Złość

Na całym świecie złość rośnie jak niebezpieczny nowotwór. Ludzie rozpaczliwie potrzebują informacji o tym, jak ją regulować i zarządzać nią - muszą też nauczyć swoje dzieci, jak podejmować działania. Nawykowe wybuchy gniewu uniemożliwiają dialog z rodziną, przyjaciółmi i innymi osobami. Jednak...