Alzheimer

Alzheimerova'choroba (AD), nevyliečiteľná porucha mozgu, postupne znižuje pamäť, logické a jazykové schopnosti. Táto porucha nie je liečiteľná. Liečba je prevažne paliatívna. Cieľom týchto paliatívnych liečebných postupov je zmierniť príznaky a spomaliť progresiu Alzheimerovej choroby. Nefarmakologické domáce prostriedky sú pre pacientov s Alzheimerovou'chorobou veľmi účinné.Príznaky Mnohí pacienti s Alzheimerovou chorobou...