Vasculaire hoofdpijn

Ongemak achter de ogen kan een symptoom zijn van verschillende soorten hoofdpijn en zelfs verschillende andere gezondheidsproblemen. Meestal klagen mensen met een extreme eenzijdige hoofdpijn waarbij specifiek het gebied rond of achter één gezichtsveld betrokken is. Dit is een typische verklaring voor clusterhoofdpijn. Andere tekenen en symptomen...
U zult waarschijnlijk op een bepaald moment in uw leven hoofdpijn krijgen. Er zijn vele soorten en typen hoofdpijn. Dit betekent dat er veel behandelingen zijn die kunnen worden gebruikt om ze te behandelen. U hoeft niet te wachten tot uw hoofdpijn verdwijnt. U kunt zelf de controle nemen over...
Hoofdpijn wordt onderscheiden door twee vormen van pijn. Wie echter zeer scherpe ongemakken heeft, een bonzend gevoel of ernstige gevoeligheid voor licht, heeft vrijwel zeker een vasculaire hoofdpijn, die migraine wordt genoemd. Spanningshoofdpijn kan misleidend zijn. Sommige mensen denken dat ze te wijten zijn aan...
Op basis van de National Migraine Association wordt migraine beschouwd als een neurologische aandoening waaraan 30 miljoen Amerikanen lijden. Veel mensen die aan invaliderende migraine lijden hebben alles geprobeerd, inclusief medicatie, verschillende conventionele programma's, en meerdere bezoeken aan de arts op zoek naar verlichting. In het geval dat...
Migraine, een neurologische aandoening, is het meest voorkomende symptoom. Het wordt meestal gekenmerkt door een ernstige en invaliderende episodische hoofdpijn. Migraine veroorzaakt meestal hevige pijn aan één kant of beide kanten van het hoofd. De terugkerende intensiteit van de pijn wijst eerder op een vasculaire hoofdpijn dan op een...