram, vārdi, adreses); maksājumu dati (piemēram, bankas informācija, rēķini, maksājumu vēsture).
 • Datu subjekti: Lietotāji (piemēram, tīmekļa vietnes apmeklētāji, tiešsaistes pakalpojumu lietotāji); klienti.
 • Apstrādes nolūki: partneru izsekošana; līgumpakalpojumu sniegšana un klientu apkalpošana.
 • Juridiskais pamatojums: piekrišana (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta a) apakšpunkts); līguma izpilde un pirmslīguma pieprasījumi (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta b) apakšpunkts); likumīgās intereses (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta f) apakšpunkts).

Papildu piezīmes par apstrādes procesiem, procedūrām un pakalpojumiem:

 • Amazon partneru programma: affiliate partner program (Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or one of its affiliates); Service Provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. and Amazon Media EU S.à.r.l., all four located at 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Munich, Germany (collectively, “Amazon Europe”); parent company: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de; privacy policy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay partneru tīkls: Filiālmārketinga partneru programma; pakalpojumu sniedzējs: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, ASV; tīmekļa vietne: https://partnernetwork.ebay.de; konfidencialitātes politika: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Klientu atsauksmes un vērtēšanas procedūras

Mēs piedalāmies pārskatīšanas un vērtēšanas procesos, lai novērtētu, optimizētu un popularizētu savus pakalpojumus. Ja lietotāji mūs novērtē vai citādi sniedz atsauksmes, izmantojot iesaistītās vērtēšanas platformas vai procedūras, tiek piemēroti arī pakalpojumu sniedzēju vispārīgie uzņēmējdarbības vai lietošanas noteikumi un konfidencialitātes paziņojumi. Parasti vērtēšanai ir nepieciešama arī reģistrācija pie attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai pārliecinātos, ka personas, kas saņem vērtējumu, patiešām ir izmantojušas mūsu pakalpojumus, mēs ar klienta piekrišanu pārsūtām attiecīgajai vērtēšanas platformai nepieciešamos datus par klientu un izmantoto pakalpojumu (tostarp vārdu, e-pasta adresi un pasūtījuma numuru vai preces numuru). Šie dati tiek izmantoti tikai, lai pārbaudītu lietotāja autentiskumu.

 • Apstrādāto datu veidi: līguma dati (piemēram, līguma priekšmets, termiņš, klienta kategorija); lietošanas dati (piemēram, apmeklētās vietnes, interese par saturu, piekļuves laiks); meta/komunikāciju dati (piemēram, ierīces informācija, IP adreses).
 • Datu subjekti: Klienti; lietotāji (piemēram, tīmekļa vietnes apmeklētāji, tiešsaistes pakalpojumu lietotāji).
 • Apstrādes nolūki: atgriezeniskā saite (piemēram, atgriezeniskās saites apkopošana, izmantojot tiešsaistes veidlapu); mārketings.
 • Juridiskais pamatojums: piekrišana (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta a) apakšpunkts); likumīgās intereses (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta f) apakšpunkts).

Papildu piezīmes par apstrādes darbībām, procedūrām un pakalpojumiem:

Vērtēšanas logrīks: we integrate so-called “rating widgets” into our online offer. A widget is a functional and content element integrated into our online offer that displays changeable information. It can be displayed, for example, in the form of a seal or comparable element, sometimes also called a “badge”. In this case, the corresponding content of the widget is displayed within our online offer, but it is retrieved at that moment from the servers of the respective widget provider. This is the only way to always show the current content, especially the current rating. For this purpose, a data connection must be established from the website called up within our online offer to the server of the widget provider and the widget provider receives certain technical data (access data, including IP address), which are necessary so that the content of the widget can be delivered to the user’s browser. Furthermore, the widget provider receives information that users have visited our online offer. This information may be stored in a cookie and used by the widget provider to identify which online offers participating in the evaluation process have been visited by the user. The information may be stored in a user profile and used for advertising or market research purposes.

