Depression

Depression är en av de vanligaste känslomässiga störningarna. Den kan påverka människor på olika sätt. Den kan orsaka en rad olika känslor, från sorg till fullständigt elände och förtvivlan. Det är både ett allvarligt och obehagligt tillstånd som är svårare att hantera än något annat medicinskt tillstånd.....