Pravilnik o zasebnosti

With the following data protection declaration, we would like to inform you about the types of your personal data (hereinafter also referred to as “data” for short) that we process, for what purposes and to what extent. The data protection declaration applies to all processing of personal data carried out by us, both as part of the provision of our services and, in particular, on our websites, in mobile applications and within external online presences, such as our social media profiles (hereinafter collectively referred to as the “Online Offer”). We process your personal data on the basis of Article 5 of the Law of Georgia on Personal Data Protection and Article 6 of the EU GDPR.

Odgovorno

SilkRoot LLC
Avtonomna republika Adžarska
Georgia Georgia

E-poštni naslov
SECURE@ silkroot.io

Mednarodni klici
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Law of Georgia on Personal Data Protection

The legal basis for the processing of the data, if the user has given his consent, is Art. 5 of the Georgian Personal Data Protection Act

You have the right to request confirmation as to whether data concerning you is being processed and to obtain information about such data, as well as further information and copy of the data in accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act.

You have the right, in accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act, to request that the data concerning you be completed or that inaccurate data concerning you be corrected.

In accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act, you have the right to request that data concerning you be deleted without undue delay to request restriction of the processing of the data.

You have the right to object to the processing in accordance with Art. 25 of the Georgian Personal Data Protection Act.

You also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority pursuant to Art. 26 of the Georgian Personal Data Protection Act.

 

EU GDPR

Pregled postopkov predelave

V naslednjem pregledu so povzete vrste podatkov, ki se obdelujejo, in nameni njihove obdelave ter sklicevanje na posameznike, na katere se podatki nanašajo.

Vrste obdelanih podatkov

 • Podatki o zalogah
 • Podatki o plačilu
 • Kontaktni podatki
 • Podatki o vsebini
 • Podatki o pogodbi
 • Podatki o uporabi
 • Meta/komunikacijski podatki

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

 • Stranke
 • Zainteresirane stranke
 • Komunikacijski partnerji
 • Uporabniki
 • Poslovni in pogodbeni partnerji
 • Učenci/ študenti/ udeleženci

Nameni obdelave

 • Zagotavljanje pogodbenih storitev in storitev za stranke.
 • Zahteve za stike in komunikacijo.
 • Varnostni ukrepi.
 • Merjenje razpona.
 • pisarniški in organizacijski postopki.
 • Ponovno trženje.
 • Merjenje pretvorbe.
 • Sledenje partnerjem.
 • Upravljanje poizvedb in odgovarjanje nanje.
 • Povratne informacije.
 • Trženje.
 • Profili z informacijami, povezanimi z uporabnikom.
 • Gradnja občinstva.
 • zagotavljanje naše spletne ponudbe in prijaznosti do uporabnika.

Ustrezne pravne podlage

V nadaljevanju najdete pregled pravnih podlag DSGVO, na podlagi katerih obdelujemo osebne podatke. Upoštevajte, da lahko poleg določb DSVO v vaši ali naši državi prebivališča ali sedeža veljajo tudi nacionalni predpisi o varstvu podatkov. Poleg tega vas bomo, če bodo v posameznih primerih pomembne bolj specifične pravne podlage, o njih obvestili v izjavi o varstvu podatkov.

 • Consent (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO) – The data subject has given his/her consent to the processing of personal data relating to him/her for a specific purpose or purposes.
 • Performance of a contract and pre-contractual requests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO) – Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party or for the performance of pre-contractual measures carried out at the data subject’s request.
 • Legal obligation (Art. 6 (1) p. 1 lit. c. DSGVO) – Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject.
 • Legitimate interests (Art. 6 (1) p. 1 lit. f. DSGVO) – Processing is necessary to protect the legitimate interests of the controller or a third party, unless such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require the protection of personal data.

Varnostni ukrepi

V skladu z zakonom sprejmemo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, pri čemer upoštevamo stanje tehnike, stroške izvajanja ter naravo, obseg, okoliščine in namene obdelave, pa tudi različne verjetnosti pojava in obseg nevarnosti za pravice in svoboščine fizičnih oseb, da bi zagotovili raven varstva, ki ustreza tveganju.

The measures include, in particular, safeguarding the confidentiality, integrity and availability of data by controlling physical and electronic access to the data as well as access to, input of, disclosure of, assurance of availability of and segregation of the data. Furthermore, we have established procedures to ensure the exercise of data subjects’ rights, the deletion of data, and responses to data compromise. Furthermore, we already take the protection of personal data into account during the development or selection of hardware, software as well as procedures in accordance with the principle of data protection, through technology design and through data protection-friendly default settings.

Šifriranje SSL (https): Da bi zaščitili vaše podatke, ki se prenašajo prek naše spletne ponudbe, uporabljamo šifriranje SSL. Takšne šifrirane povezave prepoznate po predponi https:// v naslovni vrstici brskalnika.

Posredovanje osebnih podatkov

Med našo obdelavo osebnih podatkov se lahko zgodi, da se podatki prenesejo ali razkrijejo drugim organom, podjetjem, pravno neodvisnim organizacijskim enotam ali osebam. Prejemniki teh podatkov so lahko na primer ponudniki storitev, pooblaščeni za naloge IT, ali ponudniki storitev in vsebin, ki so vključene v spletno mesto. V takih primerih upoštevamo zakonske zahteve in s prejemniki vaših podatkov sklenemo ustrezne pogodbe ali sporazume, ki služijo zaščiti vaših podatkov.

Prenos podatkov znotraj organizacije: Osebne podatke lahko posredujemo drugim subjektom znotraj naše organizacije ali jim omogočimo dostop do teh podatkov. Kadar gre za prenos v upravne namene, prenos podatkov temelji na naših zakonitih poslovnih in operativnih interesih ali se izvede, kadar je to potrebno za izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti ali kadar imamo privolitev posameznikov, na katere se podatki nanašajo, ali zakonsko dovoljenje.

Obdelava podatkov v tretjih državah

Če podatke obdelujemo v tretji državi (tj. zunaj Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP)) ali obdelava poteka v okviru uporabe storitev tretjih oseb ali razkritja ali prenosa podatkov drugim osebam, subjektom ali podjetjem, se to izvaja le v skladu z zakonskimi zahtevami.

Na podlagi izrecne privolitve ali pogodbeno ali zakonsko zahtevanega prenosa obdelujemo ali dajemo obdelovati podatke samo v tretjih državah s priznano ravnjo varstva podatkov, pogodbeno obveznostjo prek tako imenovanih standardnih zaščitnih klavzul Komisije EU, ob prisotnosti certifikatov ali zavezujočih notranjih predpisov o varstvu podatkov (členi 44 do 49 DSGVO, informacijska stran Komisije EU: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Brisanje podatkov

Podatki, ki jih obdelujemo, bodo izbrisani v skladu z zakonskimi zahtevami takoj, ko bodo preklicana njihova soglasja, dovoljena za obdelavo, ali ko bodo prenehala veljati druga dovoljenja (npr. če je prenehal veljati namen obdelave teh podatkov ali če ti podatki niso potrebni za ta namen).

Če podatki niso izbrisani, ker so potrebni za druge in zakonsko dovoljene namene, bo njihova obdelava omejena na te namene. To pomeni, da so podatki blokirani in se ne obdelujejo za druge namene. To velja na primer za podatke, ki jih je treba hraniti zaradi poslovne ali davčne zakonodaje ali katerih hramba je potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe.