Klātbūtne sociālajos tīklos (sociālie mediji)

Mēs uzturam tiešsaistes klātbūtni sociālajos tīklos un šajā kontekstā apstrādājam lietotāju datus, lai sazinātos ar tur aktīvajiem lietotājiem vai piedāvātu informāciju par mums.

Vēlamies norādīt, ka lietotāja dati var tikt apstrādāti ārpus Eiropas Savienības. Tas var radīt riskus lietotājiem, jo, piemēram, tas var apgrūtināt lietotāju tiesību īstenošanu.

Furthermore, user data is usually processed within social networks for market research and advertising purposes. For example, usage profiles can be created based on the usage behavior and resulting interests of the users. The usage profiles can in turn be used, for example, to place advertisements within and outside the networks that presumably correspond to the interests of the users. For these purposes, cookies are usually stored on the users’ computers, in which the usage behavior and interests of the users are stored. Furthermore, data independent of the devices used by the users may also be stored in the usage profiles (especially if the users are members of the respective platforms and are logged in to them).

Lai detalizēti iepazītos ar attiecīgajiem apstrādes veidiem un iespējām iebilst (atteikties), mēs atsaucamies uz attiecīgo tīklu operatoru sniegtajiem paziņojumiem par konfidencialitāti un informāciju.

In the case of requests for information and the assertion of data subject rights, we also point out that these can be asserted most effectively with the providers. Only the providers have access to the users’ data and can take appropriate measures and provide information directly. If you still need assistance, you can contact us.

 • Apstrādāto datu veidi: kontaktinformācijas dati (piemēram, e-pasts, tālruņa numurs); satura dati (piemēram, ieraksti tiešsaistes veidlapās); lietošanas dati (piemēram, apmeklētās vietnes, interese par saturu, piekļuves laiks); meta/komunikācijas dati (piemēram, ierīces informācija, IP adreses).
 • Datu subjekti: Lietotāji (piemēram, vietnes apmeklētāji, tiešsaistes pakalpojumu lietotāji).
 • Apstrādes nolūki: kontaktu pieprasījumiem un saziņu; atgriezenisko saiti (piemēram, atgriezeniskās saites apkopošanu, izmantojot tiešsaistes veidlapu); mārketingu.
 • Juridiskais pamats: Likumīgās intereses (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. daļas 1. punkta f) apakšpunkts).

Spraudņi un iegultās funkcijas un saturs

We integrate functional and content elements into our online offer that are obtained from the servers of their respective providers (hereinafter referred to as “third-party providers”). These can be, for example, graphics, videos or city maps (hereinafter uniformly referred to as “content”).

The integration always requires that the third-party providers of this content process the IP address of the user, since without the IP address they could not send the content to their browser. The IP address is thus required for the display of this content or functionality. We strive to use only such content whose respective providers use the IP address only for the delivery of the content. Third-party providers may also use so-called pixel tags (invisible graphics, also known as “web beacons”) for statistical or marketing purposes. The “pixel tags” can be used to analyze information such as visitor traffic on the pages of this website. The pseudonymous information may also be stored in cookies on the user’s device and may contain, among other things, technical information about the browser and operating system, referring websites, time of visit and other information about the use of our online offer as well as be linked to such information from other sources.

Piezīmes par juridisko pamatu: If we ask users for their consent to the use of third-party providers, the legal basis for the processing of data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economic and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Apstrādāto datu veidi: Lietošanas dati (piemēram, apmeklētās vietnes, interese par saturu, piekļuves laiks); meta/komunikāciju dati (piemēram, ierīces informācija, IP adreses); inventāra dati (piemēram, vārdi, adreses); kontaktinformācijas dati (piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs); satura dati (piemēram, tiešsaistes veidlapās veiktie ieraksti).
 • Datu subjekti: Lietotāji (piemēram, vietnes apmeklētāji, tiešsaistes pakalpojumu lietotāji).
 • Apstrādes nolūki: mūsu tiešsaistes piedāvājuma un lietotājam draudzīguma nodrošināšana; līgumpakalpojumu un klientu apkalpošanas nodrošināšana; profili ar informāciju, kas saistīta ar lietotāju (lietotāju profilu izveide); mārketings.
 • Juridiskais pamats: piekrišana (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta a) apakšpunkts); līguma izpilde un pirmslīguma pieprasījumi (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta b) apakšpunkts); likumīgās intereses (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta f) apakšpunkts).

