Stroke

Familjär hemiplegisk migrän (migrän som påminner om stroke eller epilepsi och även har långvariga aurasymptom) Familjär hemiplegisk migrän (FHM) kan vara den enda typen av migrän med det första aurasymptomet som är en dramatisk svaghet i extremiteterna. Denna svaghet kan variera från enkel otillräcklig koordination och klumpighet till...
Migrän är ett vanligt tillstånd som drabbar många människor runt om i världen. Migrän är en pulserande, pulserande huvudvärk som drabbar en punkt på huvudet. Den kan vara försvagande för dem som lider av den. Vissa människor rapporterar att de måste missa arbetet på grund av detta tillstånd. Du'är sannolikt...