Migraines are from constricted (tightening) arteries supplying blood flow to the mind. When the arteries constrict, blood circulation to the mind is reduced and also the brains oxygen supply. In the event that you live with migraines, ensure that you have your Physician eliminate an underlying illness or various other medical ailments that mimic migraines with the correct tests: for instance, x-rays determining sinus illness, EEG for seizure action or perhaps a CAT scan to identify bloodstream clots or a human brain tumor.

Dejavnik bolečine

May determine a medication to greatly help ease your pain. Set off by and due to excessive mucous and often along with a fever. If you possess this type of , you might experience pain around both eye and in addition may feel nauseated and delicate to light. Studies have got lined a gene to individuals affected with migraines. Often once the gene for migraines will be passed on to another generation, the recipient may also experience headaches round the same age group as the person who offered the migraine.

Stress could be a major contributing aspect to the starting point of a migraine. Kind A personalities will experience migraines. Kind A is ambitious, vivid, perfectionist, emotionally repressed, careful and has a decreased capability to manage stress. Nevertheless, this is the easiest kind of migraine to take care of because a type A character can acquire the skills essential to manage tension.

Fluctuating hormones in women tend to be the lead to of migraines and will happen during menstrual cycles. The same opportunity supply of migraines is basically because the nicotine alters arteries. High carbon monoxide ranges in somebody who smokes or also inhales second hand smoke can result in a migraine. Food symptoms are another factor leading to migraines.

However, some sufferers actually report rest from eating . Today that you understand the common triggers, also remember that missing out meals also causes migraines. Missing out meals causes your blood sugar levels to drop, which causes a migraine. Medications have already been used for centuries to take care of migraines.

Blokatorji beta

Nowadays Dr’s prescribe Beta Blockers to take care of migraines by maintaining sufficient dilation of arteries. Antidepressants decrease migraine regularity by regulating serotonin ranges in the mind. Other drugs are triptans accessible being an injection or nasal spray. This kind of drug shuts down the irritation and transmission of migraine discomfort. With nerve stimulation, one finish of a wire is linked to a nerve that handles pain and another is connected to a little battery powered generator.

Posameznik upravlja generator z daljinsko napravo. Ko je generator vklopljen, odklopi prenos bolečine. Kronični bolniki z migreno se ne srečujejo le z mučno telesno prizadetostjo, temveč tudi s psihološko zaskrbljenostjo, ker se ne morejo preživljati ali upravljati svojega domačega življenja, saj lahko vsakodnevne dejavnosti z začetkom migrene nenadoma postanejo neznosne.

Celostno obravnavanje migrene ne pomeni le, da lahko migreno odpravite že na začetku, temveč lahko deluje tudi preventivno. A. S kom ste bili? B. Kje? Ali vas nekdo draži? Na delovnem mestu z bleščečo osvetlitvijo? C. Kaj? Katera zdravila ste jemali? Ali je kakšna posebna hrana ali pijača poslabšala situacijo? Ali ste dovolj spali?

  • Po enem mesecu ocenite svoj dnevnik in preverite, kdaj lahko izločite rezultat.
  • Use heat to greatly help dilate the bloodstream vessels in your body. This should be done at direct starting point of your migraine. Soak the hands in warm for 20-30 minutes.
  • Ker migrena napreduje in se arterije širijo, uporabite led na trupu grla in čelu, da bi močno pomagali skrčiti kapilare, ki pritiskajo na živce.
  • You may use relaxation ways to manage stress. Yoga triggers a boost in the mind chemical serotonin, a neurotransmitter that’s involved with your own body’s anger, pain, rest and migraine and can be considered a cure for headaches.

Dejavnik stresa

Redni glavoboli so znak, da ste preobremenjeni s stresom in da vaše telo s tem sporoča, da se postopoma umiri in poskrbi zame. Še posebej, če ste osebnost tipa A. Moji pacienti tipa A ponavadi pravijo, da ne morejo sedeti in imajo težave s počitkom/mediacijo v jogi. Moj odgovor? Težko jih je tudi poklicati domov. Vsakodnevno meditiranje ali spopadanje z migreno, možgansko kapjo ali morda srčnim infarktom? To so zelo realne okoliščine, ki prizadenejo ljudi, ki imajo zožene arterije, zato je za nazaj pomembno, da naredite obdobje za zdravje.

Zaključek

Zdaj si boste želeli najti čas? Najdete 1440 minut na dan. 45 minut vsak dan vadbe joge je res pametna naložba v vaše dobro počutje, ki zagotavlja pozitiven življenjski slog s povečano energijo brez uporabe strupenih zdravil, ki onesnažujejo vaša jetra, in manj obiskov pri zdravniku, kar pomeni manj doplačil.