Medycyna alopatyczna

W ostatnich 150 yrs, arcuate foramen jest naprawdę łukiem kostnym, który prezentuje się czasami na początkowym kręgu (atlas). I początkowy nerw szyjny przechodzi przez niego. Jego znaczenie nie jest zrozumiałe mimo stuletnich obserwacji. Dwie hipotezy wyjaśniają pochodzenie atlasu...