Naša obvestila o varstvu podatkov lahko vsebujejo tudi dodatne informacije o hrambi in izbrisu podatkov, ki bodo imele prednost pri zadevnih postopkih obdelave.

Uporaba piškotkov

Piškotki so majhne besedilne datoteke ali drugi pomnilniški zapisi, ki shranjujejo informacije v končne naprave in berejo informacije iz končnih naprav. Na primer za shranjevanje statusa prijave v uporabniški račun, vsebine nakupovalne košarice v e-trgovini, dostopane vsebine ali uporabljenih funkcij spletne ponudbe. Piškotki se lahko nadalje uporabljajo za različne namene, npr. za namene funkcionalnosti, varnosti in udobja spletnih ponudb ter za izdelavo analiz tokov obiskovalcev.

Opombe o soglasju: Piškotke uporabljamo v skladu z zakonskimi zahtevami. Zato od uporabnikov pridobimo predhodno soglasje, razen kadar to ni zakonsko zahtevano. Zlasti soglasje ni potrebno, če je shranjevanje in branje informacij, vključno s piškotki, nujno potrebno za zagotavljanje telemedijske storitve (tj. naše spletne ponudbe), ki jo je uporabnik izrecno zahteval. Preklicana privolitev je jasno sporočena uporabnikom in vsebuje informacije o uporabi posameznega piškotka.

Opombe o pravnih podlagah na podlagi zakonodaje o varstvu podatkov: the legal basis under data protection law on which we process users’ personal data using cookies depends on whether we ask users for consent. If users consent, the legal basis for processing their data is their declared consent. Otherwise, the data processed with the help of cookies is processed on the basis of our legitimate interests (e.g. in a business operation of our online offer and improvement of its usability) or, if this is done in the context of the fulfillment of our contractual obligations, if the use of cookies is necessary to fulfill our contractual obligations. For what purposes the cookies are processed by us, we clarify in the course of this privacy policy or in the context of our consent and processing procedures.

Trajanje shranjevanja: Glede na trajanje shranjevanja razlikujemo naslednje vrste piškotkov:

 • Začasni piškotki (tudi: sejni piškotki): začasni piškotki se izbrišejo najpozneje po tem, ko uporabnik zapusti spletno ponudbo in zapre svojo končno napravo (npr. brskalnik ali mobilno aplikacijo).
 • Trajni piškotki: Trajni piškotki ostanejo shranjeni tudi po zaprtju končne naprave. Tako se lahko na primer shrani stanje prijave ali pa se želena vsebina prikaže neposredno, ko uporabnik ponovno obišče spletno mesto. Prav tako se lahko podatki o uporabniku, zbrani s pomočjo piškotkov, uporabijo za merjenje dosega. Če uporabnikom ne zagotovimo izrecnih informacij o vrsti in trajanju shranjevanja piškotkov (npr. v okviru pridobivanja soglasja), morajo uporabniki domnevati, da so piškotki trajni in da je obdobje shranjevanja lahko največ dve leti.

General information on revocation and objection (opt-out): Uporabniki lahko kadar koli prekličejo dano soglasje in vložijo ugovor zoper obdelavo v skladu s pravnimi zahtevami iz člena 3. 21 DSGVO (dodatne informacije o ugovoru so na voljo kot del te politike zasebnosti). Uporabniki lahko ugovor izrazijo tudi z nastavitvami svojega brskalnika.

Poslovne storitve

We process data of our contractual and business partners, e.g. customers and interested parties (collectively referred to as “contractual partners”) in the context of contractual and comparable legal relationships as well as related measures and in the context of communication with contractual partners (or pre-contractual), e.g. to answer inquiries.

Te podatke obdelujemo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. To vključuje zlasti obveznosti zagotavljanja dogovorjenih storitev, morebitne obveznosti posodabljanja ter pravna sredstva v primeru garancijskih in drugih motenj pri storitvah. Poleg tega podatke obdelujemo za zaščito naših pravic in za namene upravnih nalog, povezanih s temi obveznostmi in organizacijo podjetja. Poleg tega podatke obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov za pravilno in poslovno upravljanje ter varnostnih ukrepov za zaščito naših pogodbenih partnerjev in našega poslovanja pred zlorabo, ogrožanjem njihovih podatkov, skrivnosti, informacij in pravic (npr. za sodelovanje telekomunikacijskih, prevoznih in drugih pomožnih storitev ter podizvajalcev, bank, davčnih in pravnih svetovalcev, ponudnikov plačilnih storitev ali davčnih organov). V okviru veljavne zakonodaje podatke pogodbenih partnerjev tretjim osebam razkrijemo le, če je to potrebno za zgoraj navedene namene ali za izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Pogodbene partnerje bomo v okviru te izjave o varstvu podatkov obvestili o nadaljnjih oblikah obdelave, npr. za namene trženja.

Pogodbene partnerje pred ali med zbiranjem podatkov, npr. v spletnih obrazcih, s posebnimi oznakami (npr. barvami) ali simboli (npr. zvezdicami ali podobnimi) ali osebno, obvestimo, katere podatke potrebujemo za zgoraj navedene namene.

Podatke izbrišemo po izteku zakonske garancije in primerljivih obveznosti, tj. običajno po 4 letih, razen če so podatki shranjeni v računu stranke, npr. dokler jih je treba hraniti zaradi zakonskih razlogov arhiviranja (npr. za davčne namene običajno 10 let). Podatke, ki nam jih pogodbeni partner razkrije v okviru naročila, izbrišemo v skladu s specifikacijami naročila, praviloma po koncu naročila.

Če za zagotavljanje naših storitev uporabljamo ponudnike ali platforme tretjih oseb, se v razmerju med uporabniki in ponudniki uporabljajo pogoji in obvestila o varstvu podatkov zadevnih ponudnikov ali platform tretjih oseb.

Ekonomske analize in tržne raziskave

Iz poslovnih razlogov in da bi lahko prepoznali tržne trende, želje pogodbenih partnerjev in uporabnikov, analiziramo podatke, ki jih imamo o poslovnih transakcijah, pogodbah, povpraševanjih itd., pri čemer lahko skupina posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vključuje pogodbene partnerje, zainteresirane stranke, stranke, obiskovalce in uporabnike naše spletne ponudbe.
Analize se izvajajo za namene ocenjevanja poslovanja, trženja in tržnih raziskav (npr. za določanje skupin strank z različnimi značilnostmi). Pri tem lahko, če so na voljo, upoštevamo profile registriranih uporabnikov skupaj z njihovimi podatki, npr. o uporabljenih storitvah. Analize služijo samo nam in se ne razkrivajo navzven, razen če gre za anonimne analize s povzetimi, tj. anonimiziranimi vrednostmi. Poleg tega upoštevamo zasebnost uporabnikov in podatke za namene analiz obdelujemo čim bolj psevdonimno in, če je mogoče, anonimno (npr. kot povzete podatke).

Trgovina in e-trgovina

Podatke naših strank obdelujemo, da jim omogočimo izbiro, nakup ali naročilo izbranih izdelkov, blaga in povezanih storitev ter njihovo plačilo in dostavo ali izvedbo. Če je to potrebno za izvršitev naročila, uporabljamo ponudnike storitev, zlasti poštna, špediterska in ladijska podjetja, da našim strankam opravijo dostavo ali izvršitev. Za obdelavo plačilnih transakcij uporabljamo storitve bank in ponudnikov plačilnih storitev. Zahtevani podatki so kot taki opredeljeni v okviru postopka naročila ali primerljive pridobitve in vključujejo podatke, ki so potrebni za dostavo ali izvedbo in obračun, ter kontaktne podatke, da je mogoče opraviti morebitno posvetovanje.

