Instrumentalne czynności ADL

Podczas gdy zdrowsi ludzie mogą traktować zadania, które wykonujemy w ciągu dnia, jako coś oczywistego, wiele osób ma trudności z wykonywaniem prostych czynności. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy dana osoba jest samotna. Są to tzw. (ADLs) and they are essential tasks you must complete in order to...