Strep Throat

Paciorkowiec gardła jest wywoływany przez bakterię Streptococcus grupy A. Jest to zakażenie i zapalenie migdałków oraz tkanek gardła. Występuje częściej u osób z migdałkami oraz u młodszych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wiele osób automatycznie myśli o antybiotykach, kiedy...