Storitve agencij

We process our customers’ data as part of our contractual services, which may include, for example, conceptual and strategic consulting, campaign planning, software and design development/consulting or maintenance, implementation of campaigns and processes, handling, server administration, data analysis/consulting services and training services.

Storitve izobraževanja in usposabljanja

We process the data of participants in our education and training services (uniformly referred to as “trainees”) in order to provide our training services to them. The data processed in this context, the nature, scope, purpose and necessity of their processing are determined by the underlying contractual and training relationship. The forms of processing also include the performance assessment and evaluation of our services and those of the teachers.

Med izvajanjem naših dejavnosti lahko obdelujemo tudi posebne vrste podatkov, zlasti podatke o zdravju pripravnikov in študentov, pa tudi podatke, ki razkrivajo etnično poreklo, politična mnenja, verska ali ideološka prepričanja. V ta namen po potrebi pridobimo izrecno soglasje udeležencev usposabljanja, sicer pa posebne vrste podatkov obdelujemo le, če je to potrebno za zagotavljanje storitev usposabljanja, za namene zdravstvenega varstva, socialnega varstva ali varstva življenjskih interesov udeležencev usposabljanja.

Če je to potrebno za izpolnitev naše pogodbe, za zaščito življenjskih interesov ali zakonsko določeno, ali če imamo soglasje udeležencev usposabljanja, razkrijemo ali posredujemo podatke udeležencev usposabljanja tretjim osebam ali zastopnikom, kot so organi ali na področju IT, pisarniških ali primerljivih storitev, v skladu z zahtevami poklicne zakonodaje.

 • Vrste obdelanih podatkov: podatki o zalogah (npr. imena, naslovi); podatki o plačilih (npr. bančni podatki, računi, zgodovina plačil); kontaktni podatki (npr. e-pošta, telefonske številke); pogodbeni podatki (npr. predmet pogodbe, rok, kategorija strank); podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa); meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP).
 • Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Stranke; potencialne stranke; poslovni in pogodbeni partnerji; učenci/študenti/udeleženci.
 • Nameni obdelave: zagotavljanje pogodbenih storitev in storitev za stranke; varnostni ukrepi; zahteve za stik in komunikacija; pisarniški in organizacijski postopki; upravljanje in odzivanje na zahteve; merjenje konverzije (merjenje učinkovitosti trženjskih dejavnosti); profili s podatki, povezanimi z uporabniki (ustvarjanje uporabniških profilov).
 • Pravna podlaga: izpolnjevanje pogodbe in predpogodbene poizvedbe (člen 6(1)(1)(b) DSGVO); zakoniti interesi (člen 6(1)(1)(f) DSGVO); zakonska obveznost (člen 6(1)(1)(c) DSGVO).

Uporaba spletnih platform za namene ponudbe in prodaje

Svoje storitve ponujamo na spletnih platformah, ki jih upravljajo drugi ponudniki storitev. Pri tem poleg naših obvestil o varstvu podatkov veljajo tudi obvestila o varstvu podatkov zadevnih platform. To velja zlasti v zvezi z izvajanjem plačilnega postopka in postopki, ki se na platformah uporabljajo za merjenje dosega in trženje na podlagi interesov.

 • Vrste obdelanih podatkov: podatki o zalogah (npr. imena, naslovi); podatki o plačilih (npr. bančni podatki, računi, zgodovina plačil); kontaktni podatki (npr. e-pošta, telefonske številke); pogodbeni podatki (npr. predmet pogodbe, rok, kategorija strank); podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa); meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP).
 • Subjekti podatkov: Stranke.
 • Nameni obdelave: zagotavljanje pogodbenih storitev in storitev za stranke.
 • Pravna podlaga: Izpolnjevanje pogodbe in predpogodbene poizvedbe (člen 6(1)(1)(b) DSGVO); zakoniti interesi (člen 6(1)(1)(f) DSGVO).

Dodatne opombe o postopkih obdelave, postopkih in storitvah:

 • Amazonka: Online marketplace for e-commerce; Service provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. and Amazon Media EU S.à.r.l., all four located at 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Munich, Germany (collectively “Amazon Europe”), parent company: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de/; privacy policy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Spletna tržnica za e-trgovanje; ponudnik storitev: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Švica; spletna stran: https://www.ebay.de/; politika zasebnosti: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Spletna tržnica za e-trgovanje; Ponudnik storitev: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Nemčija ; spletna stran: https://www.rakuten.de/; politika zasebnosti: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Zagotavljanje spletne ponudbe in spletnega gostovanja

Za varno in učinkovito zagotavljanje naše spletne ponudbe uporabljamo storitve enega ali več ponudnikov spletnega gostovanja, s katerih strežnikov (ali strežnikov, ki jih upravljajo) je mogoče dostopati do spletne ponudbe. V te namene lahko uporabljamo storitve infrastrukture in platforme, računalniške zmogljivosti, prostor za shranjevanje in storitve podatkovnih zbirk, pa tudi varnostne storitve in storitve tehničnega vzdrževanja.

Podatki, ki se obdelujejo v okviru zagotavljanja ponudbe gostovanja, lahko vključujejo vse informacije v zvezi z uporabniki naše spletne ponudbe, ki se ustvarijo v okviru uporabe in komunikacije. To redno vključuje naslov IP, ki je potreben za posredovanje vsebine spletnih ponudb brskalnikom, in vse vnose v okviru naše spletne ponudbe ali s spletnih strani.

 • Vrste obdelanih podatkov: Podatki o vsebini (npr. vnosi v spletne obrazce); podatki o uporabi (npr. obiskane spletne strani, zanimanje za vsebino, čas dostopa); meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP).
 • Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Uporabniki (npr. obiskovalci spletnega mesta, uporabniki spletnih storitev).
 • Nameni obdelave: zagotavljanje naše spletne ponudbe in prijaznosti do uporabnika; zagotavljanje pogodbenih storitev in storitev za stranke.
 • Pravna podlaga: Zakoniti interesi (člen 6(1)(1)(f) DSGVO).

Dodatne opombe o procesih, postopkih in storitvah obdelave:

 • Zbiranje podatkov o dostopu in dnevniških datotek: we ourselves (or our web hosting provider) collect data on each access to the server (so-called server log files). The server log files may include the address and name of the web pages and files accessed, the date and time of access, the volume of data transferred, notification of successful access, browser type and version, the user’s operating system, referrer URL (the previously visited page) and, as a rule, IP addresses and the requesting provider. The server log files may be used, on the one hand, for security purposes, e.g., to prevent server overload (especially in the event of abusive attacks, so-called DDoS attacks) and, on the other hand, to ensure the utilization of the servers and their stability; deletion of data: Log file information is stored for a maximum period of 30 days and then deleted or anonymized. Data whose further retention is required for evidentiary purposes is exempt from deletion until final clarification of the respective incident.
 • Omrežje za dostavo vsebine: We use a “content delivery network” (CDN). A CDN is a service with the help of which the content of an online offer, in particular large media files such as graphics or program scripts, can be delivered faster and more securely with the help of regionally distributed servers connected via the Internet.
 • WordPress.com: Platforma za gostovanje blogov / spletnih strani; Ponudnik storitev: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ZDA; Spletna stran: https://wordpress.com; Pravilnik o zasebnosti: https://automattic.com/de/privacy/; Pogodba o obdelavi naročila: sklenjeno s ponudnikom: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogi in mediji za objavo

We use blogs or comparable means of online communication and publication (hereinafter “publication medium”). Readers’ data are processed for the purposes of the publication medium only to the extent necessary for its presentation and communication between authors and readers or for security reasons. For the rest, we refer to the information on the processing of visitors to our publication medium within the scope of this data protection notice.