Papildu piezīmes par apstrādes procesiem, procedūrām un pakalpojumiem:

 • trešo pušu programmatūras, skriptu vai ietvaru (piemēram, jQuery) integrācija: we integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of presentation or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the user and may process this for the purpose of transmitting the software to the user’s browser and for security purposes, as well as for the evaluation and optimization of their offer. – We integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of display or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the users and may process this for purposes of transmitting the software to the users’ browser as well as for security purposes, as well as for evaluating and optimizing their offer.
 • Lielisks fonts: Fontu un simbolu attēlošana; pakalpojumu sniedzējs: Fonticons, Inc. , 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; tīmekļa vietne: https://fontawesome.com/; konfidencialitātes politika: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google fonti: We integrate the fonts (“Google Fonts”) of the provider Google, whereby the user’s data is used solely for the purpose of displaying the fonts in the user’s browser. The integration is based on our legitimate interests in a technically secure, maintenance-free and efficient use of fonts, their uniform presentation and taking into account possible licensing restrictions for their integration; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://fonts.google.com/; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Twitter spraudņi un saturs: Twitter plugins and buttons – This may include, for example, content such as images, videos or text and buttons that allow users to share content from this online offering within Twitter; Service provider: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ireland, Parent Company: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; website: https://twitter.com/de; privacy policy: https://twitter.com/privacy, (settings: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube videoklipi: Video saturs; Pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija; mātesuzņēmums: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV; tīmekļa vietne: https://www.youtube.com; konfidencialitātes politika: https://policies.google.com/privacy; atteikšanās: Atteikšanās spraudnis: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Reklāmu rādīšanas iestatījumi: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube videoklipi: Video content; YouTube videos are integrated via a special domain (recognizable by the component “youtube-nocookie”) in the so-called “extended data protection mode”, whereby no cookies on user activities are collected in order to personalize video playback. Nevertheless, information on user interaction with the video (e.g. remembering the last playback point), may be stored; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://www.youtube.com; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: video content; service provider: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacy Policy: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: We would like to point out that Vimeo may use Google Analytics and refer to the Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy) as well as the opt-out options for Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) or Google’s settings for data use for marketing purposes (https://adssettings.google.com/).

Vadības, organizācijas un atbalsta rīki

We use services, platforms and software from other providers (hereinafter referred to as “Third Party Providers”) for the purposes of organizing, managing, planning as well as providing our services. When selecting third-party providers and their services, we observe the legal requirements.

Šajā kontekstā personas dati var tikt apstrādāti un glabāti trešo personu pakalpojumu sniedzēju serveros. Tas var ietvert dažādus datus, kurus mēs apstrādājam saskaņā ar šo privātuma politiku. Šie dati jo īpaši var ietvert lietotāju pamatdatus un kontaktinformāciju, datus par darījumiem, līgumiem, citiem procesiem un to saturu.

Ja lietotāji tiek novirzīti uz trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem vai to programmatūru vai platformām saziņas, uzņēmējdarbības vai citu attiecību ar mums gaitā, trešo pušu pakalpojumu sniedzēji var apstrādāt lietošanas datus un metadatus drošības, pakalpojumu optimizācijas vai mārketinga nolūkos. Tāpēc mēs lūdzam jūs ievērot attiecīgo trešo personu pakalpojumu sniedzēju datu aizsardzības paziņojumus.

Piezīmes par juridisko pamatu: Ja mēs lūdzam lietotāju piekrišanu izmantot trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, datu apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana. Turklāt to izmantošana var būt mūsu (pirms)līgumā paredzēto pakalpojumu sastāvdaļa, ja par trešo personu pakalpojumu sniedzēju izmantošanu ir panākta vienošanās šajā sistēmā. Pretējā gadījumā lietotāja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (t. i., interesi par efektīviem, ekonomiskiem un saņēmējam draudzīgiem pakalpojumiem). Šajā kontekstā mēs arī vēlamies norādīt uz šajā privātuma politikā sniegto informāciju par sīkdatņu izmantošanu.

