Činnosti každodenného života

Zatiaľ čo zdravší ľudia môžu považovať úlohy, ktoré vykonávame počas dňa, za samozrejmé, mnohí ľudia majú problémy s jednoduchými úlohami. Platí to najmä vtedy, ak je človek sám. Tieto činnosti sa nazývajú činnosti denného života (ADL) a sú to základné úlohy, ktoré musíte vykonať, aby ste...