 • Vrste obdelanih podatkov: podatki o inventarju (npr. imena, naslovi); kontaktni podatki (npr. e-pošta, telefonske številke); podatki o vsebini (npr. vnosi v spletne obrazce); podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa); meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP); pogodbeni podatki (npr. predmet pogodbe, rok, kategorija strank).
 • Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Uporabniki (npr. obiskovalci spletnega mesta, uporabniki spletnih storitev).
 • Nameni obdelave: zagotavljanje pogodbenih storitev in storitev za stranke; povratne informacije (npr. zbiranje povratnih informacij prek spletnega obrazca); zagotavljanje naše spletne ponudbe in prijaznosti do uporabnika; varnostni ukrepi; upravljanje in odzivanje na poizvedbe.
 • Pravna podlaga: izpolnjevanje pogodbe in predpogodbene poizvedbe (člen 6(1)(1)(b) DSGVO); zakoniti interesi (člen 6(1)(1)(f) DSGVO).

Dodatne opombe o postopkih obdelave, postopkih in storitvah:

 • Komentarji in prispevki: When users leave comments or other contributions, their IP addresses may be stored based on our legitimate interests. This is done for our security in case someone leaves unlawful content in comments and posts (insults, prohibited political propaganda, etc.). In this case, we ourselves can be prosecuted for the comment or post and are therefore interested in the identity of the author. Furthermore, we reserve the right, on the basis of our legitimate interests, to process users’ details for the purpose of spam detection. On the same legal basis, we reserve the right, in the case of surveys, to store the IP addresses of users for their duration and to use cookies to avoid multiple votes. The personal information provided in the context of comments and contributions, any contact and website information as well as the content-related information will be stored permanently by us until the user objects.
 • Pridobivanje WordPressovih emojijev in smeškov: Retrieval of WordPress emojis and smilies – Within our WordPress blog, graphical emojis (or smilies), i.e., small graphic files expressing emotions, are used for purposes of efficient integration of content elements, obtained from external servers. The providers of the servers collect the IP addresses of the users. This is necessary so that the emoji files can be transmitted to the users’ browsers; service provider: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; website: https://automattic.com; privacy policy: https://automattic.com/privacy.
 • Slike profila iz Gravatarja: Profile pictures – We use the service Gravatar within our online offer and especially in the blog. Gravatar is a service where users can register and store profile pictures and their e-mail addresses. If users leave posts or comments on other online presences (especially blogs) with the respective e-mail address, their profile pictures can be displayed next to the posts or comments. For this purpose, the e-mail address provided by users is transmitted to Gravatar in encrypted form for the purpose of checking whether a profile is stored for it. This is the sole purpose of the transmission of the email address. It is not used for other purposes, but is deleted afterwards. The use of Gravatar is based on our legitimate interests, as we use Gravatar to offer post and comment authors the opportunity to personalize their posts with a profile picture. By displaying the images, Gravatar obtains the IP address of users, as this is necessary for a communication between a browser and an online service. If users do not want a user image associated with their email address on Gravatar to appear in the comments, they should use an email address that is not on file with Gravatar to comment. We also point out that it is also possible to use an anonymous email address or no email address at all if users do not want their email address to be sent to Gravatar. Users can completely prevent the transmission of data by not using our commenting system; ponudnik storitev: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ZDA; spletna stran: https://automattic.com; Pravilnik o zasebnosti: https://automattic.com/privacy.

Upravljanje stikov in poizvedb

Ko nas kontaktirate (npr. prek kontaktnega obrazca, e-pošte, telefona ali družbenih medijev) ter v okviru obstoječih uporabniških in poslovnih odnosov, se podatki povpraševalcev obdelujejo v obsegu, ki je potreben za odgovor na zahteve za stik in morebitne zahtevane ukrepe.

Odzivanje na kontaktne poizvedbe ter upravljanje podatkov o stikih in poizvedbah v okviru pogodbenih ali predpogodbenih razmerij se izvaja zaradi izpolnjevanja naših pogodbenih obveznosti ali odzivanja na (pred)pogodbene poizvedbe, sicer pa na podlagi zakonitih interesov pri odzivanju na poizvedbe in vzdrževanju uporabniških ali poslovnih odnosov.

 • Vrste obdelanih podatkov: popisni podatki (npr. imena, naslovi); kontaktni podatki (npr. e-pošta, telefonske številke); podatki o vsebini (npr. vnosi v spletne obrazce).
 • Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Komunikacijski partnerji.
 • Nameni obdelave: zahteve za stike in komunikacijo; zagotavljanje pogodbenih storitev in storitev za stranke.
 • Pravna podlaga: Izvajanje pogodbe in predpogodbene poizvedbe (člen 6(1)(1)(b) DSGVO); zakoniti interesi (člen 6(1)(1)(f) DSGVO); pravna obveznost (člen 6(1)(1)(c) DSGVO).

Dodatne opombe o postopkih obdelave, postopkih in storitvah:

Kontaktni obrazec: Če nas uporabniki kontaktirajo prek kontaktnega obrazca, e-pošte ali drugih komunikacijskih kanalov, obdelujemo podatke, ki so nam bili posredovani v tem kontekstu, za namen obdelave posredovane zahteve. V ta namen obdelujemo osebne podatke v okviru predpogodbenih in pogodbenih poslovnih odnosov, če je to potrebno za njihovo izpolnitev, sicer pa na podlagi naših zakonitih interesov ter interesov komunikacijskih partnerjev pri odzivanju na zahteve in naših zakonskih obveznosti hrambe.

Spletna analiza, spremljanje in optimizacija

Web analytics (also referred to as “reach measurement”) is used to evaluate the flow of visitors to our online offering and may include behavior, interests or demographic information about visitors, such as age or gender, as pseudonymous values. With the help of reach analysis, we can recognize, for example, at what time our online offer or its functions or content are most frequently used or invite re-use. Likewise, we can understand which areas need optimization.

Poleg spletne analitike lahko uporabljamo tudi postopke testiranja, na primer za testiranje in optimizacijo različnih različic naše spletne ponudbe ali njenih sestavnih delov.

Če v nadaljevanju ni navedeno drugače, se lahko v te namene ustvarijo profili, tj. podatki, povzeti za postopek uporabe, informacije pa se lahko shranijo v brskalnik ali končno napravo in se z nje preberejo. Zbrane informacije vključujejo zlasti obiskana spletna mesta in tam uporabljene elemente ter tehnične informacije, kot so uporabljeni brskalnik, uporabljeni računalniški sistem in informacije o času uporabe. Če so se uporabniki strinjali z zbiranjem podatkov o svoji lokaciji od nas ali od ponudnikov storitev, ki jih uporabljamo, se lahko obdelujejo tudi podatki o lokaciji.

