Alzheimer

Choroba Alzheimera (Alzheimer's disease - AD), nieuleczalne zaburzenie pracy mózgu, powoduje stopniowe osłabienie pamięci, zdolności logicznego myślenia i języka. Choroby tej nie da się wyleczyć. Stosuje się głównie leczenie paliatywne. Leczenie paliatywne ma na celu zmniejszenie objawów i spowolnienie postępu choroby Alzheimera. Niefarmakologiczne domowe sposoby leczenia są bardzo skuteczne w przypadku pacjentów z chorobą Alzheimera's.Objawy Wielu pacjentów z chorobą Alzheimera...