Havrekli

Förstoppning är när tarmarna blir sällan eller svårt att passera på grund av en försvagad eller obefintlig peristaltik, den ofrivilliga sammandragning som förflyttar avfallet genom tarmarna. Detta tillstånd kan orsaka en snabb ökning av den tid det tar för avfallet att passera genom tarmarna.Ta hänsyn till följande Vegetarianer och...