Shranjeni so tudi naslovi IP uporabnikov. Vendar za zaščito uporabnikov uporabljamo postopek maskiranja IP (tj. psevdonimizacijo s skrajšanjem naslova IP). Na splošno se v okviru spletne analize, testiranja A/B in optimizacije ne shranjujejo jasni podatki uporabnikov (kot so e-poštni naslovi ali imena), temveč psevdonimi. To pomeni, da tako mi kot tudi ponudniki uporabljene programske opreme ne poznamo dejanske identitete uporabnikov, temveč le podatke, shranjene v njihovih profilih za namene zadevnih postopkov.

Opombe o pravnih podlagah: If we ask users for their consent to use the third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Vrste obdelanih podatkov: Podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa); meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP).
 • Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Uporabniki (npr. obiskovalci spletnega mesta, uporabniki spletnih storitev).
 • Nameni obdelave: merjenje dosega (npr. statistika dostopa, prepoznavanje vračajočih se obiskovalcev); profili z informacijami, povezanimi z uporabniki (ustvarjanje uporabniških profilov).
 • Varnostni ukrepi: maskiranje IP (psevdonimizacija naslova IP).
 • Pravna podlaga: Privolitev (člen 6(1)(1)(a) DSGVO); zakoniti interesi (člen 6(1)(1)(f) DSGVO).

Dodatne opombe o procesih, postopkih in storitvah obdelave:

 • Google Analytics: spletna analitika, merjenje dosega in merjenje tokov uporabnikov; Ponudnik storitev: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; Spletna stran: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Pravilnik o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy; Dodatne informacije: Vrste obdelave in podatki, ki se obdelujejo: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; pogoji obdelave podatkov za Googlove oglaševalske izdelke in standardne pogodbene klavzule za prenos podatkov v tretje države: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Spletno trženje

We process personal data for online marketing purposes, which may include, in particular, marketing advertising space or displaying promotional and other content (collectively, “content”) based on potential user interests and measuring its effectiveness.

For these purposes, so-called user profiles are created and stored in a file (so-called “cookie”) or similar procedures are used, by means of which the information about the user relevant to the presentation of the aforementioned content is stored. This information may include, for example, content viewed, websites visited, online networks used, but also communication partners and technical information, such as the browser used, the computer system used and information on usage times and functions used. If users have consented to the collection of their location data, this may also be processed.

Shranjeni so tudi naslovi IP uporabnikov. Vendar za zaščito uporabnikov uporabljamo razpoložljive postopke maskiranja IP (tj. psevdonimizacijo s skrajšanjem naslova IP). Na splošno se v okviru postopka spletnega trženja ne shranjujejo jasni podatki o uporabnikih (kot so e-poštni naslovi ali imena), temveč psevdonimi. To pomeni, da tako mi kot tudi ponudniki postopkov spletnega trženja ne poznamo dejanske identitete uporabnikov, temveč le podatke, shranjene v njihovih profilih.

Informacije v profilih so običajno shranjene v piškotkih ali s podobnimi postopki. Ti piškotki se lahko pozneje običajno preberejo na drugih spletnih mestih, ki uporabljajo isti postopek spletnega trženja, in se analizirajo za prikazovanje vsebine ter dopolnijo z dodatnimi podatki in shranijo na strežniku ponudnika postopka spletnega trženja.

Izjemoma je mogoče profilom dodeliti jasne podatke. To se zgodi, če so na primer uporabniki člani družabnega omrežja, katerega postopek spletnega trženja uporabljamo, in omrežje poveže profile uporabnikov z zgoraj navedenimi podatki. Prosimo, da upoštevate, da se lahko uporabniki s ponudniki dodatno dogovorijo, npr. tako, da dajo soglasje v okviru postopka registracije.

Načeloma imamo dostop le do povzetkov informacij o uspešnosti naših oglasov. V okviru tako imenovanih meritev konverzije pa lahko preverimo, kateri naši postopki spletnega trženja so privedli do tako imenovane konverzije, tj. na primer do sklenitve pogodbe z nami. Merjenje konverzij se uporablja izključno za analizo uspešnosti naših trženjskih ukrepov.

Če ni navedeno drugače, vas prosimo, da domnevate, da bodo uporabljeni piškotki shranjeni za obdobje dveh let.

Opombe o pravnih podlagah: if we ask users for their consent to use third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Vrste obdelanih podatkov: Podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa); meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP).
 • Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Uporabniki (npr. obiskovalci spletnega mesta, uporabniki spletnih storitev).
 • Nameni obdelave: ponovno trženje; ciljanje (določanje ciljnih skupin, ki so pomembne za trženjske namene, ali drugačno posredovanje vsebine); trženje; profiliranje s podatki, povezanimi z uporabniki (ustvarjanje uporabniških profilov); merjenje konverzij (merjenje učinkovitosti trženjskih ukrepov).
 • Varnostni ukrepi: maskiranje IP (psevdonimizacija naslova IP).
 • Pravna podlaga: Privolitev (člen 6(1)(1)(a) DSGVO); zakoniti interesi (člen 6(1)(1)(f) DSGVO).
 • Možnost ugovora (opt-out): We refer to the data protection notices of the respective providers and the objection options given to the providers (so-called “opt-out”). If no explicit opt-out option has been specified, you have the option of disabling cookies in your browser settings. However, this may restrict functions of our online offer. We therefore recommend the following additional opt-out options, which are offered in summary for the respective areas: a) Europe: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Cross-territory: https://optout.aboutads.info.

Dodatne informacije o obdelavi, postopkih in storitvah:

 • Google Ad Manager: we use the “Google Marketing Platform” (and services such as “Google Ad Manager”) to place ads on the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on web pages, etc.). The Google Marketing Platform is characterized by the fact that ads are displayed in real time based on presumed user interests. This allows us to display ads for and within our online offering in a more targeted manner to present users only with ads that potentially match their interests. If, for example, a user is shown ads for products in which he or she was interested on other online offers, this is referred to as “remarketing”; Ponudnik storitev: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; Spletna stran: https://marketingplatform.google.com; Pravilnik o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy; Dodatne informacije: Vrste obdelave in podatki, ki se obdelujejo: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Pogoji obdelave podatkov Googlovih oglaševalskih izdelkov: Informacije o storitvah Pogoji obdelave podatkov med upravljavci podatkov in standardne pogodbene klavzule za prenos podatkov v tretje države: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Kadar Google deluje kot obdelovalec, pogoji obdelave podatkov za Googlove oglaševalske izdelke in standardne pogodbene klavzule za prenos podatkov v tretje države: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads in merjenje konverzij: we use the online marketing method “Google Ads” to place ads in the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on web pages, etc.) so that they are displayed to users who have a presumed interest in the ads (so-called “conversion”). Furthermore, we measure the conversion of the ads. However, we only learn the anonymous total number of users who clicked on our ad and were redirected to a page marked with a so-called “conversion tracking tag”. However, we ourselves do not receive any information with which users can be identified; Ponudnik storitev: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; Spletna stran: https://marketingplatform.google.com; Pravilnik o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy; Dodatne informacije: Vrste obdelave in podatki, ki se obdelujejo: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Pogoji obdelave podatkov Googlovih oglaševalskih izdelkov: Informacije o storitvah Pogoji obdelave podatkov med upravljavci podatkov in standardne pogodbene klavzule za prenos podatkov v tretje države: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense s prilagojenimi oglasi: Uporabljamo storitev Google Adsense s prilagojenimi oglasi, s pomočjo katere se oglasi prikazujejo v naši spletni ponudbi, za njihov prikaz ali drugo uporabo pa prejemamo nadomestilo; Ponudnik storitev: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; Spletna stran: https://marketingplatform.google.com; Pravilnik o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy; Dodatne informacije: Vrste obdelave in podatki, ki se obdelujejo: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Pogoji obdelave podatkov Googlovih oglaševalskih izdelkov: Informacije o pogojih obdelave podatkov za storitve med upravljavci in standardnih pogodbenih klavzulah za prenose podatkov v tretje države: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense z neosebnimi oglasi: Uporabljamo storitev Google Adsense z neosebnimi oglasi, s pomočjo katerih se oglasi prikazujejo v naši spletni ponudbi, za njihov prikaz ali drugo uporabo pa prejmemo nadomestilo; Ponudnik storitev: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; Spletna stran: https://marketingplatform.google.com; Pravilnik o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy; Dodatne informacije: Vrste obdelave in podatki, ki se obdelujejo: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Pogoji za varstvo podatkov upravljavca in nadzornika Google Ads ter standardne pogodbene klavzule za prenos podatkov v tretje države: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Ciljanje s storitvijo Google Analytics: We use Google Analytics to display the ads placed within advertising services of Google and its partners only to users who have also shown an interest in our online offer or who have certain characteristics (e.g. interests in certain topics or products determined on the basis of the websites visited), which we transmit to Google (so-called “Remarketing Audiences” or “Google Analytics Audiences”). With the help of Remarketing Audiences, we also want to ensure that our ads correspond to the potential interest of users; Ponudnik storitev: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; Spletna stran: https://marketingplatform.google.com; Pravna podlaga: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Pravilnik o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy; Pogodba o obdelavi naročila: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Dodatne informacije: Vrste obdelave in podatki, ki se obdelujejo: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; pogoji obdelave podatkov za Googlove oglaševalske izdelke in standardne pogodbene klavzule za prenos podatkov v tretje države: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Microsoftovo oglaševanje: ponovno trženje / merjenje konverzij; Ponudnik storitev: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ZDA; Spletna stran: https://about.ads.microsoft.com/; Pravilnik o zasebnosti: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Odjava: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Partnerski programi in partnerske povezave

