Urushiol

Dotknięcie rośliny może wywołać wysypkę. Nasilenie reakcji może być różne u różnych osób. U niektórych osób wysypka może pojawić się w ciągu kilku godzin od kontaktu z rośliną. U niektórych osób objawy mogą pojawić się dopiero po kilku dniach.Reakcja alergiczna Nasilenie reakcji alergicznej może być różne u różnych osób...