Fytoterapi

Losing weight can be a challenge, and having a busy life can seem even harder. Given the limited time available to prepare meals, sports and self-care, it is important to find ways to prioritize weight loss goals. Unfortunately, hectic schedules often lead to unhealthy eating habits and a sedentary...
Obesity is a metabolic disease widespread in modern societies. The greater presence in our diet of added sugars and saturated and hydrogenated fats has made the percentage of people suffering from this pathology has increased greatly in recent years, being especially worrying in children and young people. The higher...
Hearing loss that appears slowly as you get older, also known as presbycusis, is common. Aging and exposure to loud noises can cause hearing loss. Other factors, such as excess earwax, can reduce ear function for a while.Loud noises, sudden changes in pressure, inserting a pointed object in the...
Förekomsten av parasiter i kroppen medför olika hälsorisker. Parasiter kan orsaka ett antal allvarliga sjukdomar och komplikationer. Dessa invasiva organismer kan påverka olika kroppssystem, t.ex. mag-tarmsystemet, andningsorganen och nervsystemet. Parasiter kan försvaga immunförsvaret och orsaka...
Faran med ledproblem ligger i deras förmåga att avsevärt påverka en persons livskvalitet. Muskuloskeletala sjukdomar, inklusive ledbesvär, är en viktig orsak till funktionsnedsättning i hela världen. Dessa problem kan begränsa rörligheten, orsaka kronisk smärta och ha en negativ inverkan på en persons förmåga att utföra dagliga...
Hjärnhälsa är grundläggande för vårt dagliga välbefinnande och funktion. Olika tillstånd, som kognitiv nedsättning, bristande koncentration eller försämrat minne, kan påverka vår livskvalitet negativt. Enligt studier och experter inom neurologi kan dessa tillstånd orsakas av olika faktorer, t.ex. kronisk stress, brist på...
Hypertoni är en sjukdom i det kardiovaskulära systemet, där hjärtat pumpar ut blod i kärlen vid varje hjärtslag, vilket orsakar tryck. Om detta tryck i kärlsystemet är permanent förhöjt kallas det högt blodtryck eller arteriell hypertension.Vilka är orsakerna till högt blodtryck?Genetisk predisposition:...
Parasiter är organismer som lever på bekostnad av andra organismer, så kallade värddjur. Dessa parasiter kan infektera både människor och djur och orsaka en rad olika parasitsjukdomar. Vanliga exempel på parasiter är inälvsmaskar, t.ex. skorv och bandmask, löss, loppor och myggor som överför sjukdomar som...
Förekomst av parasiter i människokroppen kan vara extremt skadligt för hälsan. Parasiter kan orsaka en rad olika hälsoproblem, från lindriga infektioner till allvarliga sjukdomar. Vissa parasiter kan försvaga immunförsvaret, vilket gör kroppen mer mottaglig för andra infektioner och sjukdomar. Dessutom kan tarmparasiter...
Kontrakturer, kontusioner, muskulär överbelastning eller ländryggssmärtor är vanliga åkommor bland befolkningen som vanligtvis är milda. Ett sätt att lindra dessa smärtor, förutom att konsultera en specialist för att följa den lämpligaste behandlingen, är att applicera krämer med antiinflammatoriska komponenter som verkar lokalt och kan...