 • Apstrādāto datu veidi: uzskaites dati (piemēram, vārdi, adreses); kontaktinformācijas dati (piemēram, e-pasts, tālruņa numurs); satura dati (piemēram, ieraksti tiešsaistes veidlapās); lietošanas dati (piemēram, apmeklētās vietnes, interese par saturu, piekļuves laiks); meta/komunikācijas dati (piemēram, ierīces informācija, IP adreses).
 • Datu subjekti: saziņas partneri; lietotāji (piemēram, tīmekļa vietnes apmeklētāji, tiešsaistes pakalpojumu lietotāji).
 • Juridiskais pamatojums: piekrišana (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta a) apakšpunkts); līguma izpilde un pirmslīguma pieprasījumi (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta b) apakšpunkts); likumīgās intereses (DSGVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta f) apakšpunkts).

Papildu piezīmes par apstrādes procesiem, procedūrām un pakalpojumiem:

 • Citi pakalpojumu sniedzēji

Konfidencialitātes politikas grozījumi un atjaunināšana

Mēs lūdzam jūs regulāri informēt sevi par mūsu konfidencialitātes politikas saturu. Mēs pielāgojam privātuma deklarāciju, tiklīdz izmaiņas mūsu veiktajā datu apstrādē rada šādu nepieciešamību. Mēs jūs informēsim, tiklīdz izmaiņām būs nepieciešams jūsu sadarbības akts (piemēram, piekrišana) vai cits individuāls paziņojums.

Ciktāl šajā datu aizsardzības deklarācijā norādām uzņēmumu un organizāciju adreses un kontaktinformāciju, lūdzam ņemt vērā, ka adreses laika gaitā var mainīties, un lūdzam jūs pārbaudīt informāciju, pirms sazināties ar mums.

Datu subjektu tiesības

Kā datu subjektam jums saskaņā ar VDAR ir tiesības uz dažādām tiesībām, kas jo īpaši izriet no VDAR 15.-21. panta:

 • Tiesības iebilst: jums ir tiesības, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, jebkurā laikā iebilst pret tādu personas datu apstrādi, kas attiecas uz jums un kas tiek veikta, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. DSGVO 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu; tas attiecas arī uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem. Ja ar jums saistītos personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi, kas attiecas uz jums, šādas tirgvedības nolūkos; tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību.
 • Tiesības atsaukt piekrišanu: Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt sniegto piekrišanu.
 • Tiesības uz informāciju: jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu par to, vai attiecīgie dati tiek apstrādāti, un informāciju par šiem datiem, kā arī papildu informāciju un datu kopiju saskaņā ar juridiskajām prasībām.
 • Tiesības uz labošanu: jums ir tiesības saskaņā ar likumu pieprasīt, lai dati, kas attiecas uz jums, tiktu papildināti vai lai tiktu izlaboti neprecīzi dati, kas attiecas uz jums.
 • Tiesības uz dzēšanu un apstrādes ierobežošanu: Saskaņā ar juridiskajām prasībām jums ir tiesības pieprasīt, lai dati, kas attiecas uz jums, tiktu nekavējoties dzēsti, vai arī saskaņā ar juridiskajām prasībām pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu.
 • Tiesības uz datu pārnesamību: Jums ir tiesības saņemt datus, kas attiecas uz jums un ko esat mums sniedzis, strukturētā, kopīgā un mašīnlasāmā formātā saskaņā ar juridiskajām prasībām vai pieprasīt to nodošanu citai atbildīgai pusei.
 • Sūdzība uzraudzības iestādei: neskarot citus administratīvos vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma vieta, ja uzskatāt, ka ar jums saistīto personas datu apstrāde pārkāpj VDAR prasības.