In our online offer, we include so-called affiliate links or other references (which may include, for example, search masks, widgets or discount codes) to the offers and services of third-party providers (collectively referred to as “affiliate links”). If users follow the Affiliate Links or subsequently take advantage of the offers, we may receive a commission or other benefits from those third parties (collectively, “Commission”).

Da bi lahko spremljali, ali so uporabniki izkoristili ponudbe partnerske povezave, ki jo uporabljamo, morajo zadevni ponudniki tretjih oseb izvedeti, da so uporabniki sledili partnerski povezavi, uporabljeni v naši spletni ponudbi. Pripisovanje partnerskih povezav ustreznim poslovnim transakcijam ali drugim dejanjem (npr. nakupom) služi izključno za obračunavanje provizij in bo preklicano takoj, ko za ta namen ne bo več potrebno.

Za namene zgoraj navedene dodelitve partnerskih povezav se lahko partnerske povezave dopolnijo z določenimi vrednostmi, ki so sestavni del povezave ali so shranjene drugje, npr. v piškotku. Vrednosti lahko vključujejo zlasti izvorno spletno mesto (referer), čas, spletni identifikator upravljavca spletnega mesta, na katerem se je nahajala partnerska povezava, spletni identifikator zadevne ponudbe, vrsto uporabljene povezave, vrsto ponudbe in spletni identifikator uporabnika.

Opombe o pravnih podlagah: če uporabnike prosimo za soglasje za uporabo ponudnikov tretjih oseb, je pravna podlaga za obdelavo podatkov soglasje. Poleg tega je lahko njihova uporaba sestavni del naših (pred)pogodbenih storitev, če je bila uporaba tretjih ponudnikov dogovorjena v tem okviru. V nasprotnem primeru se uporabniški podatki obdelujejo na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interes za učinkovite, gospodarne in prejemnikom prijazne storitve). V zvezi s tem vas želimo opozoriti tudi na informacije o uporabi piškotkov v tej politiki zasebnosti.

 • Vrste obdelanih podatkov: podatki o pogodbi (npr. predmet pogodbe, rok, kategorija strank); podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa); meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP); podatki o zalogah (npr. imena, naslovi); podatki o plačilih (npr. bančni podatki, računi, zgodovina plačil).
 • Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Uporabniki (npr. obiskovalci spletnega mesta, uporabniki spletnih storitev); stranke.
 • Nameni obdelave: sledenje partnerjem; zagotavljanje pogodbenih storitev in storitev za stranke.
 • Pravna podlaga: privolitev (člen 6(1)(1)(a) DSGVO); izvajanje pogodbe in predpogodbene zahteve (člen 6(1)(1)(b) DSGVO); zakoniti interesi (člen 6(1)(1)(f) DSGVO).

Dodatne opombe o procesih, postopkih in storitvah obdelave:

 • Amazonov partnerski program: affiliate partner program (Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or one of its affiliates); Service Provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. and Amazon Media EU S.à.r.l., all four located at 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Munich, Germany (collectively, “Amazon Europe”); parent company: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de; privacy policy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • Partnersko omrežje eBay: Partnerski program za partnersko trženje; ponudnik storitev: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, ZDA; spletno mesto: https://partnernetwork.ebay.de; pravilnik o zasebnosti: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Pregledi strank in postopki ocenjevanja

Sodelujemo v postopkih pregledovanja in ocenjevanja, da bi ocenili, optimizirali in promovirali svoje storitve. Če nas uporabniki ocenijo ali kako drugače posredujejo povratne informacije prek sodelujočih platform ali postopkov ocenjevanja, veljajo tudi splošni pogoji poslovanja ali uporabe in obvestila o zasebnosti ponudnikov. Praviloma je za ocenjevanje potrebna tudi registracija pri zadevnih ponudnikih.

Da bi zagotovili, da so osebe, ki ocenjujejo, dejansko uporabljale naše storitve, s soglasjem stranke posredujemo podatke, ki so za to potrebni, ustrezni platformi za ocenjevanje glede stranke in uporabljene storitve (vključno z imenom, e-poštnim naslovom in številko naročila ali številko artikla). Ti podatki se uporabljajo izključno za preverjanje pristnosti uporabnika.

 • Vrste obdelanih podatkov: pogodbene podatke (npr. predmet pogodbe, rok, kategorija strank); podatke o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa); meta/komunikacijske podatke (npr. podatke o napravi, naslove IP).
 • Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Stranke; uporabniki (npr. obiskovalci spletnega mesta, uporabniki spletnih storitev).
 • Nameni obdelave: povratne informacije (npr. zbiranje povratnih informacij prek spletnega obrazca); trženje.
 • Pravna podlaga: privolitev (člen 6(1)(1)(a) DSGVO); zakoniti interesi (člen 6(1)(1)(f) DSGVO).

Dodatne opombe o postopkih obdelave, postopkih in storitvah:

Gradnik za ocenjevanje: we integrate so-called “rating widgets” into our online offer. A widget is a functional and content element integrated into our online offer that displays changeable information. It can be displayed, for example, in the form of a seal or comparable element, sometimes also called a “badge”. In this case, the corresponding content of the widget is displayed within our online offer, but it is retrieved at that moment from the servers of the respective widget provider. This is the only way to always show the current content, especially the current rating. For this purpose, a data connection must be established from the website called up within our online offer to the server of the widget provider and the widget provider receives certain technical data (access data, including IP address), which are necessary so that the content of the widget can be delivered to the user’s browser. Furthermore, the widget provider receives information that users have visited our online offer. This information may be stored in a cookie and used by the widget provider to identify which online offers participating in the evaluation process have been visited by the user. The information may be stored in a user profile and used for advertising or market research purposes.

