Migrena podstawna

Rodzinna migrena hemiplegiczna (migreny, które naśladują udar lub padaczkę, a także mają przedłużające się objawy aury) Rodzinna migrena hemiplegiczna (FHM) może być jedynym rodzajem migreny, której początkowym objawem aury jest dramatyczne osłabienie kończyn. Osłabienie to może przybierać różne formy: od zwykłego braku koordynacji i niezdarności do...
Jeden z nietypowych rodzajów migreny nosi nazwę rodzinnej migreny hemiplegicznej (Familial Hemiplegic Migraine - FHM). Jej nazwa pochodzi od sposobu, w jaki się objawia - naśladując udar lub stan padaczkowy - i zawiera długotrwałe oznaki i objawy aury. Aura migreny jest zwykle opisywana przez...