Migreny w dzieciństwie

Uważa się jednak, że migrena dotyka 10% dzieci poniżej 15 roku życia. Liczba ta może być znacznie wyższa. Migrenowe bóle głowy u dzieci są trudne do zdiagnozowania, ponieważ dzieci często mają trudności z wyjaśnieniem swoich objawów rodzicom i lekarzom. Migrenowe bóle głowy u dzieci są często mylone ze zmęczeniem...