Medisin mot gikt

Urinsyregikt er en kronisk sykdom som rammer ca. 1% av befolkningen i Europa. Det er den vanligste inflammatoriske revmatiske sykdommen hos menn (etter fylte 40 år); hos kvinner opptrer urinsyregikt senere (etter fylte 65 år). Urinsyregikt kjennetegnes av et unormalt høyt nivå av urinsyre i...