Samopomoc w przypadku aury migrenowej

Określenie rodzaju migreny może być trudne, jeśli ktoś cierpi na migrenę. W przypadku migreny trudno jest ją odróżnić. Migreny można opisać w ten sam sposób - jako ostre bóle głowy, które utrzymują głowę w pozycji poziomej....
Chociaż migreny optyczne nie mają określonej definicji, powszechnie uważa się, że migrena optyczna obejmuje zaburzenia widzenia. Aury mogą powodować silne bóle głowy lub łagodne bóle. Migreny typu aury występują częściej niż zwykłe migreny. Migreny zwykłe nie mają aury i mogą mieć charakter drażniący.Zobaczmy... Zaburzenia widzenia trwają...
Migrena z aurą jest częstą postacią migreny. Często nazywana jest migreną z aurą dorywczą. Osoba cierpiąca na nią doświadcza silnych bólów głowy, a także zaburzeń widzenia, takich jak niewyraźne widzenie, trudności w rozróżnianiu kolorów, halucynacje i częściowa ślepota. Zaburzenia te nazywane są aurą i zwykle prowadzą do...