Sex

För tidigt can sometimes be reversed with a little help. There is no need for surgery, drugs, or a desensitizing cream, which smells like chemicals, and makes you feel more embarrassed and miserable during sex. Premature ejaculation can be caused by both mental and physical factors. Understanding the causes...
Att lära sig känna igen de signaler som din kropp skickar under den sexuella responscykeln är nyckeln till att undvika för tidig utlösning. Vi kommer att diskutera cykelns komponenter samt deras roller i kontrollen av utlösning. Masters och Johnson studerade de fysiologiska förändringar som kvinnor och män upplever när de...
Alla män vill stanna längre i sängen. Att inte nå detta mål kan få negativa känslomässiga och fysiska konsekvenser. Dessa kan omfatta förödmjukelse, frustration och lägre självförtroende. Vissa knep kan användas för att behandla milda fall av för tidig utlösning, till exempel genom att ändra sexpositioner och bära en tjockare...