Prisotnost v družabnih omrežjih (socialni mediji)

Vzdržujemo spletne prisotnosti v družabnih omrežjih in v tem okviru obdelujemo podatke uporabnikov, da bi komunicirali z uporabniki, ki so tam aktivni, ali da bi jim ponudili informacije o nas.

Opozarjamo, da se podatki uporabnikov lahko obdelujejo tudi zunaj Evropske unije. To lahko povzroči tveganja za uporabnike, saj je na primer oteženo uveljavljanje pravic uporabnikov.

Furthermore, user data is usually processed within social networks for market research and advertising purposes. For example, usage profiles can be created based on the usage behavior and resulting interests of the users. The usage profiles can in turn be used, for example, to place advertisements within and outside the networks that presumably correspond to the interests of the users. For these purposes, cookies are usually stored on the users’ computers, in which the usage behavior and interests of the users are stored. Furthermore, data independent of the devices used by the users may also be stored in the usage profiles (especially if the users are members of the respective platforms and are logged in to them).

Za podrobno predstavitev posameznih oblik obdelave in možnosti ugovora (odjave) se sklicujemo na izjave o zasebnosti in informacije, ki jih zagotavljajo upravljavci zadevnih omrežij.

In the case of requests for information and the assertion of data subject rights, we also point out that these can be asserted most effectively with the providers. Only the providers have access to the users’ data and can take appropriate measures and provide information directly. If you still need assistance, you can contact us.

 • Vrste obdelanih podatkov: kontaktni podatki (npr. e-pošta, telefonske številke); podatki o vsebini (npr. vpisi v spletne obrazce); podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa); meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP).
 • Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Uporabniki (npr. obiskovalci spletnega mesta, uporabniki spletnih storitev).
 • Nameni obdelave: zahteve za stik in komunikacijo; povratne informacije (npr. zbiranje povratnih informacij prek spletnega obrazca); trženje.
 • Pravna podlaga: Zakoniti interesi (člen 6(1)(1)(f) DSGVO).

Vtičniki ter vgrajene funkcije in vsebina

We integrate functional and content elements into our online offer that are obtained from the servers of their respective providers (hereinafter referred to as “third-party providers”). These can be, for example, graphics, videos or city maps (hereinafter uniformly referred to as “content”).

The integration always requires that the third-party providers of this content process the IP address of the user, since without the IP address they could not send the content to their browser. The IP address is thus required for the display of this content or functionality. We strive to use only such content whose respective providers use the IP address only for the delivery of the content. Third-party providers may also use so-called pixel tags (invisible graphics, also known as “web beacons”) for statistical or marketing purposes. The “pixel tags” can be used to analyze information such as visitor traffic on the pages of this website. The pseudonymous information may also be stored in cookies on the user’s device and may contain, among other things, technical information about the browser and operating system, referring websites, time of visit and other information about the use of our online offer as well as be linked to such information from other sources.

Opombe o pravni podlagi: If we ask users for their consent to the use of third-party providers, the legal basis for the processing of data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economic and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Vrste obdelanih podatkov: Podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa); meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP); podatki o inventarju (npr. imena, naslovi); kontaktni podatki (npr. e-pošta, telefonske številke); podatki o vsebini (npr. vnosi v spletne obrazce).
 • Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Uporabniki (npr. obiskovalci spletnega mesta, uporabniki spletnih storitev).
 • Nameni obdelave: zagotavljanje naše spletne ponudbe in prijaznosti do uporabnika; zagotavljanje pogodbenih storitev in storitev za stranke; profili z informacijami, povezanimi z uporabnikom (ustvarjanje uporabniških profilov); trženje.
 • Pravne podlage: privolitev (člen 6(1)(1)(a) DSGVO); izvajanje pogodbe in predpogodbene zahteve (člen 6(1)(1)(b) DSGVO); zakoniti interesi (člen 6(1)(1)(f) DSGVO).

Dodatne opombe o procesih, postopkih in storitvah obdelave:

 • Vključevanje programske opreme, skript ali ogrodij tretjih oseb (npr. jQuery): we integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of presentation or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the user and may process this for the purpose of transmitting the software to the user’s browser and for security purposes, as well as for the evaluation and optimization of their offer. – We integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of display or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the users and may process this for purposes of transmitting the software to the users’ browser as well as for security purposes, as well as for evaluating and optimizing their offer.
 • Čudovita pisava: Prikaz pisav in simbolov; ponudnik storitev: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, ZDA; spletna stran: https://fontawesome.com/; pravilnik o zasebnosti: https://fontawesome.com/privacy.
 • Pisave Google: We integrate the fonts (“Google Fonts”) of the provider Google, whereby the user’s data is used solely for the purpose of displaying the fonts in the user’s browser. The integration is based on our legitimate interests in a technically secure, maintenance-free and efficient use of fonts, their uniform presentation and taking into account possible licensing restrictions for their integration; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://fonts.google.com/; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Vtičniki in vsebina Twitterja: Twitter plugins and buttons – This may include, for example, content such as images, videos or text and buttons that allow users to share content from this online offering within Twitter; Service provider: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ireland, Parent Company: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; website: https://twitter.com/de; privacy policy: https://twitter.com/privacy, (settings: https://twitter.com/personalization).
 • Videoposnetki YouTube: Video vsebina; ponudnik storitev: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; spletna stran: https://www.youtube.com; politika zasebnosti: https://policies.google.com/privacy; odjava: Nastavitve prikazovanja oglasov: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Videoposnetki YouTube: Video content; YouTube videos are integrated via a special domain (recognizable by the component “youtube-nocookie”) in the so-called “extended data protection mode”, whereby no cookies on user activities are collected in order to personalize video playback. Nevertheless, information on user interaction with the video (e.g. remembering the last playback point), may be stored; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://www.youtube.com; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: video content; service provider: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacy Policy: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: We would like to point out that Vimeo may use Google Analytics and refer to the Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy) as well as the opt-out options for Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) or Google’s settings for data use for marketing purposes (https://adssettings.google.com/).

Orodja za upravljanje, organizacijo in podporo

We use services, platforms and software from other providers (hereinafter referred to as “Third Party Providers”) for the purposes of organizing, managing, planning as well as providing our services. When selecting third-party providers and their services, we observe the legal requirements.

Pri tem se lahko osebni podatki obdelujejo in shranjujejo na strežnikih tretjih ponudnikov. To lahko vključuje različne podatke, ki jih obdelujemo v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti. Ti podatki lahko vključujejo zlasti matične podatke in kontaktne podatke uporabnikov, podatke o transakcijah, pogodbah, drugih postopkih in njihovi vsebini.

Če so uporabniki napoteni na ponudnike tretjih oseb ali njihovo programsko opremo ali platforme med komunikacijo, poslovanjem ali drugimi odnosi z nami, lahko ponudniki tretjih oseb obdelujejo podatke o uporabi in metapodatke za varnostne namene, optimizacijo storitev ali trženjske namene. Zato vas prosimo, da upoštevate obvestila o varstvu podatkov zadevnih ponudnikov tretjih oseb.

