Verstuikte Kruiden

IJs wordt gebruikt voor de behandeling van acute letsels aan weke delen en kan ook worden gebruikt voor de revalidatie van chronische letsels. IJs kan onmiddellijk na een verrekking, verrekking of verstuiking worden toegepast om zwelling en pijn te verminderen. Dit versnelt het herstel en voorkomt verder letsel. De eerste 24 tot 48 uur...