Neuron

Jag har upptäckt att många som lider av migrän och kramper inte helt förstår att hjärnskador kan uppstå även när de inte har huvudvärk eller kramper. Det finns många beprövade sätt att skydda hjärnan mot dessa farliga tillstånd. Det är inte ovanligt att den vanliga medicinen skriver ut mediciner som...
Även om migrän och kramper ofta betraktas som separata enheter av de drabbade, har de många gemensamma egenskaper. Det underliggande problemet med hjärncellerna är också liknande. En migränhuvudvärk kan också utlösas av stress, sömnbrist eller att hoppa över måltider. Båda dessa tillstånd kan ha en...
Migrän är en sjukdom som drabbar cirka 10% av den nordamerikanska befolkningen. Detta motsvarar ungefär 28 miljoner amerikaner. De är tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män, och de ses ofta hos barn och tonåringar. Denna ofta försvagande huvudvärk är vanlig och nästan hälften av de drabbade behandlar sin...