Opombe o pravni podlagi: Če uporabnike prosimo za soglasje za uporabo tretjih ponudnikov, je pravna podlaga za obdelavo podatkov soglasje. Poleg tega je lahko njihova uporaba sestavni del naših (pred)pogodbenih storitev, če je bila uporaba tretjih ponudnikov dogovorjena v tem okviru. V nasprotnem primeru se podatki uporabnikov obdelujejo na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interes za učinkovite, gospodarne in prejemnikom prijazne storitve). V zvezi s tem vas želimo opozoriti tudi na informacije o uporabi piškotkov v tej politiki zasebnosti.

 • Vrste obdelanih podatkov: popisni podatki (npr. imena, naslovi); kontaktni podatki (npr. e-pošta, telefonske številke); podatki o vsebini (npr. vnosi v spletne obrazce); podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa); meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP).
 • Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: komunikacijski partnerji; uporabniki (npr. obiskovalci spletnega mesta, uporabniki spletnih storitev).
 • Pravna podlaga: privolitev (člen 6(1)(1)(a) DSGVO); izvajanje pogodbe in predpogodbene zahteve (člen 6(1)(1)(b) DSGVO); zakoniti interesi (člen 6(1)(1)(f) DSGVO).

Dodatne opombe o procesih, postopkih in storitvah obdelave:

 • Drugi ponudniki storitev

Sprememba in posodobitev pravilnika o zasebnosti

Prosimo vas, da se redno seznanjate z vsebino našega pravilnika o zasebnosti. Izjavo o zasebnosti prilagodimo takoj, ko je to potrebno zaradi sprememb pri obdelavi podatkov, ki jo izvajamo. O tem vas bomo obvestili takoj, ko bodo spremembe zahtevale vaše dejanje sodelovanja (npr. soglasje) ali drugo individualno obvestilo.

Če v tej izjavi o varstvu podatkov navajamo naslove in kontaktne podatke podjetij in organizacij, vas prosimo, da upoštevate, da se naslovi lahko sčasoma spremenijo, in vas prosimo, da preverite podatke, preden stopite v stik z nami.

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate v skladu z GDPR različne pravice, ki izhajajo zlasti iz členov 15 do 21 GDPR:

 • Pravica do ugovora: iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki se izvaja na podlagi člena 2. 6(1)(e) ali (f) DSGVO; to velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb. Če se osebni podatki v zvezi z vami obdelujejo za namen neposrednega trženja, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namen takšnega trženja; to velja tudi za profiliranje, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem.
 • Pravica do preklica privolitve: Imate pravico, da kadar koli prekličete dano soglasje.
 • Pravica do obveščenosti: imate pravico zahtevati potrditev, ali se zadevni podatki obdelujejo, in informacije o teh podatkih ter dodatne informacije in kopijo podatkov v skladu z zakonskimi zahtevami.
 • Pravica do popravka: v skladu z zakonom imate pravico zahtevati, da se podatki, ki se nanašajo na vas, dopolnijo ali da se netočni podatki, ki se nanašajo na vas, popravijo.
 • Pravica do izbrisa in omejitve obdelave: V skladu z zakonskimi zahtevami imate pravico zahtevati, da se podatki v zvezi z vami nemudoma izbrišejo, ali pa v skladu z zakonskimi zahtevami zahtevati omejitev obdelave podatkov.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: Pravico imate, da podatke o sebi, ki ste nam jih posredovali, prejmete v strukturirani, skupni in strojno berljivi obliki v skladu z zakonskimi zahtevami, ali da zahtevate njihov prenos k drugi odgovorni osebi.
 • Pritožba nadzornemu organu: brez poseganja v katero koli drugo upravno ali sodno sredstvo imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici vašega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši zahteve GDPR.

Opredelitve pojmov

V tem razdelku je predstavljen pregled izrazov, uporabljenih v tem pravilniku o zasebnosti. Številni izrazi so prevzeti iz zakona in so opredeljeni predvsem v členu 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Zakonske opredelitve so zavezujoče. Naslednje razlage pa so namenjene predvsem lažjemu razumevanju. Izrazi so razvrščeni po abecedi.

 • Sledenje partnerjem: Pri affiliate sledenju se beležijo povezave, s katerimi povezovalna spletna mesta uporabnike napotujejo na spletna mesta z izdelki ali drugimi ponudbami. Upravljavci zadevnih povezovalnih spletnih mest lahko prejmejo provizijo, če uporabniki sledijo tem tako imenovanim partnerskim povezavam in nato izkoristijo ponudbe (npr. kupijo blago ali uporabijo storitve). V ta namen je potrebno, da lahko ponudniki spremljajo, ali uporabniki, ki se zanimajo za določene ponudbe, te na pobudo partnerskih povezav naknadno izkoristijo. Zato je za delovanje partnerskih povezav nujno, da so te dopolnjene z določenimi vrednostmi, ki postanejo del povezave ali so shranjene drugje, npr. v piškotku. Vrednosti vključujejo zlasti izvorno spletno mesto (referer), čas, spletni identifikator upravljavca spletnega mesta, na katerem se je nahajala partnerska povezava, spletni identifikator zadevne ponudbe, spletni identifikator uporabnika ter vrednosti, specifične za sledenje, kot so na primer ID oglaševalskega medija, ID partnerja in kategorizacije.
 • Merjenje pretvorbe: Conversion measurement (also referred to as “visit action evaluation”) is a method used to determine the effectiveness of marketing measures. This is usually done by storing a cookie on users’ devices within the websites where the marketing actions take place and then retrieving it again on the target website. For example, this allows us to track whether the ads we have placed on other websites have been successful.
 • Osebni podatki: “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (hereinafter “data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier (e.g. cookie) or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
 • Profili z informacijami, povezanimi z uporabnikom: The processing of “profiles with user-related information”, or “profiles” for short, includes any type of automated processing of personal data that consists in using such personal data to analyze, evaluate or to predict certain personal aspects relating to a natural person (depending on the type of profiling, this may include different information concerning demographics, behavior and interests, such as interaction with websites and their content, etc.) (e.g., interests in certain content or products, click behavior on a website or location). Cookies and web beacons are often used for profiling purposes.
 • Merjenje dosega: Reach measurement (also known as web analytics) is used to evaluate the flow of visitors to an online offering and may include visitors’ behavior or interests in certain information, such as website content. With the help of reach analysis, website owners can see, for example, at what time visitors visit their website and what content they are interested in. This enables them, for example, to better adapt the content of the website to the needs of their visitors. For reach analysis purposes, pseudonymous cookies and web beacons are often used to recognize returning visitors and thus obtain more precise analyses of the use of an online offering.
 • Ponovno trženje: “Remarketing” or “retargeting” is when, for example, for advertising purposes, it is noted which products a user was interested in on a website in order to remind the user of these products on other websites, e.g. in advertisements.
 • Krmilnik: “Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data.
 • Obdelava: “Processing” means any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means. The term is broad and includes virtually any handling of data, be it collection, evaluation, storage, transmission or deletion.
 • Oblikovanje ciljne skupine: Target group formation (or “custom audiences”) is when target groups are determined for advertising purposes, e.g., display of advertisements. For example, based on a user’s interest in certain products or topics on the Internet, it can be concluded that this user is interested in advertisements for similar products or the online store where the user viewed the products. In turn, we speak of “lookalike audiences” (or similar target groups) when the content deemed suitable is displayed to users whose profiles or interests presumably correspond to the users for whom the profiles were formed. Cookies and web beacons are generally used for the purpose of creating Custom Audiences and Lookalike Audiences.

German Version created with “Datenschutz-Generator.de” – Thank you! RA Dr.Schwenke