Depresia

Depresia je jednou z najčastejších emocionálnych porúch. Na ľudí môže pôsobiť rôznymi spôsobmi. Môže spôsobiť celý rad emócií, od smútku až po úplné utrpenie a zúfalstvo. Je to vážny a zároveň nepríjemný stav, ktorý je ťažšie zvládnuteľný ako akýkoľvek iný zdravotný stav....