Definīcijas

Šajā sadaļā sniegts pārskats par šajā konfidencialitātes politikā izmantotajiem terminiem. Daudzi termini ir pārņemti no tiesību aktiem un galvenokārt definēti VDAR 4. pantā. Juridiskās definīcijas ir saistošas. Turpmākie skaidrojumi, savukārt, galvenokārt ir paredzēti, lai atvieglotu izpratni. Termini ir sakārtoti alfabētiskā secībā.

 • Partneru izsekošana: Saistībā ar partneru izsekošanu tiek reģistrētas saites, ar kuru palīdzību saistošās vietnes novirza lietotājus uz vietnēm ar produktu vai citiem piedāvājumiem. Attiecīgo saišu tīmekļa vietņu operatori var saņemt komisijas maksu, ja lietotāji seko šīm tā sauktajām partneru saitēm un pēc tam izmanto piedāvājumus (piemēram, pērk preces vai izmanto pakalpojumus). Šim nolūkam pakalpojumu sniedzējiem ir nepieciešams, lai tie varētu izsekot, vai lietotāji, kurus interesē konkrēti piedāvājumi, pēc tam tos izmanto, izmantojot partneru saites. Tāpēc partneru saišu funkcionalitātei ir nepieciešams, lai tās tiktu papildinātas ar noteiktām vērtībām, kas kļūst par saites daļu vai tiek saglabātas citur, piemēram, sīkfailā. Šīs vērtības jo īpaši ietver avota tīmekļa vietni (referrer), laiku, tās tīmekļa vietnes operatora tiešsaistes identifikatoru, kurā atrodas partneru saite, attiecīgā piedāvājuma tiešsaistes identifikatoru, lietotāja tiešsaistes identifikatoru, kā arī ar izsekošanu saistītas vērtības, piemēram, reklāmas nesēja ID, partneru ID un kategorizāciju.
 • Pārrēķina mērījumi: Conversion measurement (also referred to as “visit action evaluation”) is a method used to determine the effectiveness of marketing measures. This is usually done by storing a cookie on users’ devices within the websites where the marketing actions take place and then retrieving it again on the target website. For example, this allows us to track whether the ads we have placed on other websites have been successful.
 • Personas dati: “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (hereinafter “data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier (e.g. cookie) or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
 • Profili ar lietotāja informāciju: The processing of “profiles with user-related information”, or “profiles” for short, includes any type of automated processing of personal data that consists in using such personal data to analyze, evaluate or to predict certain personal aspects relating to a natural person (depending on the type of profiling, this may include different information concerning demographics, behavior and interests, such as interaction with websites and their content, etc.) (e.g., interests in certain content or products, click behavior on a website or location). Cookies and web beacons are often used for profiling purposes.
 • Sasniedzamības mērīšana: Reach measurement (also known as web analytics) is used to evaluate the flow of visitors to an online offering and may include visitors’ behavior or interests in certain information, such as website content. With the help of reach analysis, website owners can see, for example, at what time visitors visit their website and what content they are interested in. This enables them, for example, to better adapt the content of the website to the needs of their visitors. For reach analysis purposes, pseudonymous cookies and web beacons are often used to recognize returning visitors and thus obtain more precise analyses of the use of an online offering.
 • Tālākpārdošana: “Remarketing” or “retargeting” is when, for example, for advertising purposes, it is noted which products a user was interested in on a website in order to remind the user of these products on other websites, e.g. in advertisements.
 • Kontrolieris: “Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data.
 • Apstrāde: “Processing” means any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means. The term is broad and includes virtually any handling of data, be it collection, evaluation, storage, transmission or deletion.
 • Mērķa grupas veidošana: Target group formation (or “custom audiences”) is when target groups are determined for advertising purposes, e.g., display of advertisements. For example, based on a user’s interest in certain products or topics on the Internet, it can be concluded that this user is interested in advertisements for similar products or the online store where the user viewed the products. In turn, we speak of “lookalike audiences” (or similar target groups) when the content deemed suitable is displayed to users whose profiles or interests presumably correspond to the users for whom the profiles were formed. Cookies and web beacons are generally used for the purpose of creating Custom Audiences and Lookalike Audiences.

German Version created with “Datenschutz-Generator.de” – Thank you! RA Dr.Schwenke