Disclaimer

Geen beleggingsadvies

De informatie op deze website vormt geen beleggingsadvies, financieel advies, handelsadvies of enige andere vorm van advies en u moet de inhoud van de website niet als zodanig behandelen. Globamos beveelt niet aan dat u cryptocurrency's koopt, verkoopt of bezit. Voer uw eigen due diligence uit en raadpleeg uw financieel adviseur voordat u investeringsbeslissingen neemt.

Nauwkeurigheid van informatie

Globamos streeft ernaar de nauwkeurigheid van de informatie op deze website te verzekeren, maar is niet verantwoordelijk voor ontbrekende of verkeerde informatie. Globamos verstrekt alle informatie zoals deze is. U begrijpt dat u alle hier beschikbare informatie op eigen risico gebruikt.

Medische Disclaimer

Op deze blog vindt u algemene informatie en discussies over gezondheid en aanverwante onderwerpen. De informatie en andere inhoud op deze blog, of in de gelinkte materialen, zijn niet bedoeld en mogen niet worden opgevat als medisch advies, noch is de informatie een vervanging voor professionele medische expertise of behandeling. Als u of een ander persoon een medische kwestie heeft, moet u contact opnemen met uw zorgverlener of een andere professionele medische behandeling zoeken. Negeer nooit professioneel medisch advies of wacht nooit met het inwinnen van advies vanwege iets dat u op deze blog of in andere gelinkte materialen hebt gelezen. Als u denkt dat u mogelijk een medisch noodgeval hebt, bel dan onmiddellijk uw arts of de hulpdiensten. De meningen en standpunten op deze blog en website hebben geen relatie met die van enige academische, ziekenhuis-, gezondheidspraktijk of andere instelling.

Niet-goedkeuring

Het verschijnen van advertenties en hyperlinks van derden op Globamos houdt geen goedkeuring, garantie, waarborg of aanbeveling door Globamos in. Doe uw eigen onderzoek voordat u besluit gebruik te maken van diensten van derden.

Openbaarmaking van affiliates

Globamos kan een vergoeding ontvangen voor affiliate links. Deze vergoeding kan in de vorm van geld of diensten zijn en kan zonder enige actie van een sitebezoeker bestaan. Als u activiteiten uitvoert in verband met een partnerlink, is het mogelijk dat Globamos hiervoor op de een of andere manier wordt gecompenseerd. Als u bijvoorbeeld op een partnerlink klikt, zich aanmeldt en op een beurs handelt, kan Globamos een vergoeding ontvangen. Elke partnerlink is duidelijk gemarkeerd met een pictogram ernaast.