Alzheimer

Alzheimers sjukdom (AD) är en dödlig hjärnsjukdom som gradvis försämrar minnet, logiken och språket. Denna sjukdom är inte botbar. Behandlingarna är huvudsakligen palliativa. Dessa palliativa behandlingar syftar till att minska symtomen och bromsa utvecklingen av AD. Icke-farmakologiska huskurer är mycket effektiva för Alzheimer's patienter.Symtom Många patienter med Alzheimers sjukdom...